Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 5. Використання термінів, що застосовуються в цьому Законі

У авторів справжнього коментаря двояке ставлення до даної статті. З одного боку, її норми спрямовані на захист адвокатської спільноти від різного роду лжеадвокатов та інших шахраїв, які наживаються на бідах і проблемах, що виникають у житті російських громадян.
Як правило, потреба в адвокатської допомоги виникає зненацька, вимагає термінового вирішення, а особа, яка звертається за допомогою, або його представник перебувають у складному душевному або емоційному стані і готові звернутися до будь-якій особі, яка представилася "адвокатом ", особливо не вдаючись у перевірку його юридичного статусу. Тобто здійснити перевірку його права представляти інтереси постраждалої особи в суді. Причому в ряді випадків ці подробиці з'ясовуються вже в суді, коли особа, що представилися "адвокатом", отримало весь або частину гонорару. Не випадково обов'язковим елементом статусу адвоката є включення його в єдиний Реєстр адвокатів (див. коментар до ст. 14), наявність адвокатського посвідчення, обов'язкове членство у колегії, а умовою представництва в суді є договір з клієнтом і ордер на ведення справи. Таким чином, в цій частині дана стаття є безумовною гарантією законною адвокатської діяльності.
З іншого боку, коментований текст викладено не в початковій редакції Федерального закону від 28.10.2003 р. N 134-ФЗ, а в редакції Федерального закону від 20.12.2004 р. N 163-ФЗ. Різниця полягає в тому, що в початковій редакції Закону остання фраза закінчувалася словами "адвокатськими утвореннями", а в чинній редакції вони замінені на слово "організаціями".
Ця дрібна, на перший погляд, поправка істотно спотворила весь змив коментованого Закону. Справа в тому, що тим же Федеральним законом від 20.12.2004 р. істотно змінений сенс ст. 24 "Юридична консультація" і сама природа цієї установи (див. докладніше коментар до ст. 24). Справа в тому, що за змістом ст. 24 коментованого Федерального закону юридична консультація перестала бути формою юридичної спільноти, а перетворилася на організацію, створювану за поданням органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, що діє на підставі не тільки коментованого Закону, а й норм Цивільного кодексу РФ і Федерального закону "Про некомерційні організації". У цю організацію відповідна територіальна адвокатська палата примусово направляє для роботи адвокатів - членів цієї палати, праця яких оплачується на умовах, що визначаються не угодою сторін, а все тим же органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.
У наявності грубе порушення принципів незалежності, добровільності, самостійності, корпоративності та цінну адвокатської діяльності. Зрозуміло, що це вимушене рішення, прийняте щодо тих місцевостей, де праця адвоката є нерентабельним унаслідок низької щільності населення і недостатньою його платоспроможності. Однак, на наш погляд, навіть настільки серйозні причини не можуть бути причиною для грубих порушень перерахованих принципів адвокатської діяльності. Тим більше, що, як показує практика, мета не виправдовує засоби: кваліфіковані адвокати під пристойними приводами відмовляються працювати в цих юридичних консультаціях.
У той же час є успішний закордонний досвід застосовуваний в аналогічних ситуаціях щодо нотаріусів. Так, у Швейцарії джерелами доходів нотаріуса, що працює в малонаселеній місцевості, є його власні доходи, субсидії з нотаріальної палати кантону і податкові пільги на комунальне і інше обслуговування, встановлені муніципальною владою. Щось подібне можна було б застосувати і в організації адвокатури в Росії.
На завершення зауважимо, що монополізація коментованій нормою терміну "юридична консультація" і закріплення цієї форми організації виключно за адвокатурою привела до появи такого мало придатного для юридичної діяльності терміна, як "юридична клініка". Юридичне оформлення його змісту ст. 24 Федерального закону "Про безкоштовної юридичної допомоги в Російській Федерації" не зняло питання про його недоладності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 5. Використання термінів, що застосовуються в цьому Законі "
 1. Стаття 202. Регулювання банкрутства громадянина
  1. До відносин, пов'язаних з банкрутством громадянина, застосовуються правила, встановлені главами I-VIII цього Закону, якщо інше не передбачено цією главою. 2. Правила, передбачені цим пунктом, застосовуються до відносин, пов'язаних з банкрутством індивідуального підприємця і банкрутством селянського (фермерського) господарства, з урахуванням особливостей,
 2. Стаття 183.17. Процедури, що застосовуються у справі про банкрутство фінансової організації
  1. При розгляді справи про банкрутство фінансової організації передбачені цим законом фінансове оздоровлення і зовнішнє управління не застосовуються. 2. У разі порушення справи про банкрутство фінансової організації за заявою тимчасової адміністрації у зв'язку з встановленою тимчасовою адміністрацією неможливістю відновлення платоспроможності фінансової організації
 3. Стаття 32. Порядок розгляду справ про банкрутство
  1. Справи про банкрутство юридичних осіб і громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, розглядаються арбітражним судом за правилами, передбаченими Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, з особливостями, встановленими цим Законом. 2. Особливості розгляду справ про банкрутство, встановлені цією главою, застосовуються, якщо інше не передбачено
 4. Стаття 3.2. Види адміністративних покарань
  1. За вчинення адміністративних правопорушень можуть встановлюватися і застосовуватися такі адміністративні покарання: 1) попередження; 2) адміністративний штраф; 3) втратив чинність. - Федеральний закон від 28.12.2010 N 398-ФЗ; 4) конфіскація знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення; 5) позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі; 6)
 5. Стаття 57. Підстави для припинення провадження у справі про банкрутство
  1. Арбітражний суд припиняє провадження у справі про банкрутство у разі: відновлення платоспроможності боржника в ході фінансового оздоровлення; відновлення платоспроможності боржника в ході зовнішнього управління; укладення мирової угоди; визнання в ході спостереження необгрунтованими вимог заявника, що стали підставою для порушення провадження у справі про
 6. Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Федеральним законом
  1. Відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації справжній Федеральний закон встановлює підстави для визнання боржника неспроможним (банкрутом), регулює порядок і умови здійснення заходів з попередження неспроможності (банкрутства), порядок та умови проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, та інші відносини, що виникають при нездатності боржника
 7. Стаття 16. Оточення (блокування) ділянок місцевості, житлових приміщень, будівель та інших об'єктів
  Коментар до статті 16 січня. При здійсненні даного виду діяльності співробітники поліції зобов'язані керуватися не лише положеннями цієї статті, а й Законом РФ від 25 червня 1993 р. N 5242-1 "Про право громадян України на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації", Федеральним конституційним законом "Про військовому становищі",
 8. Стаття 17
  Для цілей цієї Конвенції термін "право" означає чинне в даній державі право, за винятком правил про колізійних
 9. Стаття 3
  Для цілей цієї Конвенції термін "товари" включає: а) суду водного і повітряного транспорту, а також судна на повітряній подушці, б)
 10. Стаття 672. Договір найму житлового приміщення в державному і муніципальному житловому фонді соціального використання
  1. У державному і муніципальному житловому фонді соціального використання житлові приміщення надаються громадянам за договором соціального найму житлового приміщення. 2. Проживають за договором соціального найму житлового приміщення разом з наймачем члени його сім'ї користуються всіма правами і несуть всі обов'язки за договором найму житлового приміщення нарівні з наймачем. На вимогу
 11. Стаття 180. Загальні положення про неспроможність (банкрутство) фінансових організацій
  1. Справжній параграф визначає особливості неспроможності (банкрутства) фінансових організацій. 2. Для цілей цього Закону під фінансовими організаціями розуміються: 1) кредитні організації, 2) страхові організації; 3) професійні учасники ринку цінних паперів; 4) недержавні пенсійні фонди; 5) керуючі компанії інвестиційних фондів, пайових
 12. Стаття 525. Підстави поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Поставка товарів для державних або муніципальних потреб здійснюється на основі державного або муніципального контракту на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, а також укладаються відповідно з ним договорів поставки товарів для державних або муніципальних потреб (пункт 2 статті 530). (В ред.
 13. Стаття 61.1. Оспорювання угод боржника
  1. Угоди, здійснені боржником або іншими особами за рахунок боржника, можуть бути визнані недійсними відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації, а також з підстав та в порядку, які зазначені в цьому Законі. 2. Для цілей цього Закону угода, що здійснюються під умовою, вважається вчиненою у момент настання відповідної умови.
 14. Стаття 23.33 . Органи, що здійснюють державне регулювання безпеки при використанні атомної енергії
  1. Органи, що здійснюють державне регулювання безпеки при використанні атомної енергії, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 8.5 (у частині приховування або спотворення екологічної інформації про радіаційну обстановку), статтями 9.6, 19.2 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених
 15. Стаття 183.18. Особи, які беруть участь в арбітражному процесі у справі про банкрутство фінансової організації
  1. При розгляді справи про банкрутство фінансової організації обличчям, бере участі в арбітражному процесі у справі про банкрутство поряд з іншими особами, зазначеними у пункті 1 статті 35 цього Закону, визнається контрольний орган. 2. При розгляді справи про банкрутство фінансової організації обличчям, бере участі в арбітражному процесі у справі про банкрутство в межах повноважень,
 16. Стаття 228. Розгляд справи про банкрутство відсутнього боржника
  1. Арбітражний суд приймає рішення про визнання відсутнього боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва протягом місяця з дати прийняття до виробництва заяви про визнання відсутнього боржника банкрутом або з дати отримання арбітражним судом заяви тимчасового керуючого про перехід до спрощеної процедури, застосовуваної у справі про банкрутство до відсутнього боржника.
 17. Стаття 420. Поняття договору
  1. Договором визнається угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. 2. До договорів застосовуються правила про двух - і багатосторонніх угодах, передбачені главою 9 цього Кодексу. 3. До зобов'язань, що виникли з договору, застосовуються загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами
© 2014-2021  yport.inf.ua