Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 40. Колективний договір

1. У коментованій статті сформульовані правове поняття і значення колективного договору, уточнені сторони, що укладають цей договір.
Колективний договір - правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини в організації або у окремого підприємця. Його головна мета - на основі взаємної угоди збалансувати умови праці та заробітної плати, що визначають зміст соціально-трудових відносин колективу працівників відповідної організації або індивідуального підприємця.
2. Сторонами, що укладають колективні договори, виступають працівники і роботодавці в особі своїх представників.
Розширено сферу укладення колективних договорів, оскільки відповідно до ч. 1 коментованої статті вони регулюють соціально-трудові відносини не тільки в організації, але й у індивідуального підприємця.
3. Значення колективних договорів полягає в тому, що вони є правовим актом, що містить норми трудового права, які регулюють трудові та інші безпосередньо пов'язані з ними відносини. Колективні договори вперше включені в офіційний перелік джерел трудового права, передбачений ст. 5 ТК.
4. Визначення колективного договору повністю відповідає визначенню, даному в Рекомендації МОП N 91 "Про колективні договори" (1951 р.), згідно з яким під колективним договором розуміється всяке письмову угоду щодо умов праці та найму, яка укладається, з одного боку, між підприємцем, групою підприємців або однієї, або декількома організаціями підприємців і, з іншого боку, однією або декількома представницькими організаціями трудящих, або за відсутності таких організацій з представниками самих трудящих, належним чином обраними, або їх представниками.
У них також підкреслюється, що всякий колективний договір повинен пов'язувати його сторони, а також осіб, від імені яких його укладено.
Термін ведення колективних переговорів з укладення колективного договору - три місяці з дня початку переговорів, який обчислюється з дня, наступного за днем отримання ініціатором проведення колективних переговорів згоди з ним.
Якщо протягом встановленого строку не досягнуто згоди сторін щодо окремих положень проекту колективного договору, сторони не звільняються від обов'язку підписати його на узгоджених умовах з одночасним складанням протоколу розбіжностей. Тим самим ТК по суті зобов'язує сторони до укладення колективного договору, а також встановлює термін і процедуру вирішення розбіжностей в період колективних переговорів по залишилися спірних питань або винести їх на вирішення компетентних органів відповідно до встановленого порядку.
5. Важливо врахувати, що колективний договір може укладатися як в організації в цілому, так і в її філіях, представництвах та інших відокремлених структурних підрозділах.
Визначення філії та представництва дано у п. 1, 2 ст. 55 ГК.
Поняття відокремленого структурного підрозділу розкривається в ст. 11 НК, відповідно до якого відокремлений підрозділ організації - це будь-яке територіально відокремлений від неї підрозділ, за місцем якого обладнані стаціонарні робочі місця. Робоче місце вважається стаціонарним, якщо воно створюється на термін більше одного місяця.
У ч. 5 коментованої статті вирішено питання про повноваження сторін, що беруть участь в переговорах, з укладання колективних договорів у відповідних підрозділах.
Інтереси роботодавця в них представляють керівники підрозділів або інша особа відповідно до ст. 33 ТК, наділені необхідними повноваженнями роботодавцем організації.
Правом представляти інтереси працівників у цих підрозділах наділяються представники працівників цього підрозділу, що визначаються відповідно до правил ведення колективних переговорів в організації в цілому (ч. 2-5 ст. 37 ТК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 40. Колективний договір "
 1. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  Коментар до статті 1. Колективний договір розробляється в процесі колективних переговорів (ст. 37 ТК). 2. Стаття 37 ТК передбачає лише загальні правила проведення переговорів; крім них сторони можуть встановити додаткові процедури погодження, затвердження колективного договору. З обговорення цього питання доцільно розпочати роботу комісії з ведення колективних переговорів.
 2. Контрольні питання до § 7.2
  1. Які роль і значення колективного договору в сучасних умовах? 2. Вкажіть правові акти, що регулюють соціально-трудові відносини. 3. Які зміст колективного договору та порядок його укладення? 4. Підстави припинення колективного
 3. Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
  Коментар до статті Зміна і доповнення колективного договору може здійснюватися або в процесі проведення колективних переговорів, тобто за правилами його укладення (ст. 37 ТК), або в порядку, встановленому самим колективним договором. Вибір одного з пропонованих даною нормою варіантів здійснюється представниками сторін. Це може бути зроблено при укладенні колективного договору
 4. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 1510. Право на колективний знак
  1. Об'єднання осіб, створення і діяльність якого не суперечать законодавству держави, в якому воно створене, вправі зареєструвати в Російській Федерації колективний знак. Колективний знак є товарним знаком, призначеним для позначення товарів, вироблених чи реалізованих входять до цього об'єднання особами та мають єдиними характеристиками їх якості або
 6. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ,
 7. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Коментар до статті 1. КпАП передбачена відповідальність за ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, зміну або доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів , а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами
 8. Коментар до статті 5.30
  1. Див п. 2 коментарю до ст. 5.28. Про статус роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Під необгрунтованою відмовою від укладення колективного договору, угоди слід розуміти відмову з причин, не зазначених у Законі РФ від 11 березня 1992 N 2490-1 "Про колективні договори і угоди" (в ред. Федеральних законів від 24 листопада
 9. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  Коментар до статті 1. Виниклі в ході колективних переговорів розбіжності фіксуються в протоколі, який є підставою для пред'явлення працівниками відповідних вимог (див. коментар. до ст. 399). Колективні трудові спори розглядаються в порядку, передбаченому ст. ст. 398 - 418 ТК. 2 . Розбіжності, що виникли при укладенні колективного договору, можуть бути врегульовані в
 10. 30. Суб'єкти права власності колективних сільськогосподарських підприємств.
  Закон «Про колективне с / г підприємстві» (ст. 7) суб'єктом права колективної власності визнає підприємство як юр особа та її членів - у частці майна, кіт вони отримують при виході з підприємства. Оскільки рівноправними видами колективного с / г підприємства явл переважно КСХП (колишні колгоспи), спілки селян, пайові товариства , агрофірми, с / г кооперативи, аграрно-виробничі
 11. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  Ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі
© 2014-2022  yport.inf.ua