Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ" Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації "(постатейний), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 14. Реєстри адвокатів

1. До реєстру адвокатів суб'єкта Російської Федерації (далі - регіональний реєстр) вносяться відомості про осіб, які отримали в порядку, встановленому коментованим Законом, статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність.
Ведуть регіональні реєстри територіальні органи Міністерства юстиції РФ. Регіональний реєстр має бути прошитий, його аркуші пронумеровані, скріплені підписом керівника та печаткою територіального органу Мін'юсту Росії.
2. Територіальний орган Мін'юсту Росії щорічно, не пізніше 1 лютого, направляє в адвокатську палату суб'єкта Російської Федерації (далі - адвокатська палата) копію регіонального реєстру. В протягом місяця з дня одержання повідомлення кваліфікаційної комісії:
- видається розпорядження територіального органу Мін'юсту Росії про внесення відомостей про адвоката до регіонального реєстру;
- відомості про адвоката вносяться до графи 1-4 регіонального реєстру;
- оформляється посвідчення адвоката;
- адвокат повідомляється про внесення відомостей про нього до регіонального реєстру та можливості отримання посвідчення адвоката.
Згідно п. 49 Адміністративного регламенту виконання територіальними органами Федеральної реєстраційної служби державної функції з ведення реєстру адвокатів суб'єкта Російської Федерації і видачу адвокатам посвідчень (далі - Адміністративний регламент), затвердженого наказом Мін'юсту Росії від 5 лютого 2008 р. N 20 * (200) і вступив у силу з 1 березня 2008 р., у внесенні до регіонального реєстру відомостей про присвоєння статусу адвоката відмовляється, якщо:
а) повідомлення кваліфікаційної комісії адвокатської палати представлено з порушенням порядку, передбаченого п. 1 ст. 15 коментованого Закону, і не відповідає додатку N 7 до Адміністративного регламенту;
б) на повідомленні кваліфікаційної комісії адвокатської палати відсутній підпис голови даної комісії і (або) відбиток печатки адвокатської палати;
в) до повідомлення кваліфікаційної комісії адвокатської палати не додано документи, зазначені в п. 59 Адміністративного регламенту;
г) на виписці з протоколу засідання кваліфікаційної комісії адвокатської палати відсутня підпис голови даної комісії і (або) відбиток печатки адвокатської палати;
д) витяг з протоколу засідання кваліфікаційної комісії не містить відомостей про склад присутніх на засіданні членів кваліфікаційної комісії та наявності кворуму, а також вказівки на факт голосування іменними бюлетенями, результатів голосування, змісту прийнятого рішення, відомостей про наявність особливої думки члена кваліфікаційної комісії (якщо таке було висловлено);
е) з представлених копії трудової книжки та (або) копій інших документів, підтверджують стаж роботи за юридичною спеціальністю, випливає, що у особи, якій присвоєно статус адвоката, відсутня дворічний стаж роботи за фахом і (або) стаж роботи в якості стажера адвоката (п. 1 ст. 9 та п. 1 ст. 28 коментованого Закону);
ж) з представленої копії документа, що підтверджує вищу юридичну освіту, випливає, що дане утворення отримано в освітній установі вищої професійної освіти, що не має державної акредитації);
з) з представленої копії документа, що підтверджує наявність вченого ступеня (якщо копія даного документа представлена замість копії документа, що підтверджує вищу юридичну освіту), випливає, що вчений ступінь присвоєна претендентові не за юридичною спеціальністю;
і) встановлена недостовірність відомостей, представлених в кваліфікаційну комісію претендентом на отримання статусу адвоката, і (або) виявлено обставини, передбачені п. 2 ст. 9 коментованого Закону (особа визнана недієздатною чи обмежено дієздатним у встановленому законодавством Російської Федерації порядку, має непогашену або незняту судимість за вчинення умисного злочину).
Реєстраційний номер адвоката у регіональному реєстрі є ряд цифр, з яких перші дві означають номер суб'єкта Російської Федерації; третя і решта - порядковий номер запису при внесенні відомостей про адвоката до регіонального реєстру; ведеться наскрізна нумерація незалежно від року.
Реєстраційний номер має наступний вигляд: N / N (наприклад, 01/253, 35/2, 77/1486). Реєстраційний номер не може бути присвоєний іншій особі, в тому числі, при виключення відомостей про адвоката з регіонального реєстру або внесення відомостей про припинення статусу адвоката.
Реєстраційний номер зазначається на реєстровому справі адвоката і в посвідченні адвоката. При надходженні повідомлення ради адвокатської палати про прийняття ним рішення про прийом адвоката в члени адвокатської палати відповідно до п. 5 ст. 15 коментованого Закону відомості про адвоката вносяться до регіонального реєстру. Одночасно територіальний орган Мін'юсту Росії, що одержав повідомлення, запрошувати у територіального органу Мін'юсту Росії, що виключив відомості про адвоката з регіонального реєстру, копію реєстрового справи адвоката, яку останній зобов'язаний надіслати не пізніше п'яти днів з дня отримання запиту.
3. Датою внесення до регіонального реєстру відомостей про адвоката, про призупинення, поновлення або припинення статусу адвоката, датою виключення відомостей про адвоката з ре-тонального реєстру або внесення до регіонального реєстру змін є дата видання розпорядження територіального органу Мін'юсту Росії.
Сповіщення кваліфікаційної комісії або ради адвокатської палати, розпорядження територіального органу Мін'юсту Росії про внесення відомостей до регіонального реєстру, інші документи, що мають відношення до статусу адвоката, формуються в реєстрове справу адвоката.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 14. Реєстри адвокатів "
 1. § 4.2. Всеросійський з'їзд адвокатів
  адвокатів скликається не рідше одного разу на два роки. З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин делегатів з'їзду. Всеросійський з'їзд адвокатів: 1) приймає статут Федеральної палати адвокатів; 2) приймає кодекс професійної етики адвоката; 3) затверджує єдину норму представництва від адвокатських палат на Всеросійський з'їзд адвокатів;
 2. § 4.1. Структура Федеральної палати адвокатів Російської Федерації
  реєстру юридичних осіб була внесена запис про створення "Загальноросійської недержавної некомерційної організації" Федеральна палата адвокатів Російської Федерації ". Розроблено та затверджено геральдичний знак - емблема Федеральної палати адвокатів Російської Федерації. В травні 2003 р. підібраний офіс за адресою: м. Москва, пров. Сивцев Вражек, 43. Був сформований апарат співробітників (виконавчий
 3. Джеррі Спенс. Настільна книга адвоката: мистецтво захисту в суді, 2009
  адвокатом адресується! Практичний посібник для тих, хто твердо має намір відстоювати права клієнтів на засіданні представників Феміди. Кеніга допоможе не тільки освоїти юридичну сферу, а й навчитися переконувати у своїй правоті представників суду. Легендарний американський бестселер пера Джеррі Спенса до послуг
 4. Стаття 15.22. Порушення правил ведення реєстру власників цінних паперів
  реєстру власників цінних паперів, або внесення до реєстру власників цінних паперів недостовірних відомостей з вини власника реєстру, або порушення строків видачі виписки з системи ведення реєстру власників цінних паперів, а так само невиконання або неналежне виконання власником реєстру інших законних вимог власника цінних паперів або особи, що діє від його імені, а також номінального
 5. § 8.1. Угода про надання юридичної допомоги
  реєстру внесені відомості про нього, має право укласти угоду з довірителем незалежно від місця проживання або місця знаходження останнього. Істотними умовами угоди є: 1) вказівка на адвоката (адвокатів), що прийняв (прийняли) виконання доручення як повіреного (повірених), а також на його (їх) приналежність до адвокатському утворенню та адвокатської палаті; 2)
 6. 16.1.2. Статус адвоката
  реєстру та видає адвокату відповідне посвідчення. На законодавчому рівні регулюються підстави зупинення і припинення статусу адвоката. Призупинення статусу адвоката може мати місце за таких підстав: S обрання адвоката до органу державної влади або орган місцевого самоврядування на період роботи на постійній основі; - S нездатність адвоката більше шести
 7. Стаття 30. Збори (конференція) адвокатів
  адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації є збори адвокатів. Якщо чисельність адвокатської палати перевищує 300 осіб, вищим органом адвокатської палати є конференція адвокатів. Збори (конференція) адвокатів скликається не рідше одного разу на рік. Збори (конференція) адвокатів вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин членів
 8. Стаття 121. Розрахунки з кредиторами
  статтями 134 - 138 цього Закону, з особливостями, встановленими цією статтею. 3. Після задоволення вимоги кредитора, включеного до реєстру вимог кредиторів, зовнішній керуючий або реєстроутримувач виключає таку вимогу з реєстру вимог кредиторів. У разі, якщо ведення реєстру вимог кредиторів здійснюється реєстроутримувачем, документи,
 9. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Дьяченко Д. Фатальний успіх концесії / / Бізнес-Адвокат. 2000. N 5. Євдокимова В. Франшиза і договір комерційної концесії в Цивільному кодексі Російської Федерації / / Господарство право. 1997. N 12. Нам К. Комерційна концесія / / Бізнес-Адвокат. 1997. N
 10. Стаття 1506. Публікація відомостей про державну реєстрацію товарного знака
  реєстру товарних знаків відповідно до статті 1503 цього Кодексу, публікуються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності в офіційному бюлетені негайно після реєстрації товарного знаку в Державному реєстрі товарних знаків або після внесення до Державного реєстру товарних знаків відповідних
 11. Стаття 32.11. Виконання постанови про дискваліфікацію
  реєстр дискваліфікованих осіб. (в ред. Федерального закону від 17.07.2009 N 160-ФЗ) 3. Формування та ведення реєстру дискваліфікованих осіб здійснюються органом, уповноваженим Урядом Російської Федерації. Інформація, що міститься в реєстрі дискваліфікованих осіб, є відкритою для ознайомлення. Зацікавлені особи мають право отримати за плату інформацію з реєстру
 12. Стаття 32.11 . Виконання постанови про дискваліфікацію
  реєстр дискваліфікованих осіб. 3. Формування та ведення реєстру дискваліфікованих осіб здійснюються органом, уповноваженим Урядом Російської Федерації. Інформація, що міститься в реєстрі дискваліфікованих осіб, є відкритою для ознайомлення. Зацікавлені особи мають право отримати за плату інформацію з реєстру дискваліфікованих осіб у вигляді виписок про конкретні
 13. Стаття 1480. Державна реєстрація товарного знака
  статтями 1503 і 1505 справжнього
 14. Стаття 50. Представники, які призначаються судом
  стаття допускає призначення судом адвоката в передбачених федеральним законом випадках. Зокрема, відповідно до ст. 48 Закону РФ від 2 липня 1992 р. "Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні "(з наступними змінами) * (109) при розгляді скарги на дії медичних працівників, інших фахівців, працівників соціального забезпечення та освіти, а також
 15. 78. Адвокатура
  адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним радником з правових питань, він не має права займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності. Адвокатської діяльністю є кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які отримали статус
 16. Як вибрати захисника
  адвокат, в будь-який час дня і ночі готовий виїхати за вашим викликом, вас, швидше за все, питання вибору не торкнеться. А якщо ні? На цей рахунок можна дати декілька практичних рекомендацій. Ніхто ніколи не знає, що з ним може статися завтра. Тому якщо ваші близькі або знайомі потрапили в ситуацію, що вимагає втручання юриста або адвоката, і він допоміг їм, спробуйте отримати про це
 17. 53. Адвокатура
  адвокатською діяльністю. Діяльність адвокатури в РФ регулюється Федеральним законом від 31 травня 2002 р. № 63-ФЗ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації ». Під адвокатською діяльністю розуміється кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які мають статус адвоката, фізичним і юридичним особам з метою захисту їх прав, свобод і
© 2014-2021  yport.inf.ua