Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 45. Підстави припинення права постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою


1. Право постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою припиняються при відмові землекористувача, землевласника від належить їм права на земельну ділянку на умовах і в порядку, які передбачені статтею 53 цього Кодексу.
2. Право постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою припиняються примусово при:
1) використання земельної ділянки не відповідно до його цільового призначення і приналежністю до тієї чи іншої категорії земель, встановленими статтями 7 і 8 цього Кодексу;
2) використання земельної ділянки способами, які призводять до суттєвого зниження родючості сільськогосподарських земель або значного погіршення екологічної обстановки;
3) неусунення скоєних навмисне наступних земельних правопорушень:
отруєння, забруднення, псування або знищення родючого шару грунту внаслідок порушення правил поводження з добривами, стимуляторами росту рослин, отрутохімікатами й іншими небезпечними хімічними чи біологічними речовинами при їх зберіганні, використанні і транспортуванні , які потягли за собою заподіяння шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу;
порушення встановленого відповідними нормами статей 95 - 100 цього Кодексу режиму використання земель особливо охоронюваних природних територій, земель природоохоронного, рекреаційного призначення, земель історико-культурного призначення , особливо цінних земель, інших земель з особливими умовами використання, а також земель, що зазнали радіоактивного забруднення;
систематичне невиконання обов'язкових заходів щодо поліпшення земель, охорони грунтів від вітрової, водної ерозії та запобігання інших процесів, що погіршують стан грунтів;
систематична несплата земельного податку;
4) невикористання у випадках, передбачених цивільним законодавством, земельної ділянки, призначеної для сільськогосподарського виробництва або житлового чи іншого будівництва, в зазначених цілях протягом трьох років, якщо триваліший строк не встановлений федеральним законом, за винятком часу, протягом якого земельна ділянка не могла бути використаний за призначенням через стихійних лих чи через інші обставини, що виключають таке використання;
5) вилучення земельної ділянки для державних або муніципальних потреб відповідно до правил, передбачених статтею 55 цього Кодексу;
6) реквізиції земельної ділянки відповідно до правил, передбачених статтею 51 цього Кодексу;
7) в інших передбачених федеральними законами випадках.
(Пп. 7 введений Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
3. Рішення про припинення прав на земельні ділянки у випадках, передбачених пунктом 2 цієї статті, приймається судом відповідно до статті 54 цього Кодексу, за винятком випадків, встановлених федеральними законами.
(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 45. Підстави припинення права постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою"
 1. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 5. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  Цивільні правовідносини прийнято ділити за різними ознаками. При цьому, як правило, на основі двучленной формули. З усіх видів освічених таким чином пар "речове - зобов'язальне" має особливе значення. Це пов'язано з тим, що на відміну, наприклад, від такого, як "майнове - немайнове" або "абсолютна - відносне", що розглядається розподіл дозволяє в один і той же час
 6. 2. Договірні умови
  Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та
 7. Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею Коментар до статті 170
  Стаття, що передбачає три самостійних складу злочину, які відрізняються один від одного об'єктивними ознаками. Об'єктом першого злочину є встановлений порядок державної реєстрації угод із землею. Права володіння, користування і розпорядження, а також інші речові права на землю виникають з підстав, встановлених цивільним та земельним
 8. 2.3. Оренда земельних ділянок
  Оренда - це надання будь-якого майна, в даному випадку земельної ділянки, у тимчасове користування за певну плату на основі договору оренди. Це одна з найпоширеніших і найбільш ефективних форм використання землі в усьому світі. Земельні ділянки можуть бути надані їх власниками в оренду відповідно до Цивільного та Земельним кодексами. Основними
 9. Стаття 53. Умови та порядок відмови особи від права на земельну ділянку
  1. Втратив чинність з 1 січня 2007 року. - Федеральний закон від 18.12.2006 N 232-ФЗ. 2. Відмова від права власності на земельну ділянку здійснюється за допомогою подачі власником земельної ділянки заяви про таку відмову до органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним. Право власності на цю земельну ділянку припиняється з дати
 10. Стаття 54. Умови та порядок примусового припинення прав на земельну ділянку осіб, які не є його власниками, через неналежного використання земельної ділянки
  1. Примусове припинення права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою, права постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, права безоплатного термінового користування земельною ділянкою у разі його неналежного використання здійснюється з підстав, передбачених пунктом 2 статті 45 цього Кодексу. 2. Примусове припинення права довічного
© 2014-2022  yport.inf.ua