Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 92. Скорочена тривалість робочого часу

Коментар до статті 1. Стаття, що поряд із закріпленням скороченої тривалості робочого часу для окремих категорій працівників встановлює правила визначення скороченої тривалості робочого часу для учнів і працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці.
2. Тривалість робочого часу учнів закон визначає з урахуванням двох обставин: віку і умов роботи (чи працюють вони під час канікул або протягом навчального року). Якщо учні працюють в період канікул, то на них поширюється загальна норма і тривалість робочого часу з урахуванням віку - не більше 24 або 35 годин на тиждень; в період же навчального року тривалість їх робочого часу не може перевищувати половини тієї норми робочого часу, яка встановлена для осіб відповідного віку, тобто для учнів до 16 років - не більше 12 годин на тиждень, а від 16 до 18 років - 17,5 годин на тиждень. На прохання учнів їм може бути надана робота на умовах неповного робочого тижня (ст. 93 ТК), за гнучким графіком (ст. 102 ТК), а також на дому з можливими перервами в дні напружених навчальних занять.
Праця працівників, які не досягли віку 18 років, оплачується з урахуванням скороченої тривалості роботи. Роботодавець може за рахунок власних коштів проводити їм доплати до рівня заробітку відповідних категорій працівників при повній тривалості роботи як з погодинною, так і відрядною оплатою праці (див. ст. 271 і коммент. До неї).
3. Для інвалідів I і II груп згідно ст. 23 Закону про захист інвалідів встановлюється скорочена тривалість робочого часу - не більше 35 годин на тиждень із збереженням повної оплати праці. Однак якщо інвалід працює, наприклад, 30 годин, то отримує заробітну плату пропорційно відпрацьованому часу, тобто як за неповний робочий час.
4. Скорочена тривалість робочого часу для осіб, зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, встановлюється не більше 36 годин на тиждень.
Постановою Уряду РФ від 20 листопада 2008 р. N 870 (СЗ РФ. 2008. N 48. Ст. 5618) доручено Мінздоровсоцрозвитку Росії в 6-місячний термін після набрання чинності даної Постанови встановити залежно від класу умов праці та з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин працівникам, зайнятим на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці, скорочену тривалість робочого часу, мінімальну тривалість щорічної додаткової оплачуваної відпустки, мінімальний розмір підвищення оплати праці, а також умови надання зазначених компенсацій.
До введення в дію акта Мінздоровсоцрозвитку Росії, вирішального ці питання, зберігається діючий порядок встановлення скороченої тривалості робочого часу працівникам, зайнятим в несприятливих умовах праці.
Скорочена тривалість робочого часу для більшості зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці в даний час встановлюється відповідно до Списку виробництв, цехів, професій, посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день. Список затверджено Постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 25 жовтня 1974 р. за наступними змінами та доповненнями і був випущений окремим виданням (М.: Економіка, 1977). Порядок застосування Списку викладений в Інструкції, затв. Госкомтрудом СРСР і Президією ВЦРПС 21 листопада 1975
При застосуванні названої Інструкції необхідно мати на увазі, що рішенням Верховного Суду РФ від 15 квітня 2004 р. N ГКПІ2004-481 (Бюлетень Мінпраці Росії. 2004. N 11) ряд положень Інструкції з моменту введення в дію Трудового кодексу (з 1 лютого 2002 р.) визнані нечинними.
Необхідно також враховувати, що у Списку передбачається тривалість робочого дня (а не тижні) по кожній професії, посади, виду робіт і виробництв. Право на скорочений робочий день мають працівники, професії і посади яких передбачені по виробництвах і цехах у відповідних розділах Списку, незалежно від того, в якій галузі знаходяться ці виробництва і цехи.
Працівникам, професії та посади яких включені в розділ XLIII Списку "Загальні професії всіх галузей народного господарства", скорочений робочий день надається незалежно від того, в яких виробництвах і цехах вони трудяться, якщо ці професії і посади спеціально не передбачені в інших розділах або підрозділах Списку (п. 6 Інструкції).
У тих випадках, коли розділи або підрозділи Списку передбачають окремі види робіт (наприклад, ковальсько-пресові, малярські, зварювальні), скорочений робочий день повинен надаватися працівникам, зайнятим на цих роботах у передбачених Списком професіях і посадах, незалежно від того, в якій галузі промисловості, в якому виробництві або цеху ці роботи виконуються (п. 5 Інструкції).
Бригадири, помічники і підручні робітники, професії яких передбачені у Списку, мають скорочений робочий день тієї ж тривалості, що й робочі відповідних професій (п. 7 Інструкції).
Робочий час скорочується в ті дні, коли працівники фактично зайняті у шкідливих умовах праці не менше половини тривалості, встановленої Списком для даного виробництва, цеху, професії або посади. Однак, якщо у Списку вказується "постійно зайнятий", "постійно працює", робочий день скорочується, якщо працівник фактично зайнятий у шкідливих умовах протягом всього скороченого робочого дня (п. 12 Інструкції).
Працівникам, професії та посади яких не включені до Списку, але які в окремі періоди виконують роботу у виробництвах, цехах, за професією і на посаді зі шкідливими умовами праці, які передбачені Списком, скорочений робочий день в ці періоди повинен встановлюватися тієї ж тривалості, що і працівникам, постійно зайнятим на цій роботі (п. 20 Інструкції).
Право на скорочений робочий день зазначеної в Списку тривалості мають на загальних підставах працівники сторонніх організацій (будівельних, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та ін.), допоміжних і підсобних цехів організації (ремонтного, енергетичного, механічного, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики тощо) у дні їх роботи в діючих виробництвах, цехах і на ділянках з шкідливими умовами праці, де як для основного, так і для ремонтного та обслуговуючого персоналу встановлено скорочений робочий день (п. 22 Інструкції).
Право на скорочений робочий день у зв'язку з шкідливими умовами праці зберігається також за особами, зайнятими на таких роботах і совмещающими професії (незалежно від того, чи встановлена ця пільга з суміщають професії), якщо вони виконують свою основну роботу в повному обсязі.
Список обов'язковий для організацій, де є зазначені в ній провадження, цеху, види робіт, професії і посади, і застосовується з урахуванням реальних умов праці, обумовлених у ході атестації робочих місць (про атестацію робочих місць за умовами праці див. коментар. до ст. 212).
Зазвичай в організації перелік професій і посад, види виробництв і робіт із шкідливими умовами праці, а також тривалість робочого дня (відповідно до Списку) зайнятих в них працівників зазначаються в колективному договорі або встановлюються наказом керівника, підготовленим з урахуванням думки профспілкового органу даної організації на підставі результатів атестації робочих місць. Якщо в ході атестації робочих місць буде встановлено, що вплив на працівників шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів усунуто, скорочений робочий день не встановлюється. Поряд з цим організації вправі за рахунок власних коштів розширювати коло працівників, які мають скорочений робочий день (порівняно з Списком), враховуючи при цьому фактичні умови праці на тому чи іншому робочому місці, а також зменшувати встановлену Списком тривалість робочого часу (без зменшення оплати праці). Скорочений робочий час для працівників окремих професій у зв'язку з несприятливими умовами їх праці може бути передбачено також генеральними, регіональними галузевими (міжгалузевими) та іншими угодами.
5. Для певних категорій працівників, зайнятих на роботах із шкідливими, небезпечними або важкими умовами праці, скорочена тривалість робочого часу встановлена (крім Списку) на підставі спеціальних норм. Так, Постановою Уряду РФ від 3 квітня 1996 р. N 391 "Про порядок надання пільг працівникам, що піддаються ризику зараження вірусом імунодефіциту людини при виконанні своїх службових обов'язків" (СЗ РФ. 1996. N 15. Ст. 1629) встановлено 36-годинний робочий тиждень працівникам організацій охорони здоров'я, що здійснюють діагностику та лікування ВІЛ-інфікованих, а також працівникам організацій, робота яких пов'язана з матеріалами, що містять вірус імунодефіциту людини.
Громадянам, прийнятим на службу в митні органи відповідно до Закону про службу в митних органах і виконуючим посадові обов'язки у шкідливих умовах, скорочений робочий час встановлено Постановою Уряду РФ від 15 лютого 1998 р. N 189 " Про надання співробітникам митних органів пільг за виконання посадових обов'язків у шкідливих умовах "(СЗ РФ. 1998. N 8. Ст. 951). Наприклад, начальникам та заступникам начальників відділів, груп, головним, провідним, старшим інспекторам, інспекторам, безпосередньо працюють на досмотровой рентгенівської техніки, встановлена 30-годинний робочий тиждень.
Членам екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, Бортрадист, бортоператорам) за роботу із шкідливими, небезпечними, напруженими і важкими умовами праці, що має особливий характер, встановлено 36-годинний робочий тиждень при виконанні льотної роботи (Постанова Мінпраці Росії від 12 липня 1999 р. N 22 / / Бюлетень Мінпраці Росії. 1999. N 8).
Скорочена тривалість робочого часу встановлена для працівників, зайнятих на роботах з хімічною зброєю, які у відповідності зі ступенем їх небезпеки розподіляються за двома групами.
У першу групу включені: науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, при виконанні яких використовуються токсичні хімікати, що відносяться до хімічної зброї; роботи по Розснарядження і детоксикації хімічних боєприпасів, ємностей і пристроїв, детоксикації токсичних хімікатів у виробничих зонах досвідчених, дослідно-промислових і промислових об'єктів по знищенню хімічної зброї та інші роботи.
Друга група охоплює: роботи з технічного обслуговування хімічної зброї, не пов'язані з відбором проб токсичних хімікатів, що відносяться до хімічної зброї; перевезення хімічної зброї до місць його знищення; роботи із забезпечення безпеки зберігання та утримання технологічного обладнання , що використовувався для виробництва хімічної зброї, та ін
Зайнятим на роботах, віднесених до першої групи, встановлена 24-годинна, до другої - 36-годинний робочий тиждень (див. ст. ст. 1, 5 Закону про соціальний захист громадян, зайнятих на роботах з хімічною зброєю).
Перелік токсичних хімікатів, що відносяться до хімічної зброї, затверджений розпорядженням Уряду РФ від 5 квітня 2001 р. N 484-р (СЗ РФ. 2001. N 16. Ст. 1628).
Перелік посад (професій) працівників установ охорони здоров'я, зайнятих на роботах з хімічною зброєю (ХО), передбачених частиною другою (перша група робіт) та частиною третьою (друга група робіт) ст. 1 Федерального закону "Про соціальний захист громадян, зайнятих на роботах з хімічною зброєю", затверджений Наказом МОЗ Росії від 19 грудня 2002 р. N 386/714, погодженим з Мінпраці Росії (БНА РФ. 2003. N 9).
У примітці до Переліку вказується: на підставі Переліку керівником організації (установи, підприємства) затверджується конкретний перелік посад (професій) працівників установ охорони здоров'я, зайнятих на роботах з хімічною зброєю (ХО), передбачених частиною другою (перша група робіт) та частиною третьою (друга група робіт) ст. 1 Федерального закону "Про соціальний захист громадян, зайнятих на роботах з хімічною зброєю".
Скорочена тривалість робочого часу встановлена для медичних, ветеринарних та інших працівників, безпосередньо беруть участь у наданні протитуберкульозної допомоги, а також для працівників організацій з виробництва та зберігання продуктів тваринництва, обслуговуючих хворих на туберкульоз сільськогосподарських тварин (п. 1 ст. 15 Закону про попередження розповсюдження туберкульозу).
Порядок надання зазначеної гарантії для працівників федеральних установ охорони здоров'я визначається Урядом РФ, а для працівників установ охорони здоров'я суб'єктів РФ - органами виконавчої влади суб'єктів РФ.
До теперішнього часу Урядом РФ стосовно працівників федеральних установ охорони здоров'я дане питання не вирішене. У зв'язку з цим можна керуватися Переліком посад медичних, ветеринарних та інших працівників, безпосередньо беруть участь у наданні протитуберкульозної допомоги, а також працівників організацій з виробництва та зберігання продуктів тваринництва, обслуговуючих хворих на туберкульоз сільськогосподарських тварин, зайняття яких пов'язане з небезпекою інфікування мікобактеріями туберкульозу, що дають право на додаткову оплачувану відпустку, 30-годинний робочий тиждень та додаткову оплату праці у зв'язку з шкідливими умовами праці, затв. Наказом МОЗ Росії, Міноборони Росії, МВС Росії, Мін'юсту Росії, Міносвіти Росії, Мінсільгоспу Росії, ФПС Росії від 30 травня 2003 р. N 225/194/363/126/2330/777/292 (БНА РФ. 2003. N 37) відповідно до Постанови Уряду РФ від 25 грудня 2001 р. N 892 "Про реалізацію Федерального закону" Про попередження розповсюдження туберкульозу в Російській Федерації "(СЗ РФ. 2001. N 53 (ч. II). Ст. 5185).
  Що стосується встановлення скороченої тривалості робочого часу та інших гарантій у зв'язку з роботою в небезпечних умовах для працівників закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану протитуберкульозну допомогу і функціонують на територіях суб'єктів РФ, то, як зазначалося вище, це питання вирішується органами виконавчої влади суб'єктів РФ (див. , наприклад, Постанова уряду Рязанської області від 4 серпня 2005 р. N 172 "Про порядок і умови надання гарантій і пільг персоналу лікувально-профілактичних, ветеринарних та інших державних установ Рязанської області" / / Рязанські відомості. 2005. 11 серпня.).
  6. Для деяких категорій працівників скорочена тривалість робочого часу встановлена з урахуванням територіальних і природно-кліматичних умов праці та проживання. Так, Постановою Верховної Ради РРФСР від 1 листопада 1990, N 298/3-1 "Про невідкладні заходи щодо поліпшення становища жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства на селі" (ВПС РРФСР. 1990. N 24. Ст. 287) з 1 січня 1991 для жінок, які працюють у сільській місцевості, встановлено скорочену тривалість робочого часу - не більше 36 годин на тиждень, якщо менша тривалість робочого тижня не передбачена для них іншими законодавчими актами.
  При цьому скорочена тривалість робочого часу встановлена не тільки для жінок, які трудяться в сільськогосподарському виробництві, а й для тих, хто працює в цехах (на ділянках) промислових підприємств, розташованих у сільській місцевості, в будівельних організаціях, військових частинах (вільнонайманий склад), на нафтогазопромислах, а також у всіх інших організаціях та в їх структурних підрозділах, що знаходяться в сільській місцевості.
  При вирішенні питання про те, чи відноситься територія до сільської місцевості, слід виходити з адміністративно-територіальних кордонів.
  Порядок збереження жінкам повної заробітної плати при скороченій тривалості робочого тижня передбачений Постановою Президії Верховної Ради РРФСР від 25 січня 1991 р. "Про порядок застосування Постанови Верховної Ради РРФСР від 1 листопада 1990 N 298/3-1" Про невідкладні заходи щодо поліпшення становища жінок , сім'ї, охорони материнства і дитинства на селі "(ВПС РРФСР. 1991. N 6. Ст. 89).
  Відповідно до колективних та трудовими договорами 36-годинний робочий тиждень встановлюється і для жінок, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, якщо менша тривалість робочого тижня не передбачена для них федеральними законами (ст. 320 ТК).
  7. Про скороченої тривалості робочого часу для педагогічних працівників та медичних працівників див. відповідно ст. 333 та ст. 350 і коммент. до них, а також інші федеральні закони.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 92. Скорочена тривалість робочого часу"
 1. Контрольні питання до § 7.4
    1. Дайте поняття робочого часу як правової категорії. 2. Які існують види, і нормативи робочого часу? 3. Що являють собою режим і облік робочого часу? 4. У чому відмінність скороченого і неповного робочого часу? 5. Які умови і порядок введення понаднормових робіт? 6. Дайте поняття часу відпочинку як правової категорії. 7. Які види часу відпочинку передбачені
 2. Стаття 91. Поняття робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу
    Коментар до статті 1. У ч. 1 ст. 91 дається поняття робочого часу. Робочим визнається не тільки час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та умов трудового договору повинен виконувати трудові обов'язки, але також інші періоди, які відповідно до Трудовим кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами
 3. Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі
    Коментар до статті 104 1. Умови праці засуджених, які відбувають позбавлення волі, за винятком вилучень, встановлених ДВК РФ, регулюються законодавством про працю. Відповідно до нього встановлюються тривалість робочого часу засуджених до позбавлення волі, правила охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії. Всі ці та інші питання регламентуються
 4. Стаття 37. Особливості режиму службового часу співробітників поліції
    Коментар до статті 37 1. Коментована стаття визначає особливості режиму службового часу співробітників поліції. Відповідно до ч. 1 цієї статті для співробітників поліції встановлюється нормальна тривалість службового часу не більше 40 годин на тиждень. Тим самим відтворено положення ч. 3 ст. 20 Закону 1991 про міліції (в ред. Федерального закону від 31 березня 1999 р. N
 5. Види строків позовної давності
    . Строки позовної давності поділяються на загальний і спеціальні. Загальний строк позовної давності, що дорівнює трьом рокам, поширюється на всі правовідносини, крім тих, щодо яких встановлено спеціальні терміни. Спеціальні строки позовної давності застосовуються до окремих, особливо зазначеним у законі вимогам. Оскільки вони, як правило, є менш тривалими, ніж загальний строк давності,
 6. г) право на відпочинок
    22 вересня 2000 Конституційний Суд ухвалив рішення "Про порядок надання та підсумовування трудових відпусток". Згідно з постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 27 липня 2000 р. № 1154, якою затверджено Порядок надання та підсумовування трудових відпусток (надалі - Порядок), додаткові відпустки приєднуються до основного мінімального відпустки. При цьому
 7. Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
    Коментар до статті 60.1. Стаття 60.2 закріплює правила притягнення працівника поряд з роботою, певної трудовим договором, до виконання додаткової роботи за іншою або такий же професії (посади) протягом встановленої тривалості робочого дня (зміни). 2. Згідно з ч. 1 коментованої статті роботодавець може доручити працівнику виконання такої додаткової роботи
 8. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
    Коментар до статті 105 1. Стаття, що ще раз констатує право засуджених на оплату праці відповідно до законодавства про працю. Заробітна плата кожного працівника залежить від його кваліфікації, складності виконуваної роботи, кількості і якості витраченої праці, виробленого продукту і максимальним розміром не обмежується. На засуджених, які відбувають позбавлення волі,
 9. Стаття 61. Про включення терміну дійсної військової служби в загальну тривалість військової служби
    1. До 1 березня 1993 правове регулювання в галузі військового обов'язку та військової служби здійснювалося на підставі Закону СРСР "Про загальний військовий обов'язок" 1967 Військова служба солдатів, матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів, а також осіб офіцерського складу іменувалася дійсної військовою службою (гл. IV, VII і VIII цього Закону). 1 березня 1993 вступив в силу
 10. 2.2. Скорочення штату або чисельності працівників
    Ще одна підстава для звільнення з ініціативи роботодавця передбачено п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ. Це скорочення чисельності або штату працівників організації. Порядок звільнення за скороченням штату чимось схожий з звільненням при ліквідації підприємства (відокремленого підрозділу). Наприклад, також необхідно повідомити працівників про майбутнє звільнення, в тій же сумі виплатити
 11. Коментар до п. 5
    24. У даному пункті визначено законодавство, що регулює контракт про проходження військової служби. Укладення контракту, припинення його дії, інші відносини, пов'язані з ним (наприклад, наслідки його недотримання), регулюються: а) коментованим Законом; б) Положенням про порядок проходження військової служби, затвердженим Указом Президента Російської Федерації від 16
 12. Стаття 42. Обчислення строку виправних робіт
    Коментар до статті 42 1. Строк виправних робіт обчислюється в календарних місяцях і роках, протягом яких засуджений працював і з його заробітної плати проводилися утримання, а фактично - в робочих днях. Термін покарання обчислюється інспекцією на підставі розрахункових відомостей, що надаються організацією, в якій працює засуджений. У кожному місяці встановленого терміну покарання
 13. Стаття 74. Зміна визначених сторонами умов трудового договору з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці
    Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті роботодавець має право у зв'язку із змінами організаційних або технологічних умов праці в організації в односторонньому порядку змінити умови трудового договору, визначені сторонами при його укладанні, за винятком зміни трудової функції працівника. Оскільки коментована норма пов'язує можливість зміни (по
© 2014-2022  yport.inf.ua