Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 404. Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі

Трудовий арбітраж являє собою орган з розгляду колективного трудового спору. Тимчасовий трудовий арбітраж створюється сторонами колективного трудового спору спільно з відповідним державним органом з врегулювання колективних трудових спорів для розгляду даного колективного трудового спору. Рішенням відповідної тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин при ній може створюватися постійно діючий трудовий арбітраж для рассмот-ренію і вирішення колективних трудових спорів, переданих йому для розгляду за згодою сторін.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Не пізніше наступного робочого дня після дня складання протоколу розбіжностей по завершенні розгляду колективного трудового спору за участю посередника, або після закінчення терміну, протягом якого сторони колективного трудового спору повинні досягти угоди щодо кандидатури посередника, або після оформлення протоколу про відмову сторін або однієї із сторін колективні трудового спору від розгляду колективного трудового спору за участю посередника сторони колективного трудового спору зобов'язані провести переговори про розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
За згодою сторін колективного трудового спору про розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі ними укладається відповідна угода, що містить умову про обов'язкове виконання сторонами рішень трудового арбітражу, після чого сторони колективного трудового спору зобов'язані при вирішенні колективного трудового спору на локальному рівні соці-ального партнерства в строк до двох робочих днів, а при вирішенні колективного трудового спору на інших рівнях соціального парт-нерства в строк до чотирьох робочих днів створити спільно з відповідним державним органом з врегулювання колектив-них трудових спорів тимчасовий трудовий арбітраж для розгляду даного колективного трудового спору або передати його на роз-гляд в постійно діючий трудовий арбітраж, створений при відповідній тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Склад і регламент тимчасового трудового арбітражу встановлюються рішенням роботодавця (представника роботодавців), представника працівників і державного органу з врегулювання колективних трудових спорів. У постійно діючому тру-Довом арбітражі порядок формування складу трудового арбітражу для вирішення конкретного трудового спору і його регламент оп-ределяются положенням про постійно діючому трудовому арбітражі (статутом постійно діючого трудового арбітражу), утвер-ждаемим відповідної тристоронньої комісією з регулювання соціально-трудових відносин. Федеральним органом виконавчої-чої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці, з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин може затверджуватися ти-повое положення про постійно діючий трудовий арбітраж (типовий статут постійно діючого трудового арбітражу).
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Колективний трудовий спір розглядається в трудовому арбітражі за участю представників сторін даного спору при разре -шении колективного трудового спору на локальному рівні соціального партнерства в термін до трьох робочих днів, а при вирішенні колективні трудового спору на інших рівнях соціального партнерства - у термін до п'яти робочих днів з дня створення тимчасового трудо-вого арбітражу або передачі колективного трудового спору на розгляд до постійно діючий трудовий арбітраж.
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Трудовий арбітраж розглядає звернення сторін колективного трудового спору; отримує необхідні документи і відомостей-ня, стосуються цієї суперечки; інформує у разі потреби органи державної влади та органи місцевого самоврядування про можливі соціальні наслідки колективного трудового спору; приймає рішення по суті колективного трудового спо-ра.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Рішення трудового арбітражу щодо врегулювання колективного трудового спору передається сторонам цієї суперечки в письмовій формі.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У випадках, коли відповідно до частин першої та другої статті 413 цього Кодексу в цілях вирішення колективного тру-дового спору не може бути проведено страйк, розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі є орга-тільних і рішення трудового арбітражу має для сторін обов'язкову силу незалежно від наявності угоди сторін з даного під-просу. При цьому, якщо сторони не приходять до угоди про створення тимчасового трудового арбітражу, його склад та регламент або про передачу колективного трудового спору на розгляд до постійно діючий трудовий арбітраж, рішення з цих питань за-нітрохи відповідний державний орган по врегулюванню колективних трудових спорів.
(Частина восьма в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 404. Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі"
 1. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  404). Проте сторони мають право складати протоколи і в іншій прийнятній для них
 2. Стаття 401. Примирні процедури
  розгляд колективного трудового спору примирною комісією, розгляд колективного трудового спору за участю посередника, і (або) у трудовому арбітражі. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією є обов'язковим етапом. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Кожна з сторін колективного трудового спору в будь-який момент після початку цього
 3. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  стаття закріплює єдині вимоги до оформлення дій і угод у процесі вирішення колективного трудового спору. При вирішенні колективного трудового спору мають складатися протоколи, що підписуються представниками сторін, органами по вирішенню колективного трудового спору або органом, який очолює страйк. 2. Протоколами повинні бути оформлені наступні юридично значимі
 4. Стаття 402. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією
  розглянуто примирною комісією у термін до трьох робочих днів, а колективний трудовий спір на інших рівнях соціального партнерства - у термін до п'яти робочих днів з дня видання відповідних актів про її створення. (Частина шоста в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) Рішення примирної комісії приймається за згодою сторін колективного трудового спору, оформляється
 5. Стаття 398. Основні поняття
  розгляд колективного трудового спору з метою його дозволу примирною комісією, за участю посередника, і (або) у трудовому арбітражі. День початку колективного трудового спору - день повідомлення рішення роботодавця (його представника) про відхилення всіх або частини вимог працівників (їх представників) або неповідомлення роботодавцем (його представником) відповідно до статті 400
 6. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  розгляд трудового арбітражу. Слід мати на увазі, що трудовий арбітраж може бути створений виключно у разі, якщо сторони колективного трудового спору уклали письмову угоду про обов'язкове виконання його рішень. Це означає, що передача спору на розгляд трудового арбітражу в разі ухилення сторони спору від участі у створенні або роботі примирної комісії не
 7. Стаття 404. Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі
  стаття регламентує загальні принципи функціонування арбітражу, крім того, до його проведення застосовні також Рекомендації про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору в трудовому арбітражі, затверджені постановою Мінпраці Росії від 14.08 .2002 N 59 * (581), роз'яснюють норми ТК. 2. Створення трудового арбітражу є добровільним (крім організацій, яким законом
 8. Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
  розгляду спору з його участю. Проте сторони мають право продовжити розгляд спору на будь-який термін відповідно до ч. 7 ст. 401 ТК. 5. Сторони можуть встановити свій порядок вирішення колективного трудового спору за участю посередника. Крім норм ТК до діяльності посередника застосовні Рекомендації про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору за участю посередника ,
 9. Стаття 409. Право на страйк
  стаття 406 цього Кодексу) або роботодавець (представники роботодавця) або працедавці (представники роботодавців) не виконують угоди, досягнуті сторонами колективного трудового спору в ході вирішення цього спору (стаття 408 цього Кодексу), або не виконують! рішення трудового арбітражу, то працівники або їх представники мають право приступити до організації страйку, за
 10. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  404). 3. Виконання досягнутих угод обов'язково для сторін. Представники роботодавця, винних у невиконанні зобов'язань за угодою, досягнутою в результаті примирної процедури, несуть відповідальність згідно ст. 416 ТК. У разі неможливості примусити роботодавця до виконання угоди працівники можуть продовжити примирні процедури або оголосити страйк.
 11. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  404). Тобто сторони навіть при обопільній згоді не можуть обмежитися проведенням примирних процедур в примирної комісії та за участю посередника; вони в обов'язковому порядку повинні приступити до створення трудового
 12. Коментар до статті 5.34
  розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, див. перший абзац п. 5 коментарю до ст.
 13. Контрольні питання до § 7.9
  колективним трудовим
 14. Коментар до статті 5.32
  розгляд колективного трудового спору з метою його дозволу примирною комісією, сторонами за участю посередника, в трудовому арбітражі. Відповідно до зазначеного Федерального закону роботодавець або його представники зобов'язані розглянути вимоги працівників, в тому числі і зумовлені колективним договором, угодою. 2. Згідно п. 2 ст. 5, ст. 6 Федерального закону "Про порядок
 15. Стаття 401. Примирливі процедури
  статтях, присвячених кожному етапу. За загальним правилом сторони повинні дотримуватися вказаних строків, проте у разі потреби терміни можуть бути продовжені за згодою сторін. Дана норма відображає гнучкість соціального партнерства і суттєву роль договірного регулювання відносин між соціальними партнерами. 7. Частина 8 коментованої статті надає працівникам право на такі
 16. Стаття 415. Заборона локауту
  колективного трудового спору, включаючи проведення страйку, забороняється локаут - звільнення пра-цівників з ініціативи роботодавця у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або в
 17. Стаття 411. Орган, який очолює страйк
  розгляд колективного трудового спору примирною комісією або в трудовому арбітражі. Роботодавець і відповідний державний орган по врегулюванню колективних трудових спорів повинні бути попереджені в письмовій формі про возоб-новлении страйку не пізніше ніж за два робочих дні, а про відновлення страйку, оголошеного професійною спілкою (об'єд-нением професійних
 18. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  колективного спору може бути досягнуто на будь-якому етапі його дозволу. У коментованій статті міститься важлива вказівка на те, що така угода обов'язково має бути прибраний в письмову форму. Відсутність письмової форми тягне недійсність такої угоди. 2. Оформлене належним чином угода має для сторін колективного трудового спору обов'язкову силу. Це
© 2014-2022  yport.inf.ua