Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 4. Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів

1. Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів визначаються на дату подання до арбітражного суду заяви про визнання боржника банкрутом, якщо інше не передбачено цим Законом.
Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, що виникли до прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом і заявлених після прийняття арбітражним судом такої заяви і до прийняття рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, визначаються на дату введення кожної процедури, застосовуваної в справі про банкрутство та наступною після настання строку виконання відповідного зобов'язання.
Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, що виникли до прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом і заявлених після прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, визначаються на дату відкриття конкурсного виробництва.
Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, виражених в іноземній валюті, визначаються в рублях за курсом, встановленому Центральним банком Російської Федерації, на дату введення кожної процедури, застосовуваної в справі про банкрутство та наступною після настання терміну виконання відповідного зобов'язання.
З метою участі у справі про банкрутство враховуються вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, строк виконання яких не настав на дату введення спостереження.
2. Для визначення наявності ознак банкрутства боржника враховуються:
розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи та надані послуги, суми позики з урахуванням відсотків, що підлягають сплаті боржником, розмір заборгованості, що виникла внаслідок безпідставного збагачення, і розмір заборгованості, що виникла внаслідок заподіяння шкоди майну кредиторів, за винятком зобов'язань перед громадянами, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, зобов'язань з виплати вихідної допомоги та оплати праці осіб, які працюють за трудовим договором, зобов'язань з виплату винагороди авторам результатів інтелектуальної діяльності, а також зобов'язань перед засновниками (учасниками) боржника, що випливають з такої участі;
розмір обов'язкових платежів без урахування встановлених законодавством Російської Федерації штрафів (пені) та інших фінансових санкцій.
Підлягають застосуванню за невиконання або неналежне виконання зобов'язання неустойки (штрафи, пені), відсотки за прострочення платежу, збитки у вигляді упущеної вигоди, підлягають відшкодуванню за невиконання або неналежне виконання зобов'язання, а також інші майнові та (або) фінансові санкції, в тому числі за невиконання обов'язків по сплаті обов'язкових платежів, не враховуються при визначенні наявності ознак банкрутства боржника.
3. Розмір грошових зобов'язань або обов'язкових платежів вважається встановленим, якщо він визначений судом у порядку, передбаченому цим Законом.
4. У випадках, якщо боржник оспорює вимоги кредиторів, розмір грошових зобов'язань або обов'язкових платежів визначається арбітражним судом у порядку, передбаченому цим Законом.
5. Вимоги кредиторів за зобов'язаннями, які не є грошовими, можуть бути пред'явлені до суду і розглядаються судом, арбітражним судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 4. Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів "
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 2. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 3. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  Збитки. Форми цивільно-правової відповідальності вельми різноманітні. Традиційно до них відносять: відшкодування збитків, сплату неустойки, втрату завдатку. Останнім часом як форму відповідальності стали розглядати відсотки за неправомірне користування чужими грошовими коштами. Основний універсальною формою цивільно-правової відповідальності є відшкодування збитків, яке може
 4. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  Виконання зобов'язання. Виконання - основний і найбільш поширений спосіб припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено. Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. § 2. Елементи договору оренди
  Сторони договору оренди. Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар. Стаття 608 ЦК присвячена однієї із сторін договору оренди - орендодавцю. У ній зазначено, що право здачі майна в оренду належить його власнику. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду. Отже, за загальним правилом орендодавцем може бути
 7. § 3. Зміст договору оренди
  Обов'язки орендодавця. Зміст договору оренди - це сукупність прав і обов'язків сторін, що виражаються в умовах договору. Як і в будь-якому іншому договорі, в договорі оренди, з певною мірою умовності, можна виділити групи умов, що визначають обов'язки відповідно орендодавця і орендаря. Обов'язки орендодавця досить традиційні. По-перше орендодавець
 8. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  Виникнення права на житлову площу в будинках державного і муніципального житлового фонду, що надається за договорами соціального найму. З прийняттям нового ЖК умови та порядок надання громадянам житлової площі, що входить до складу державного та муніципального фондів, істотно змінилися. Протягом багатьох десятиліть житлова площа зі складу цих фондів надавалася всім
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 10. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
© 2014-2022  yport.inf.ua