Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 75. Закінчення спостереження

1. У разі, якщо інше не встановлено цією статтею, арбітражний суд на підставі рішення перших зборів кредиторів виносить ухвалу про введення фінансового оздоровлення або зовнішнього управління, або приймає рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, або затверджує мирову угоду і припиняє провадження у справі про банкрутство.
2. У разі, якщо першим зборами кредиторів не прийнято рішення про застосування однієї з процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, арбітражний суд відкладає розгляд справи в межах строку, встановленого статтею 51 цього Закону, і зобов'язує кредиторів прийняти відповідне рішення до встановленого арбітражним судом терміну.
За відсутності можливості відкласти розгляд справи в межах строку, встановленого статтею 51 цього Закону, арбітражний суд:
виносить ухвалу про введення фінансового оздоровлення, якщо є клопотання засновників (учасників) боржника, власника майна боржника - унітарного підприємства, уповноваженого державного органу, а також третьої особи або третіх осіб, за умови надання достатнього забезпечення виконання зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості, розмір якого повинен перевищувати розмір зобов'язань боржника, включених до реєстру вимог кредиторів на дату проведення перших зборів кредиторів, не менше ніж на двадцять відсотків. При цьому графік погашення заборгованості повинен передбачати початок погашення заборгованості не пізніше ніж через місяць після винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення та погашення вимог кредиторів щомісячно, пропорційно, рівними частками протягом року з дати початку задоволення вимог кредиторів;
за відсутності підстав для введення фінансового оздоровлення, передбачених цією статтею, виносить ухвалу про введення зовнішнього управління, якщо у арбітражного суду є достатні підстави вважати, що платоспроможність боржника може бути відновлена;
за наявності ознак банкрутства, встановлених цим Законом, і за відсутності підстав для введення фінансового оздоровлення та зовнішнього управління, передбачених цією статтею, приймає рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
3. У разі, якщо першим зборами кредиторів прийнято рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про введення зовнішнього управління або про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, арбітражний суд може винести ухвалу про введення фінансового оздоровлення за умови надання клопотання засновників (учасників) боржника, власника майна боржника - унітарного підприємства, уповноваженого державного органу, а також третьої особи або третіх осіб та надання банківської гарантії як забезпечення виконання зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості. Сума, на яку видана банківська гарантія, повинна перевищувати розмір зобов'язань боржника, включених до реєстру вимог кредиторів на дату проведення перших зборів кредиторів, не менше ніж на двадцять відсотків. При цьому графік погашення заборгованості повинен передбачати початок погашення заборгованості не пізніше ніж через місяць після винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення та погашення вимог кредиторів щомісячно, пропорційно, рівними частками протягом року з дати початку задоволення вимог кредиторів.
З дати введення фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, визнання арбітражним судом боржника банкрутом і відкриття конкурсного виробництва або затвердження мирової угоди спостереження припиняється.
У випадку, якщо адміністративний, зовнішній чи конкурсний керуючий не був затверджений одночасно з введенням відповідної процедури, а також в необхідних випадках арбітражний суд покладає виконання обов'язків відповідного арбітражного керуючого на тимчасового керуючого і зобов'язує тимчасового керуючого провести збори кредиторів для розгляду питання про вибір саморегулівної організації, з числа членів якої повинен бути затверджений адміністративний, зовнішній чи конкурсний керуючий, і про вимоги до кандидатури такого керуючого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 75. Закінчення спостереження "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 2. 1. Поняття договору зберігання
  ГК називає зберіганням договір, за яким одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (п. 1 ст. 886) . Договір зберігання - різновид договору послуг. Як відзначав свого часу Г.Ф. Шершеневич, "зберігання речі представляє особливого роду послуги, особисте дію, і з цього боку поклажа наближається до особистого
 3. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  Типовий контракт франчайзингу (публікація МТП N 557) є останнім з типових контрактів, спрямованих на просування товарів, і містить однакові правила, рекомендовані МТП учасникам даних правовідносин. При складанні типового контракту укладачі прагнули сконцентрувати в ньому основні права та обов'язки сторін і уникнути застосування національного права якої- небудь країни.
 4. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  Основним об'єктом злочинів, включених до глави 21 КК РФ, слід вважати відносини власності в широкому, економічному, сенсі цього терміна. Істота цих відносин визначається їх об'єктом - вони складаються з приводу привласнення та обігу матеріальних (точніше майнових, тобто оцінюваних грошима) благ. У термінології цивільного права ці відносини називають майновими.
 5. Стаття 72. Скликання першого зборів кредиторів
  1. Тимчасовий керуючий визначає дату проведення перших зборів кредиторів та повідомляє про це всіх виявлених конкурсних кредиторів, уповноважені органи, представника працівників боржника та інших осіб, які мають право на участь у першому зборах кредиторів. Повідомлення про проведення перших зборів кредиторів здійснюється тимчасовим керуючим у порядку та в строки, які передбачені
 6. Стаття 178. Спостереження, фінансове оздоровлення сільськогосподарської організації і зовнішнє управління сільськогосподарською організацією
  1. У ході спостереження при аналізі фінансового стану сільськогосподарської організації повинні враховуватися сезонність сільськогосподарського виробництва та його залежність від природно кліматичних умов, а також можливість задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які можуть бути отримані сільськогосподарською організацією по закінченні відповідного періоду
 7. Стаття 219. Особливості фінансового оздоровлення селянського (фермерського) господарства та зовнішнього управління селянським (фермерським) господарством
  1. Главою селянського (фермерського) господарства протягом двох місяців з моменту винесення арбітражним судом визначення про введення щодо селянського (фермерського) господарства спостереження можуть бути представлені до арбітражного суду план фінансового оздоровлення і графік погашення заборгованості. 2. У разі, якщо здійснення заходів, передбачених планом фінансового оздоровлення,
 8. Глава 6 Тактика пред'явлення для впізнання
  Стаття 193. Пред'явлення для впізнання 1. Слідчий може пред'явити для впізнання особа чи предмет свідкові, потерпілому, підозрюваному або обвинуваченому. Для впізнання може бути пред'явлений і труп. 2. упізнаних попередньо допитуються про обставини, за яких вони бачили пред'явлені для впізнання особа чи предмет, а також про прикмети і особливості, за якими вони можуть
 9. § 3. Тактичні особливості окремих видів слідчого експерименту
  Як сказано вище, сутність і специфіка окремих видів слідчого експерименту обумовлюють і тактичні особливості їх виробництва. Розглянемо ці особливості докладніше, взявши за основу наведену раніше класифікацію слідчого експерименту, запропоновану Р. С. Бєлкіним: 1. Слідчий експеримент але встановленню можливості спостереження, сприйняття будь-якого факту, явища. Як
 10. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно з займаною посадою виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
© 2014-2022  yport.inf.ua