Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 14. Забезпечення свободи совісті і свободи віросповідання засуджених

1. Засудженим гарантуються свобода совісті і свобода віросповідання. Вони мають право сповідувати будь-яку релігію або не ис проповідувати ніякої релігії, вільно вибирати, мати і поширювати релігійні переконання і діяти відповідно до ні-ми.
2. Здійснення права на свободу совісті і свободу віросповідання є добровільним, при цьому не повинні порушуватися правила внутрішнього розпорядку установи, виконуючого покарання, а також обмежуватися права інших осіб.
3. Втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
4. До засуджених до примусових робіт, арешту або позбавлення волі на прохання запрошуються священнослужителі, що належать до зареєстрованих в установленому порядку релігійним об'єднанням, за вибором засуджених. В установах, що виконують покарання, засудженим дозволяється здійснення релігійних обрядів, користування предметами культу і релігійної лі-тератури. У цих цілях адміністрація зазначених установ виділяє відповідне приміщення.
(В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
5. Втратив силу. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
6. Важко хворим засудженим, а також засудженим до страти перед виконанням вироку на їх прохання забезпечувала-ється можливість здійснити всі необхідні релігійні обряди із запрошенням священнослужителів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 14. Забезпечення свободи совісті і свободи віросповідання засуджених "
 1. Стаття 5.26. Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання
  свободу совісті і свободу віросповідання, у тому числі прийняття релігійних або інших переконань або відмови від них, вступу до релігійне об'єднання або виходу з нього, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від ста до трьохсот рублів; на посадових осіб - від трьохсот до восьмисот рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Образа релігійних
 2. Стаття 5.26. Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання
  свободу совісті і свободу віросповідання, у тому числі прийняття релігійних або інших переконань або відмови від них, вступу до релігійне об'єднання або виходу з нього, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до восьми мінімальних розмірів оплати праці. 2. Образа релігійних
 3. Стаття 148. Перешкоджання здійсненню права на свободу совісті і віросповідань Коментар до статті 148
  свободу віросповідання, включаючи право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої релігії, вільно вибирати, мати і поширювати релігійні переконання і діяти відповідно до них. Це право громадянина і є об'єктом аналізованого злочину. 2. Об'єктивна сторона виражається у незаконному перешкоджанні діяльності релігійних організацій або здійсненню
 4. Стаття 14. Забезпечення свободи совісті і свободи віросповідання засуджених
  свобода совісті та віросповідання. Вони мають право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, вільно вибирати, поширювати релігійні переконання і діяти відповідно до них. Ніхто не зобов'язаний повідомляти про своє ставлення до релігії і не може зазнавати примусу при визначенні свого ставлення до неї. Порядок реалізації даного права визначений у Федеральному законі від 19
 5. Стаття 148. Перешкоджання здійсненню права на свободу совісті і віросповідань Коментар до статті 148
  забезпечення оборони країни і безпеки держави. --- Див: Федеральний закон від 26 вересня 1997 р. N 125-ФЗ "Про свободу совісті й про релігійні об'єднання "/ / Відомості Верховної. 1997. N 39. Ст. 4465. Виходячи з цього не утворює розглядуваного складу злочину перешкоджання діяльності офіційно не зареєстрованих релігійних організацій,
 6. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і ме-діцінскую обслуговування засуджених до арешту
  забезпечення засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - по нормами, встановленими для виховних колоній. 2. Засудженим надається медична
 7. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
  свободи, а також засуджені, яким смертна кара в порядку помилування замінена довічним позбавленням
 8. Стаття 49. Обчислення строку обмеження волі
  свободи, призначеного як основного виду покарання, обчислюється з дня взяття засудженого на облік кримінально-виконавчою інспекцією. 2. У термін обмеження свободи, призначеного як основного виду покарання, зараховується час утримання засудженого під вартою як запобіжного заходу з розрахунку один день перебування під вартою за два дні обмеження волі. При призначенні
 9. Стаття 128. Колонії-поселення
  свободи: а) особи, засуджені за злочини, вчинені з необережності, і що раніше не відбували позбавлення волі; б) особи, вперше засуджені за вчинення умисних злочинів невеликої або середньої тяжкості; в) особи, засуджені за злочини, вчинені з необережності, і раніше відбували позбавлення волі; г) позитивно характеризуються засуджені, переведені з колоній загального і
 10. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
  забезпечення засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленим для виховних колоній (Постанова Уряду РФ від 11 квітня 2005 р. N 205 "Про мінімальні норми харчування та матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення
 11. Стаття 18
  свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і спільно з іншими, публічним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних
 12. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  свободи спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів заохочення і
 13. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  волі мають право на оплату праці відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. 2. Розмір оплати праці засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або неповного робочого тижня
© 2014-2022  yport.inf.ua