Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 24. Основні принципи соціального парт-нерства

Основними принципами соціального партнерства є:
рівноправність сторін;
повагу і врахування інтересів сторін;
зацікавленість сторін в участі в договірних відносинах;
сприяння держави у зміцненні і розвитку соціального партнерства на демократичній основі;
дотримання сторонами та їх представниками трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять нор-ми трудового права;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
повноважність представників сторін;
свобода вибору при обговоренні питань, що входять до сфери праці;
добровільність прийняття сторонами на себе зобов'язань;
реальність зобов'язань, прийнятих на себе сторонами;
обов'язковість виконання колективних договорів, угод;
контроль за виконанням прийнятих колективних договорів, угод;
відповідальність сторін , їх представників за невиконання з їх вини колективних договорів, угод.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 24. Основні принципи соціального парт-нерства "
 1. Стаття 404. Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі
  соціально-трудових відносин при ній може створюватися постійно діючий трудовий арбітраж для рассмот-ренію і вирішення колективних трудових спорів, переданих йому для розгляду за згодою сторін. (Частина перша в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) Не пізніше наступного робочого дня після дня складання протоколу розбіжностей по завершенні розгляду колективного
 2. 3. Принципи аграрного права.
  Принципами розуміють основні початки, ідеї, наукові положення, котрі визначають загальну спрямованість і найбільш істотні риси правового регулювання; принципи визначають характер права в цілому чи окремих груп правових норм, інститутів галузей права. Основними принципами права, закріпленими в чинному зак-ве, явл: примат права власності, захист прав власника,
 3. Стаття 37. Принцип достовірності бюджету
  соціально-економічного розвитку відповідаю-щей території і реалістичність розрахунку доходів і видатків
 4. 3.3. Класифікація основних принципів оподаткування і зборів
  основні принципи оподаткування і зборів можна розділити на три групи: - принципи, що забезпечують реалізацію і дотримання основ конституційного ладу; - принципи, що забезпечують реалізацію і дотримання основних прав і свобод платників податків; - принципи, що забезпечують реалізацію і дотримання почав федералізму. Ця класифікація заснована на традиційному для конституційного
 5. 4. Принципи аграрного права
  основному на тих принципах, які характерні і для всього російського права: 1) забезпечення законності в діяльності всіх учасників аграрних відносин; 2) встановлення державою основних пріоритетів розвитку агропромислового комплексу; 3) екологічна безпека , забезпечення якості виробленої продукції; 4) свобода вибору форм господарювання аграрними підприємцями; 5)
 6. Стаття 45. Угоду. Види угод
  принципи регулювання пов'язаних із ними економічних відносин, що укладається між повноважними представниками працівників і роботодавців на федеральному, міжрегіональному, регіональному, галузевому (міжгалузевому) і територіальному рівнях соціального партнерства в межах їх компетенції. За домовленістю сторін, що беруть участь у колективних переговорах, угоди можуть бути двосторонніми і
 7. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 8. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  принцип не означає абсолютну рівність всіх осіб, які вчинили злочини. Оскільки в КК РФ є й інші принципи (справедливості, гуманізму), його норми можуть допускати істотне розходження в заходи покарання винним з урахуванням статі, віку, правового статусу та ін Так, до неповнолітніх, жінкам, а також чоловікам старше 65 років не можуть застосовуватися покарання у вигляді смертної кари і
 9. Я. І. Гіпінскій. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень»., 2004
  основні форми девіантності - злочинність, корупція, тероризм, наркотизм, пияцтво і алкоголізм, самогубства, проституція, сексуальні відхилення, соціальна творчість та ін, а також теорія та основні напрямки соціального контролю над девиантностью. Широко використана вітчизняна та зарубіжна література. Книга розрахована на фахівців - юристів, соціологів, політологів, психологів,
 10. Я.І. Гилинский. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень»., 2004
  основні форми девіантності - злочинність, корупція, тероризм, наркотизм, пияцтво і алкоголізм, самогубства, проституція, сексуальні відхилення, соціальна творчість та ін, а також теорія та основні напрямки соціального контролю над девиантностью. Широко використана вітчизняна та зарубіжна література. Книга розрахована на фахівців - юристів, соціологів, політологів, психологів,
 11. Контрольні запитання до розділу 8
  принципи здійснення правосуддя. 4. Принцип участі населення у здійсненні правосуддя. 5. Статус прокуратури. 6. Конституційний статус суддів. 7. Конституційний принцип назначаемості суддів. 8. Конституційний принцип незалежності суддів. 9. Інститут конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних
 12. 2. Медико-соціальна експертиза (ст. 50 Основ).
  Соціальна експертиза проводиться федеральними установами медико-соціальної експертизи в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Громадянин або його законний представник має право на запрошення за своєю заявою будь-якого фахівця з його згоди для участі у проведенні медико-соціальної експертизи. Таким чином, в якості суб'єктів медико-соціальної
 13. Стаття 1
  основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії, і 4. Бути центром для узгодження дій націй у досягненні цих загальних
 14. Стаття 74.1. Бюджетні асигнування на соціальне забезпечення населення
  соціальне забезпечення населення відносяться бюджетні асигнування на надання со-ціальних виплат громадянам або на придбання товарів, робіт, послуг на користь громадян для забезпечення їх потреб в цілях реалізації заходів соціальної підтримки населення . 2. Витратні зобов'язання на соціальне забезпечення населення можуть виникати в результаті прийняття публічних нормативних зобов'язань. (В ред.
 15. Стаття 4. Основні принципи охорони здоров'я
  основні ідеї знаходять втілення в конкретних положеннях Закону, що сприяє їх належної реалізації. Попередньо слід сказати, що принципи охорони здоров'я громадян містила ст. 2 Основ законодавства 1993 Однак закріплення принципи в основному носили декларативний характер і не отримували особливого розвитку за текстом нормативного акту порівняно з ст. 4 Закону про охорону
 16. Принципи виконавчого провадження
  основних положень, які визначають сутність і зміст процесуальних відносин, що виникають у виконавчому провадженні. Принципи виконавчого провадження можна поділити на види принципів, такі як: - конституційні принципи; - міжгалузеві принципи; - принципи виконавчого провадження. Конституційні принципи поширюються на вагу процесуальні відносини,
 17. 8. Принципи права
  принципів права: 1) загальні - в них визначаються істотні риси права в цілому, 2) міжгалузеві - вони містять загальні складові кількох споріднених галузей права (наприклад, для кримінально-процесуального та цивільно-процесуального права одним з таких принципів є принцип гласності судового розгляду); 3) галузеві - принципи окремо взятої галузі права. Вони
© 2014-2022  yport.inf.ua