Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 42. Доходи від використання майна, на-що ходять у державній або муніципальній влас-ності

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
До доходів бюджетів від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, відносять-ся:
доходи, одержувані у вигляді орендної або іншої плати за передачу в оплатне користування державного та муніципального майна, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
кошти , одержувані у вигляді відсотків за залишками бюджетних коштів на рахунках у Центральному банку Російської Федерації і в кредитних організаціях;
кошти, одержувані від передачі майна, що перебуває у державній або муніципальній власності (за винятком-ем майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних, та майна, переданого в довірче управління юридичним особам, створеним в організаційно-правовій формі державної компанії), в заставу, в довірче управління;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
плата за користування бюджетними кредитами;
доходи у вигляді прибутку, що припадає на частки в статутних (складеному) капіталі господарських товариств і товариств, або ді-дів по акціях, що належить Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальних утворень, за винятком випадків, встановлених федеральними законами;
(в ред . Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
частина прибутку державних і муніципальних унітарних підприємств, що залишається після сплати податків та інших обов'язко-них платежів;
інші передбачені законодавством Російської Федерації доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 42. Доходи від використання майна, на-що ходять у державній або муніципальній влас-ності"
 1. 36. Поняття і характеристика неподаткових доходів бюджетів.
  Доходи - обов'язкові, безплатні, безповоротні платежі на користь бюджету До неподаткових доходів бюджетів належать: доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних; доходи від продажу
 2. Стаття 41. Види доходів бюджетів
  доходів бюджетів належать податкові доходи, неподаткові доходи і безоплатні надходження. 2. До податкових доходів бюджетів належать доходи від передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, регіональних і місцевих податків, а також пені і штрафів по них. 3. К
 3. Стаття 217. Приватизація державного та муніципального майна
  майна. При приватизації державного та муніципального майна передбачені цим Кодексом положення, що регулюють порядок набуття та припинення права власності, застосовуються, якщо законами про приватизацію не передбачено
 4. Стаття 136. Плоди, продукція та доходи
  доходи), належать особі, яка використовує це майно на законній підставі, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором про використання цього
 5. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження
 6. 13. Доходи бюджету
  доходах бюджетів можуть бути частково централізовані доходи, що зараховуються до бюджетів інших рівнів бюджетної системи РФ для цільового фінансування централізованих заходів, а також безоплатного перерахування. Згідно ст. 41 БК РФ доходи бюджету поділяються на три види: 1) податкові доходи; 2) неподаткові доходи; 3) безоплатні та безповоротні перерахування. До податкових доходів бюджету
 7. Стаття 248. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що перебуває в частковій власності
  доходи від використання майна, що перебуває в частковій власності, надходять до складу спільного майна і розподіляються між учасниками часткової власності пропорційно до їхніх часток, якщо інше не передбачено угодою між
 8. Стаття 215. Право муніципальної власності
  майно, не закріплене за муніципальними підприємствами і установами, складають муніципальну казну відповідного міського, сільського поселення або іншого муніципального
 9. 35. Доходи місцевих бюджетів
  доходів місцевих бюджетів встановлено ст. ст. 61, 61.1, 61.2, 62 БК РФ. При цьому податкові доходи місцевих бюджетів розрізняються залежно від форми муніципальних утворень. Так, до бюджетів поселень в повному обсязі зараховуються доходи від земельного податку і податку на майно фізичних осіб, а також частина податків на доходи фізичних осіб та єдиного сільськогосподарського податку. До бюджетів
 10. Стаття 212. Суб'єкти права власності
  майно, володіння, користування і розпорядження ним в залежності від того, знаходиться майно у власності громадянина чи юридичної особи, у власності Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти, можуть встановлюватися лише законом . Законом визначаються види майна, які можуть перебувати лише у державній або муніципальній
 11. Стаття 763. Державний або муніципальний контракт на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб
  стаття 740), проектні та вишукувальні роботи (стаття 758), призначені для задоволення державних або муніципальних потреб, здійснюються на основі державного або муніципального контракту на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб. (В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 2. Щодо державного чи муніципальних контрактом на
 12. Стаття 115. Унітарна підприємство, засноване на праві оперативного управління
  статтями 296 і 297 цього Кодексу та законом про державних і муніципальних унітарних підприємствах. 5. Власник майна казенного підприємства несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями такого підприємства при недостатності його майна. 6. Казенне підприємство може бути реорганізовано або ліквідовано відповідно до закону про державні та муніципальних
 13. Стаття 526. Державний або муніципальний контракт на поставку товарів для державних або муніципальних потреб
  державному або муніципальному контрактом на поставку товарів для державних або муніципальних потреб (далі - державний чи муніципальний контракт) постачальник (виконавець) зобов'язується передати товари державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою іншій особі, а державний чи муніципальний замовник зобов'язується забезпечити оплату поставлених товарів. (В ред.
 14. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління, від-носяться до доходів бюджету; видатків бюджету за
 15. Набуття права власності на плоди, продукцію, доходи
  доходи), належать особі, яка використовує це майно на законній підставі, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором про використання цього майна (ст. 136, п. 1 ст. 218 ЦК). Природно, виникає питання, що слід вважати законною підставою експлуатації речі. Очевидно, що якщо річ передана власником у користування іншій особі, то тим самим це особа
© 2014-2022  yport.inf.ua