Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При укладенні трудового договору в ньому за угодою сторін може бути передбачено умова про випробування працівника з метою перевірки його відповідності доручається.
Відсутність в трудовому договорі умови про випробування означає, що працівник прийнятий на роботу без випробування. У разі коли ра-ботник фактично допущений до роботи без оформлення трудового договору (частина друга статті 67 цього Кодексу), умова про досл-тании може бути включено в трудовий договір, тільки якщо сторони оформили його у вигляді окремої угоди до початку роботи.
У період випробування на працівника поширюються положення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, колективного договору, угод, локальних нормативних актів.
Випробування при прийомі на роботу не встановлюється для:
осіб, обраних за конкурсом на заміщення відповідної посади, проведеним в порядку, встановленому трудовим зако-нодательством та іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права;
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до півтора років;
осіб, які не досягли віку вісімнадцяти років;
осіб, які закінчили мають державну акредитацію освітні установи початкового, середнього та вищого професійної освіти і вперше поступають на роботу за отриманою спеціальністю протягом одного року з дня закінчення обра-зовательного установи;
осіб, обраних на виборну посаду на оплачувану роботу;
осіб, запрошених на роботу в порядку переведення від іншого роботодавця за погодженням між роботодавцями;
осіб, які укладають трудовий договір на строк до двох місяців;
інших осіб у випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами, колективним договором.
Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а для керівників організацій та їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників філій, представництв чи інших відокремлених структурних підрозділів організацій - шести ме-сяців, якщо інше не встановлено федеральним законом.
При укладенні трудового договору на термін від двох до шести місяців випробування не може перевищувати двох тижнів.
В строк випробування не зараховуються період тимчасової непрацездатності працівника та інші періоди, коли він фактично від-сутствовала на роботі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу "
 1. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  Коментар до статті Особи, прийняті на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може
 2. 2.1. Трудовий договір з випробувальним терміном
  Випробувальний термін - це термін роботи нового співробітника, який дає можливість роботодавцю перевірити, чи підходить даний працівник для даної роботи і справляється він з дорученими обов'язками. З точки зору працівника випробувальний термін також дає йому можливість ознайомитися з роботою і покладеним на нього функціоналом і оцінити, чи підходить йому ця робота. Випробувальний термін - це
 3. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на роботу
  1. Випробування при прийомі на роботу визначає придатність працівника до даної роботи. У разі якщо працівник не витримав випробування, роботодавець має право до закінчення строку випробування розірвати трудовий договір з працівником, попередивши його про це у письмовій формі не менш ніж за три дні. Таким чином, законодавець встановлює додаткову гарантію для працівника при звільненні. До речі,
 4. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на роботу
  Коментар до статті 1. Роботодавець вправі визначити і прийняти рішення про невідповідність працівника дорученій йому роботі тільки в період строку, встановленого для випробування. Визнавши результати випробування незадовільними, роботодавець може розірвати трудовий договір з працівником. Про розірвання з працівником трудового договору у зв'язку з незадовільними результатами випробування
 5. Додаток N 2 Приклад заповнення наказу про прийом на роботу
  Уніфікована форма N Т-1 --- --- | Код | + --- + Форма по ОКУД | 0301001 | Товариство з обмеженою відповідальністю + --- +
 6. Стаття 68. Оформлення прийому на роботу
  Коментар до статті 1. Письмова форма трудового договору не виключає необхідності видання наказу (розпорядження) про прийом на роботу. Такий наказ (розпорядження) видається одноосібно керівником організації на підставі та у відповідності з трудовим договором. У ньому мають бути зазначені: прізвище, ім'я, по батькові працівника; найменування професії, спеціальності або посади; розряд, клас або
 7. Глава 2. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  Загальний порядок оформлення документів при прийомі на роботу поширюється на всіх працівників організації. Однак для деяких категорій працівників існують свої специфічні особливості, про які роботодавцю необхідно знати. Зокрема, мова йде: - про прийом працівника з умовою проходження випробування. Під час випробувального терміну і працівник, і роботодавець має право прийняти рішення про
 8. Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу
  Коментар до статті 1. Метою випробування при прийомі на роботу є перевірка відповідності працівника йому доручається. Угода про випробування - це одне з додаткових умов трудового договору. Тому воно повинно бути зазначено в самому трудовому договорі, якщо сторони домовилися про таку умову. Саме трудовий договір є підставою для видання наказу про прийом на роботу з
 9. 63. Прийом на роботу
  Вік, з якого допускається укладання трудового договору - шістнадцять років. Виняток: 1) при отриманні основного загальної освіти або залишення загальноосвітнього закладу - з п'ятнадцятирічного віку, 2) за згодою одного з батьків, а за їх відсутності - опікуна, піклувальника та органу опіки та піклування трудовий договір може бути укладений з учнем, що досягли
 10. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  1. Стаття, що, зазнали змін в 2006 р. і більше не передбачає можливість встановлення випробувального терміну (це питання регулюється загальною ст. 70 ТК), виділяє одну особливість укладення трудового договору про виконання сезонних робіт - умова саме про сезонний характер роботи має бути зазначено в самому трудовому договорі (див. ст. 57 ТК і коммент. до неї). Слід
© 2014-2022  yport.inf.ua