Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 38. Врегулювання розбіжностей

Коментар до статті 1. Виниклі в ході колективних переговорів розбіжності фіксуються в протоколі, який є підставою для пред'явлення працівниками відповідних вимог (див. коментар. До ст. 399).
Колективні трудові спори розглядаються в порядку, передбаченому ст. ст. 398 - 418 ТК.
2. Розбіжності, що виникли при укладенні колективного договору, можуть бути врегульовані в ході переговорів після його укладення на узгоджених умовах (див. коментар. До ст. 40).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 38. Врегулювання розбіжностей "
 1. 7. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні договору
  Розбіжності, що виникають при укладенні договору, можуть бути передані на розгляд суду у двох випадках (ст. 446 ЦК): - є угода сторін про передачу виник або що може виникнути спору на дозвіл суду; - така передача передбачена законодавством. Угода сторін про передачу розбіжностей, що виникли при укладенні договору, на вирішення суду може бути досягнуто шляхом
 2. Стаття 507. Врегулювання розбіжностей при укладенні договору поставки
  1. У разі, коли при укладенні договору поставки між сторонами виникли розбіжності за окремими умовами договору, сторона, що запропонувала укласти договір і яка від іншої сторони пропозиція про погодження цих умов, повинна протягом тридцяти днів з дня отримання цієї пропозиції, якщо інший строк не встановлений законом або не узгоджений сторонами, вжити заходів за погодженням
 3. Стаття 446. Переддоговірні спори
  У випадках передачі розбіжностей, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду на підставі статті 445 цього Кодексу або за угодою сторін умови договору, по яких у сторін були розбіжності, визначаються відповідно до рішення
 4. Стаття 445. Укладення договору в обов'язковому порядку
  1. У випадках, коли відповідно до цього Кодексу або інших законів для сторони, якої спрямована оферта (проект договору), укладення договору обов'язково, ця сторона повинна направити іншій стороні повідомлення про акцепт, або про відмову від акцепту, або про акцепт оферти на інших умовах (протокол розбіжностей до проекту договору) протягом тридцяти днів з дня отримання оферти.
 5. Стаття 528. Порядок укладення державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Проект державного або муніципального контракту розробляється державним чи муніципальним замовником і направляється постачальнику (виконавцю), якщо інше не передбачено угодою між ними. (В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 2. Сторона, яка одержала проект державного або муніципального контракту, що не
 6. Стаття 529. Укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Якщо державним чи муніципальним контрактом передбачено, що поставка товарів здійснюється постачальником (виконавцем) визначається державним чи муніципальним замовником покупцеві за договорами поставки товарів для державних або муніципальних потреб, державний чи муніципальний замовник не пізніше тридцятиденного
 7. 4. Особливості укладення договору поставки
  Для договору поставки характерний особливий порядок його укладення. Законодавством (ст. 507 ЦК) передбачено спеціальний порядок врегулювання розбіжностей сторін на той випадок, якщо на стадії укладання договору поставки між постачальником і покупцем виникають такі розбіжності щодо окремих умов договору. Сторона, яка запропонувала укласти договір (постачальник або покупець) і
 8. Стаття 6
  Положення цієї Конвенції не застосовні до тих контрактів, щодо яких є самостійне врегулювання міжнародними конвенціями, діючими між державами - учасницями даної
 9. Стаття 7. Страхова сума
  Коментар до статті 7 Судова практика. Суд вказав, що досудовий порядок врегулювання спорів у випадках заподіяння шкоди в результаті ДТП не є обов'язковим, а суми, що перевищують максимальний розмір страхової виплати у 120 тис. руб. при одному потерпілому, встановлений Законом про ОСАГО, можуть бути стягнуті з заподіювача шкоди (Постанова ФАС СЗО від 15 березня 2005 р. у справі N
 10. Стаття 140. Поступка прав вимоги боржника
  1. Конкурсний керуючий має право за згодою зборів кредиторів (комітету кредиторів) приступити до поступку прав вимоги боржника шляхом їх продажу. 2. Продаж прав вимоги боржника здійснюється конкурсним керуючим у порядку та на умовах, які встановлені статтею 139 цього Закону, якщо інше не встановлено федеральним законом або не випливає із суті вимоги.
 11. Переддоговірні відносини, переддоговірні спори
  Етап, що передує укладенню договору законодавством в цілому не врегульовано, проте, він має великі значення, оскільки на цьому етапі з метою зменшення ризику наслідків необхідно отримати максимум інформації про контрагента, про товар, послуги і т.п., саме на цьому етапі встановлюється право-і дієздатність контрагентів, його фінансовий стан, ділові якості і т . п.
 12. 3. Укладення договору поставки
  Для договору поставки характерний особливий порядок його укладення. Насамперед ст. 507 ГК передбачено спеціальний порядок врегулювання розбіжностей сторін на той випадок , якщо на стадії укладання договору поставки між постачальником і покупцем виникають такі розбіжності щодо окремих умов договору. Сторона, яка запропонувала укласти договір (постачальник або покупець) і отримала від
 13. Стаття 60. Розгляд розбіжностей, заяв, клопотань і скарг у справі про банкрутство
  1. Заяви і клопотання арбітражного керуючого, в тому числі про розбіжності, що виникли між ним і кредиторами, а у випадках, передбачених цим Законом, між ним і боржником, скарги кредиторів про порушення їхніх прав і законних інтересів розглядаються в засіданні арбітражного суду не пізніше ніж через місяць з дати отримання зазначених заяв, клопотань та скарг, якщо інше
 14. 4. Порядок укладення та форма договору
  За версією Методичних рекомендацій, договір про транспортне обслуговування полягає в наступному порядку. Проект договору розробляється організацією промислового залізничного транспорту, підписується нею та у двох примірниках надсилається на підпис обслуговується організації. Остання, отримавши проект договору, підписує його і повертає ОПЖТ у місячний термін. Якщо при підписанні проекту
© 2014-2022  yport.inf.ua