Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 141. Затвердження арбітражним судом мирової угоди

Коментар до статті 1. Згідно ч. 2 ст. 141 АПК РФ питання про затвердження мирової угоди розглядається в судовому засіданні.
Якщо сторони домовилися про укладення мирової угоди під час підготовки справи до судового розгляду, про що ар-арбітражного суду стало відомо в попередньому судовому засіданні, суд може в порядку, встановленому ч. 4 ст. 137 Кодексу, завер-шити попереднє судове засідання, відкрити судове засідання в першій інстанції і розглянути в ньому питання про можливість затвердження мирової угоди.
Див: п. 27 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82.
Укладена сторонами мирова угода, що не затверджене арбітражним судом згідно з ч. 4 ст. 139 і ч. 2 ст. 141 АПК РФ, не створює правових наслідків у справі, оскільки виражає лише намір сторін на його укладення, яке не реалізоване у встановленому гл. 15 АПК РФ порядку.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 08.09.2009 N 17447/08.
2. Відповідно до ч. 3 ст. 141 АПК РФ у разі неявки в судове засідання особи, яка уклала мирову угоду і сповіщений-ного належним чином про час і місце судового засідання, питання про затвердження мирової угоди не розглядається ар-арбітражного судом, якщо від цього особи не надійшла заява про розгляд даного питання за його відсутності.
Укладена сторонами мирова угода, що не затверджене арбітражним судом згідно з ч. 4 ст. 139 і ч. 2 ст. 141 АПК РФ, не створює правових наслідків у справі, оскільки виражає лише намір сторін на його укладення, яке не реалізоване у встановленому гл. 15 АПК РФ порядку.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 08.09.2009 N 17447/08.
3. При розгляді питання про затвердження мирової угоди суд зобов'язаний перевірити, чи не суперечить воно закону, в тому числі визначає вимоги до повноважень осіб, що його підписали, і чи не порушує прав і законних інтересів інших осіб.
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 13.03.2007 N 8392/05, від 10.06.2008 N 3961/08.
В умовах існуючого в акціонерному товаристві недозволеного конфлікту, що перешкоджає нормальному функціонуванню одноосібного виконавчого органу товариства, і незгоди одного з керівників товариства з позовом підписання мирової угоди у справі про визнання недійсними рішень вищого органу управління товариства іншим його керівником не можна розглядати як волевиявлення самого акціонерного товариства, а також вважати таке мирова угода відповідає Закону про акціонерні товариства.
Крім того, за вказаних обставин мировою угодою можуть бути порушені права інших акціонерів, які голосували за оспорювані рішення.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 11.05.2005 N 1662/05.
Затверджене судом мирову угоду порушує права і законні інтереси банку і укладено сторонами з наміром при-лагодити шкоди іншим особам, оскільки одна з його сторін відмовилася від реалізації права вимоги за векселем з векселедавця та інших зобов'язаних за векселем осіб, продало вексель за 1030000 доларів США і як особа, учинений індосамент, стало зобов'язаним за векселем на всю вексельну суму, ніж зменшило конкурсну масу і позбавило кредитора права на повне отримання заборгованості за кредитним договором.
Таким чином, затверджене судом мирову угоду порушує права і законні інтереси банку і укладено сторонами з на-вимірюванням завдати шкоди іншим особам.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 15.06.2004 N 2212/04.
Процесуальна обов'язок суду з перевірки укладеної сторонами угоди при затвердженні мирової угоди випливає із ст. 141 АПК РФ, і оскаржити таку угоду за наявності затвердженого судом мирової угоди можна тільки шляхом оскарження судового акта, яким затверджено це мирову угоду.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 30.09.2003 N 4161/03.
4. Згідно ч. 8 ст. 141 АПК РФ ухвалу про затвердження мирової угоди підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції протягом місяця з дня винесення ухвали, а також у порядку нагляду. Дане правило застосовується також до світових угодами по справах про банкрутство відповідно до ч. 1 ст. 223 АПК РФ, оскільки Зако-ном про банкрутство не передбачається особливостей оскарження названого визначення, а робиться відсилання до загальних правил АПК РФ (п. 1 ст. 162 Закону про банкрутство).
Див: п. 19 Огляду практики розгляду арбітражними судами спорів, пов'язаних з укладенням, затвердженням і розірванням мирових угод у справах про неспроможність (банкрутство), затвердженого інформаційним листом Президії ВАС РФ від 20.12.2005 N 97.
Згідно ч. ч. 5 і 8 ст. 141 АПК РФ судовий акт, винесений за результатами розгляду питання про затвердження мирової Угоді, може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом місяця з дня його винесення. Це правило про порядок і строк оскарження поширюється в тому числі і на судові акти, винесені судом касаційної інстанції.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 11.05.2005 N 1662/05.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 141. Затвердження арбітражним судом мирової угоди "
 1. Стаття 160. Відмова у затвердження мирової угоди арбітражним судом
  1. У разі невиконання обов'язків щодо погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черги арбітражний суд відмовляє в затвердженні мирової угоди. 2. Підставою для відмови арбітражним судом в затвердженні мирової угоди є: порушення встановленого цим Законом порядку укладення мирової угоди; недотримання форми мирової
 2. Стаття 161. Наслідки відмови в затвердженні мирової угоди
  1. У разі винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеним. 2. Винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової
 3. Стаття 159. Наслідки затвердження мирової угоди арбітражним судом
  1. Затвердження мирової угоди арбітражним судом в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство. 2. У разі затвердження мирової угоди арбітражним судом в ході фінансового оздоровлення припиняється виконання графіка погашення заборгованості. У разі затвердження мирової угоди в ході зовнішнього управління
 4. Стаття 165. Порядок розгляду заяви про розірвання мирової угоди
  1. Спори про розірвання мирової угоди розглядаються арбітражним судом, який розглядав справу про банкрутство. 2. Заява про розірвання мирової угоди підписується конкурсним кредитором або конкурсними кредиторами або уповноваженими органами, вимоги яких не виконані боржником на умовах мирової угоди та (або) щодо вимог яких боржником істотно
 5. Стаття 150. Загальні положення про укладення мирової угоди
  1. На будь-якій стадії розгляду арбітражним судом справи про банкрутство боржник, його конкурсні кредитори і уповноважені органи мають право укласти мирову угоду. 2. Рішення про укладення мирової угоди з боку конкурсних кредиторів та уповноважених органів приймається зборами кредиторів. Рішення зборів кредиторів про укладення мирової угоди приймається більшістю голосів від
 6. Стаття 164. Розірвання мирової угоди
  1. Розірвання мирової угоди, затвердженої арбітражним судом, за угодою між окремими кредиторами і боржником не допускається. 2. Мирова угода може бути розірвана арбітражним судом щодо всіх конкурсних кредиторів та уповноважених органів за заявою конкурсного кредитора або конкурсних кредиторів та (або) уповноважених органів, що володіли на дату затвердження
 7. Стаття 162. Оскарження та перегляд ухвали про затвердження мирової угоди
  1. За скаргою осіб, що у справі про банкрутство, третіх осіб, що беруть участь у мировій угоді, а також інших осіб, права і законні інтереси яких порушені або можуть бути порушені мировою угодою, ухвалу про затвердження мирової угоди може бути оскаржене в порядку, встановленому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації. 2. Визначення про затвердження мирової
 8. Стаття 158. Умови затвердження мирової угоди арбітражним судом
  1. Мирова угода може бути затверджено арбітражним судом лише після погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черги. 2. Боржник, зовнішній керуючий або конкурсний керуючий не раніше ніж через п'ять днів і не пізніше ніж через десять днів з дати укладення мирової угоди повинен подати до арбітражного суду заяву про затвердження мирової угоди.
 9. Стаття 184.11. Особливості затвердження мирової угоди
  1. Мирова угода може бути затверджено арбітражним судом лише після погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черги, заборгованості за вимогами застрахованих осіб, вигодонабувачів, страхувальників за договорами обов'язкового страхування, а також вимогам, пов'язаним з відшкодуванням сум компенсаційних виплат і витрат у зв'язку із здійсненням компенсаційних
 10. Стаття 163. Наслідки скасування ухвали про затвердження мирової угоди
  1. Скасування ухвали про затвердження мирової угоди є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство. Про поновлення провадження у справі про банкрутство арбітражний суд виносить ухвалу, яка підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене. При відновлення провадження у справі про банкрутство відносно боржника вводиться процедура, в ході якої
 11. Стаття 140. Форма і зміст мирової угоди
  Коментар до статті 1. При розгляді питання про затвердження мирової угоди суд зобов'язаний перевірити, чи не суперечить воно закону, в тому числі визначає вимоги до повноважень осіб, що його підписали, і чи не порушує прав і законних інтересів інших осіб. Див: Постанова Президії ВАС РФ від 13.03.2007 N 8392/05. 2. Сторони при укладенні мирової угоди можуть самостійно
 12. Стаття 167. Наслідки невиконання мирової угоди
  1. У разі невиконання мирової угоди боржником кредитори вправі без розірвання мирової угоди пред'явити свої вимоги в розмірі, передбаченому мировою угодою, в загальному порядку, встановленому процесуальним законодавством. 2. У разі порушення провадження у новій справі про банкрутство боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких укладено мирову
 13. Стаття 141. Затвердження арбітражним судом мирової угоди
  Коментар до статті 1. Стаття, що детально регламентує процедуру затвердження мирової угоди з метою недопущення порушення прав учасників арбітражного судочинства і припинення зловживань процесуальними правами. За загальним правилом мирова угода затверджується тим арбітражним судом, у провадженні якого на даний момент перебуває справа. Наприклад, при розгляді
 14. Стаття 155. Форма мирової угоди
  1. Мирова угода укладається у письмовій формі. 2. З боку боржника мирову угоду підписується особою, яка прийняла відповідно до цього Федеральним законом рішення про укладення мирової угоди. Від імені конкурсних кредиторів та уповноважених органів мирову угоду підписується представником зборів кредиторів або уповноваженим зборами кредиторів на вчинення
 15. Стаття 225. Примирення по справах про неспроможність (банкрутство)
  Коментар до статті 1. Мирова угода - процедура банкрутства, застосовуваний на будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство з метою припинення провадження у справі про банкрутство шляхом досягнення угоди між боржником і кредиторами (ст. 2 Закону про банкрутство). Ухвалення рішення про укладення мирової угоди знаходиться у виключній компетенції зборів кредиторів згідно ст. 12
© 2014-2022  yport.inf.ua