Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 22. Зміст рішення про надання водного об'єкта в користування

1. Рішення про надання водного об'єкта в користування має містити:
1) відомості про водокористувачів;
2) мета, види та умови використання водного об'єкта або його частини (у тому числі обсяг допустимого паркану (вилучення) водних ре-сурсів) у випадках, передбачених частиною 2 статті 11 цього Кодексу;
3) відомості про водному об'єкті, в тому числі опис меж водного об'єкта, його частини, в межах яких передбачається осуще ствлять водокористування;
4) термін водокористування.
2. До рішення про надання водного об'єкта в користування додаються матеріали в графічній формі (у тому числі схеми розміщення гідротехнічних та інших споруд, розташованих на водному об'єкті, а також зон з особливими умовами їх використання ня) і пояснювальна записка до них.
3. Рішення про надання водного об'єкта в користування з метою скидання стічних вод і (або) дренажних вод додатково має містити:
1) зазначення місця скидання стічних вод і (або) дренажних вод;
2) обсяг допустимих скидів стічних вод і (або) дренажних вод;
3) вимоги до якості води у водних об'єктах в місцях скидання стічних вод і (або) дренажних вод.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 22. Зміст рішення про надання водного об'єкта в користування "
 1. Стаття 21. Надання водного об'єкта в поль-тання на підставі рішення про надання водного об'єк-єкта в користування
  1. Надання водного об'єкту, що знаходиться у федеральній власності, у користування для забезпечення оборони країни і безпеки держави здійснюється на підставі рішення Уряду Російської Федерації. 2. В інших випадках, крім передбачених частиною 1 цієї статті випадків, надання водних об'єктів у користування здійснюється на підставі рішень виконавчих
 2. Стаття 10. Припинення права користування водними об'єктами
  1. Право користування поверхневими водними об'єктами припиняється на підставах та в порядку, що встановлені цивільну законодавством і цим Кодексом, а також на підставах, встановлених законодавством Російської Федерації про концесійні угоди. (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 2. Право користування підземними водними об'єктами припиняється по
 3. Глава 3. ДОГОВІР ВОДОКОРИСТУВАННЯ. РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА В КОРИСТУВАННЯ
  Водокористувачі, які здійснюють використання водних об'єктів на підставі рішень Уряду РФ або рішень орга-нів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації або ліцензій на водокористування і договорів користування водними об'єктами, відповідно прийнятих, виданих та укладених до введення в дію Водного кодексу РФ, зберігають права довгострокового або короткострокового
 4. Стаття 7.6. Самовільне зайняття водного об'єкта або користування ним з порушенням встановлених умов (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ)
  Самовільне зайняття водного об'єкта або його частини, або використання їх без документів, на підставі яких виникає право користування водним об'єктом або його частиною, або водокористування з порушенням його умов - (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'ятисот
 5. Стаття 13. Зміст договору водокористування
  1. Договір водокористування повинен містити: 1) відомості про водному об'єкті, в тому числі опис меж водного об'єкта, його частини, в межах яких передбачається осуще ствлять водокористування; 2) мета, види та умови використання водного об'єкта або його частини (у тому числі обсяг допустимого паркану (вилучення) водних ре-сурсів) у випадках, передбачених частиною 1 статті 11 цього Кодексу;
 6. Стаття 7.6. Самовільне зайняття водного об'єкта або користування ним без дозволу (ліцензії)
  Самовільне зайняття водного об'єкта або його частини, користування ними без дозволу (ліцензії), якщо отримання таких передбачено законом, а одно без укладеного відповідно до законом договору або з порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією) або договором, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці;
 7. Стаття 31. Державний водний реєстр
  1. Державний водний реєстр являє собою систематизований звід документованих відомостей про водні об'єктах-тах, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних образо-ваний, власності фізичних осіб, юридичних осіб, про їх використання, про річкових басейнах, про басейнових округах. 2. У державному водному
 8. Стаття 102. Землі водного фонду
  (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. Про особливості перекладу земель водного фонду або земельних ділянок у складі таких земель в іншу категорію, а також особливості перекладу земель іншої категорії або земельних ділянок у складі таких земель в землі водного фонду див. Федеральний закон від 21.12.2004 N 172-ФЗ. 1. До земель водного фонду
 9. Стаття 69. Відшкодування шкоди, заподіяної водним об'єктам внаслідок порушення водного законодавства
  1. Особи, які заподіяли шкоду водним об'єктам, відшкодовують її добровільно або в судовому порядку. 2. Методика обчислення розміру шкоди, заподіяної водним об'єктам внаслідок порушення водного законодавства, утвер-ждается в порядку, встановленому Урядом Російської
 10. Коментар до статті 7.6
  1. Згідно ст. 8 Водного кодексу РФ водні об'єкти поділяються на поверхневі водні об'єкти, внутрішні морські води, територіальне море Російської Федерації і підземні водні об'єкти (див. також ст. 9 - 11 Водного кодексу РФ). У державній власності перебувають водні об'єкти, що належать на праві власності Російської Федерації (федеральна власність), і водні
 11. § 4. Особливості зміни правового режиму земель водного фонду
  Переклад земель водного фонду або земельних ділянок у складі таких земель в іншу категорію допускається у випадках: 1) створення особливо охоронюваних природних територій; 2) встановлення або зміни меж населених пунктів ; 3) розміщення об'єктів державного або муніципального значення за відсутності інших варіантів розміщення цих об'єктів; 4) припинення існування водних
 12. Стаття 20. Плата за користування водним об'єктом
  1. Договором водокористування передбачається плата за користування водним об'єктом або його частиною. 2. Плата за користування водними об'єктами встановлюється на основі наступних принципів: 1) стимулювання економного використання водних ресурсів, а також охорони водних об'єктів; 2) диференціація ставок плати за користування водними об'єктами в залежності від річкового басейну; 3)
 13. Стаття 8.42. Порушення спеціального режиму здійснення господарської та іншої діяльності на прибережній захисній смузі водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта або режиму здійснення господарської та іншої діяльності на території зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання
  (введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Використання прибережної захисної смуги водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта з порушенням обмежень господарської та іншої діяльності - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох тисяч до чотирьох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від восьми тисяч до дванадцяти тисяч рублів; на
 14. Стаття 6. Водні об'єкти загального користування
  1. Поверхневі водні об'єкти, що знаходяться в державній або муніципальній власності, є водними об'єктах-тами загального користування, тобто загальнодоступними водними об'єктами, якщо інше не передбачено цим Кодексом. 2. Кожен громадянин має право мати доступ до водних об'єктів загального користування і безкоштовно використовувати їх для особистих і б-тових потреб, якщо інше не передбачено
© 2014-2022  yport.inf.ua