Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 411. Орган, який очолює страйк

(в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Страйк очолює представницький орган працівників.
Орган, який очолює страйк, має право скликати збори (конференції) працівників, отримувати від роботодавця інформа-цію з питань, що зачіпають інтереси працівників, залучати фахівців для підготовки висновків зі спірних питань.
Орган, який очолює страйк, має право призупинити страйк. Для відновлення страйку не вимагається повторний розгляд колективного трудового спору примирною комісією або в трудовому арбітражі. Роботодавець і відповідний державний орган по врегулюванню колективних трудових спорів повинні бути попереджені в письмовій формі про возоб-новлении страйку не пізніше ніж за два робочих дні, а про відновлення страйку, оголошеного професійною спілкою (об'єд-нением професійних спілок), об'єднання роботодавців, інші представники роботодавців, визначені відповідно до статті 34 цього Кодексу, та відповідний державний орган по врегулюванню колективних трудових спорів повинні бути попереджені в письмовій формі не пізніше ніж за три робочих дні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 411. Орган, який очолює страйк "
 1. Стаття 411. Орган, який очолює страйк
  1. Представницьким органом, який очолює страйк, є той же орган, який раніше був уповноважений працівниками на дозвіл цього колективного трудового спору (див. коментар. До ст. 399). 2. У ч. 2 коментованої статті вказуються основні повноваження органу, який очолює страйк: 1) з власної ініціативи скликати збори чи конференцію працівників (див. коментар. До ст. 399 і
 2. Стаття 411. Орган, який очолює страйк
  Коментар до статті 1. Страйк очолює представницький орган працівників, уповноважений працівниками на дозвіл колективного трудового спору (див. коментар. до ст. 410). Цей орган здійснює керівництво беруть участь у страйку і виконує обов'язки, передбачені ст. 412 ТК. 2. Орган, який очолює страйк, має широким колом повноважень для продовження пошуку
 3. Стаття 417. Відповідальність працівників за незаконні страйки
  Якщо страйк визнана судом незаконною , а працівники приступають до неї або продовжують страйкувати, до них можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу (аж до звільнення) з дотриманням відповідних положень ТК (див. ст. 192, 193 ТК і коммент. до них). Зі змісту коментованої статті випливає, що підставою для накладення дисциплінарного стягнення може бути тільки відмова підкоритися
 4. Стаття 413. Незаконні страйки
  Відповідно до статті 55 Конституції Російської Федерації є незаконними і не допускаються страйки: а) в періоди введення військового або надзвичайного стану або особливих заходів відповідно до законодавства про надзви-ном положенні; в органах та організаціях Збройних Сил Російської Федерації, інших військових, воєнізованих та інших формую-ваниях, організаціях (філіях,
 5. Стаття 417. Відповідальність працівників за незаконні страйки
  Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 6 ст. 413 ТК рішення суду про визнання страйку незаконним, що вступило в законну силу, підлягає негайному виконанню. Працівники зобов'язані приступити до роботи не пізніше наступного робочого дня після вручення копії рішення суду органу, очолює страйк. У цьому випадку можна говорити про використання механізму примусу до роботи. Страйк,
 6. Стаття 409. Право на страйк
  Відповідно до статті 37 Конституції Російської Федерації визнається право працівників на страйк як спосіб дозволів ня колективного трудового спору. Якщо примирливі процедури не привели до розв'язання колективного трудового спору (стаття 406 цього Кодексу) або роботодавець (представники роботодавця) або працедавці (представники роботодавців) не виконують угоди,
 7. Стаття 410. Оголошення страйку
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Рішення про оголошення страйку приймається зборами (конференцією) працівників організації (філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу), індивідуального підприємця за пропозицією представницького органу працівників, раніше уповноваженого ними на дозвіл колективного трудового спору. Рішення про
 8. Стаття 415. Заборона локауту
  У процесі врегулювання колективного трудового спору, включаючи проведення страйку, забороняється локаут - звільнення пра-цівників з ініціативи роботодавця у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або в
 9. Стаття 414. Гарантії і правове становище працівників у зв'язку з проведенням страйку
  1. За загальним правилом невиконання трудових обов'язків працівником може спричинити за собою дисциплінарну відповідальність. Частина 1 коментованої статті містить ряд важливих гарантій для працівників, які беруть участь у страйку. Презюмируется, що така участь не може розглядатися як порушення трудової дисципліни, отже, не може бути підставою для розірвання
 10. Стаття 410. Оголошення страйку
  1. На підставі ч. 1 ст. 410 ТК рішення про оголошення страйку приймається двома способами: 1) безпосередньо працівниками на своїх загальних зборах (конференції). Пропозиція про проведення страйку виноситься на збори (конференцію) представницьким органом працівників, раніше уповноваженим на участь у колективному трудовому спорі. У такому вигляді здійснюється прийняття рішення про проведення
 11. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  Коментар до статті 1. Стаття, що закріплює єдині вимоги до оформлення дій і угод у процесі вирішення колективного трудового спору. При вирішенні колективного трудового спору мають складатися протоколи, що підписуються представниками сторін, органами по вирішенню колективного трудового спору або органом, який очолює страйк. 2. Протоколами повинні бути
 12. Стаття 415. Заборона локауту
  Коментар до статті 1. Надання працівникам права на страйк спочатку було обумовлено їх становищем слабкої сторони. Для того щоб зрівняти сторони колективно-договірного процесу і пом'якшити економічний тиск роботодавців, за працівниками було закріплено перевага - можливість вдатися до страйку. Застосування локауту зводить цю перевагу до нуля. Заборона локауту
 13. Стаття 413. Незаконні страйки
  1. Коментована стаття заснована на положенні, закріпленому в ч. 3 ст. 55 Конституції, де йдеться про те, що права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені федеральним законом тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави.
 14. Коментар до статті 5.40
  1. Див п. 3 коментарю до ст. 5.34. Згідно ст. 409 Трудового кодексу РФ страйк являє собою спосіб вирішення колективного трудового спору. Згідно ст. 13 Федерального закону від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів", якщо примирні процедури не привели до розв'язання колективного трудового спору або роботодавець ухиляється від
 15. Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
  Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 16. Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
  Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим суперечкою і оголошенням страйку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 17. Стаття 5.40. Примушування до участі або до відмови від участі у страйку
  Примус до участі або до відмови від участі у страйку шляхом насильства чи погроз застосування насильства або з використанням залежного становища примушуємо - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
© 2014-2022  yport.inf.ua