Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН. Сімейний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 21.04.2012г.), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 65. Здійснення батьківських прав


1. Батьківські права не можуть здійснюватися в суперечності з інтересами дітей. Забезпечення інтересів дітей має бути предметом основної турботи їх батьків.
При здійсненні батьківських прав батьки не має права завдавати шкоди фізичному та психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку. Способи виховання дітей повинні виключати зневажливе, жорстоке, грубе, таке, що принижує людську гідність поводження, образу або експлуатацію дітей.
КонсультантПлюс: примітка.
Про позбавлення і обмеження батьківських прав, див. статті 69 і 73 даного документа.
Батьки, які здійснюють батьківські права на шкоду правам та інтересам дітей, несуть відповідальність у встановленому законом порядку.
2. Всі питання, що стосуються виховання та освіти дітей, вирішуються батьками за їх взаємною згодою виходячи з інтересів дітей і з урахуванням думки дітей. Батьки (один з них) за наявності розбіжностей між ними має право звернутися за дозволом цих розбіжностей до органу опіки та піклування або до суду.
3. Місце проживання дітей при роздільному проживанні батьків встановлюється угодою батьків.
За відсутності угоди суперечка між батьками вирішується судом виходячи з інтересів дітей і з урахуванням думки дітей. При цьому суд враховує прихильність дитини до кожного з батьків, братів і сестер, вік дитини, моральні й інші особисті якості батьків, відносини, що існують між кожним з батьків і дитиною, можливість створення дитині умов для виховання та розвитку (рід діяльності, режим роботи батьків , матеріальне та сімейне становище батьків та інше).
На вимогу батьків (одного з них) у порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством, та з урахуванням вимог абзацу другого цього пункту суд з обов'язковою участю органу опіки та піклування має право визначити місце проживання дітей на період до вступу законної сили судового рішення про визначення їх місця проживання.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 04.05.2011 N 98-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 65. Здійснення батьківських прав"
 1. Стаття 65. Здійснення батьківських прав
  1. Говорячи про батьків, Конвенція про права дитини зазначає: "Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування" (п. 1 ст. 18). СК кожен раз, коли мова йде про неповнолітніх дітей, вживає дане поняття в різному контексті. Однак у нас не прийнято в законі (за рідкісним винятком) давати визначення тим чи іншим термінам. Але в теоретичному плані під інтересами дітей
 2. Стаття 66. Здійснення батьківських прав батьків, які проживають окремо від дитини
  1. Передача дитину для проживання з одним з батьків не означає позбавлення іншого батьківських прав. Але його батьківське право набуває усічений характер, що породжується самим фактом роздільного проживання. За правилами педагогічного властивості у неповнолітнього повинен бути один режим виховання. Він не може жити то в одного, то в іншого з батьків. Той з батьків, з яким він перебуває
 3. Стаття 66. Здійснення батьківських прав батьків, які проживають окремо від дитини
  1. Батько, який проживає окремо від дитини, має права на спілкування з дитиною, участь у її вихованні і вирішенні питань отримання дитиною освіти. Батько, з яким проживає дитина, не повинен перешкоджати спілкуванню дитини з іншим батьком, якщо таке спілкування не заподіює шкоди фізичному та психічному здоров'ю дитини, її моральному розвитку. 2. Батьки мають право укласти
 4. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  Виникнення права на житлову площу в будинках державного і муніципального житлового фонду, що надається за договорами соціального найму. З прийняттям нового ЖК умови та порядок надання громадянам житлової площі, що входить до складу державного та муніципального фондів, істотно змінилися. Протягом багатьох десятиліть житлова площа зі складу цих фондів надавалася всім
 5. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  Сім'я і сімейні правовідносини. Як показано в попередньому розділі, сімейне право регулює групу суспільних відносин, які хоч і називаються сімейними, але по своїй суті являють собою різновид відносин, що входять у предмет цивільного права. Зазначені відносини досить численні і різноманітні, проте сама їх виділення в особливу групу свідчить про наявність у них
 6. § 1. Загальні положення
  Виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Неповнолітні діти мають права, передбачені Конвенцією про права дитини, Конституцією РФ і сімейним законодавством. Дітям можуть належати майнові та особисті немайнові права, що становлять правовий статус будь-якого громадянина. Основні з цих майнових та особистих немайнових прав перераховані в ст. 18 ГК,
 7. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  Поняття усиновлення. Серед форм постійного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, усиновлення (удочеріння) належить особливе місце * (399). Російське законодавство розглядає його в якості пріоритетної форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення та удочеріння тягнуть одні й ті ж правові наслідки і підкоряються єдиним правилам, тому в
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. 7. Права та обов'язки сторін
  У договорі комерційного найму, як і в будь-якому іншому консенсуального договору, можуть бути чітко розмежовані два етапи у взаєминах сторін. На першому сторони пов'язані правами та обов'язками, які мають предметом передачу житлового приміщення наймачеві, а на другому - таким предметом стають нормальне користування житловим приміщенням однієї зі сторін (наймачем) та забезпечення їй такого
 10. Стаття 154. Незаконне усиновлення (удочеріння) Коментар до статті 154
  Об'єктом злочину є сімейний уклад, інтереси сім'ї. Об'єктивна сторона злочину виражається у вчиненні незаконних дій з усиновлення дітей, передання їх під опіку (піклування), на виховання в прийомні сім'ї, скоєних неодноразово або з корисливих спонукань. Диспозиція коментованої статті є бланкетной, і для визначення незаконності відповідних
© 2014-2022  yport.inf.ua