Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 99. Понаднормова робота

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Понаднормова робота - робота, виконувана працівником з ініціативи роботодавця за межами встановленої для працівника тривалості робочого часу: щоденної роботи (зміни), а при підсумованому обліку робочого часу - понад нормальне число робочих годин за обліковий період.
Залучення роботодавцем працівника до понаднормової роботи допускається за його письмової згоди в наступних випадках:
1) при необхідності виконати (закінчити) почату роботу, яка внаслідок непередбаченої затримки з технічних умо-віям виробництва не могла бути виконана (закінчена) протягом встановленої для працівника тривалості робочого часу, якщо невиконання (незавершення) цієї роботи може викликати псування або загибель майна роботодавця (у тому числі імущест-ва третіх осіб, що знаходиться у роботодавця, якщо роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна), державно-го або муніципального майна або створити загрозу життю та здоров'ю людей;
2) при виробництві тимчасових робіт з ремонту і відновлення механізмів або споруджень у тих випадках, коли їх неисправ-ність може стати причиною припинення роботи для значного числа працівників;
3) для продовження роботи при неявці змінного працівника, якщо робота не допускає перерви. У цих випадках роботодавець зобов'язаний негайно вжити заходів щодо заміни змінника іншим працівником.
Залучення роботодавцем працівника до понаднормової роботи без його згоди допускається у наступних випадках:
1) при проведенні робіт, необхідних для запобігання катастрофи, виробничої аварії або усунення наслідків катастрофи, виробничої аварії або стихійного лиха;
2) при виробництві суспільно необхідних робіт з усунення непередбачених обставин, що порушують нормальне функціонування централізованих систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання та (або) водовідведення, систем газо-постачання, теплопостачання, освітлення, транспорту, зв'язку;
(в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 417-ФЗ)
3) при виробництві робіт, необхідність яких обумовлена введенням надзвичайного або воєнного стану, а також неот-помилкових робіт в умовах надзвичайних обставин, тобто у разі лиха або загрози лиха (пожежі, повені, голод, земле-трясенія, епідемії чи епізоотії) і в інших випадках, що ставлять під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього населення або його частини.
В інших випадках притягнення до понаднормової роботи допускається з письмової згоди працівника і з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації.
Не допускається залучення до понаднормової роботи вагітних жінок, працівників у віці до вісімнадцяти років, інших кате-горій працівників відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами. Залучення до понаднормової роботи инвали-дов, жінок, які мають дітей віком до трьох років, допускається тільки з їхньої письмової згоди і за умови, якщо це не заборонено їм за станом здоров'я відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. При цьому інваліди, жінки, які мають дітей віком до трьох років, повинні бути під розпис ознайомлені зі своїм правом відмовитися від понаднормової роботи.
Тривалість понаднормової роботи не повинна перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
Роботодавець зобов'язаний забезпечити точний облік тривалості понаднормової роботи кожного працівника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 99. Понаднормова робота "
 1. Стаття 152. Оплата понаднормової роботи
  стаття визначає мінімальні розміри оплати за понаднормову роботу, яка оплачується за перші дві години не менш ніж у полуторному розмірі; за наступні години - не менш ніж у подвійному розмірі. Однак коментована стаття не встановлює, що є базою для застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 і 2: тільки тарифна частина заробітної плати (тарифна ставка, оклад) чи повинні враховуватися
 2. Стаття 152. Оплата понаднормової роботи
  понаднормової роботи залишаються незмінними протягом десятиліть. 2. Передбачені цією статтею розміри підвищеної оплати праці при залученні до понаднормової роботи (див. коментар. До ст. 99) є мінімальною гарантією. Вони застосовуються в тому випадку, коли колективним договором, локальним нормативним актом, трудовим договором не встановлена більш висока оплата. Треба звернути увагу
 3. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  понаднормову роботу і роботу на умовах ненормованого робочого дня (див. ст. 101 ТК і коммент. До неї). Такий підхід видається малообоснованним, оскільки норми, що регулюють підстави та порядок притягнення до понаднормової роботи і роботи на умовах ненормованого робочого дня, утворюють самостійні субінстітути трудового
 4. Стаття 99. Понаднормова робота
  стаття допускає залучення роботодавцем працівника до понаднормової роботи лише з його письмової згоди та в строго зазначених випадках (п. п. 1 - 3 ч. 2 ст. 99). Разом з тим розглянута стаття дозволяє залучити працівника до понаднормової роботи і без його згоди у випадках виникнення різних надзвичайних обставин і передбачає такі обставини (п. п. 1 - 3 ч. 3 ст. 99),
 5. Стаття 99. Понаднормова робота
  стаття містить визначення терміна "понаднормова робота", встановлює процедуру залучення до понаднормової роботи в різних випадках, містить перелік працівників, залучення яких до понаднормової роботи заборонено, обмежує максимальну тривалість понаднормової роботи для кожного працівника. Зі змісту визначення випливає, що понаднормова робота, по-перше, проводиться за
 6. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  понаднормової роботи та роботи, виконуваної на умовах ненормованого робочого дня, ст. 97 розширила рамки поняття нормальної (встановленої) тривалості робочого часу. У зміст цього поняття включено число годин, встановлене не тільки законодавством, але й колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором, що узгоджується з § 11
 7. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  надурочних робіт. Обмеження для окремих категорій працівників (жінки, інваліди та інші.) На залучення до надурочних робіт, робіт у нічний час повністю зберігають свою силу в релігійних організаціях. При цьому працівникам повинні бути виплачені всі передбачені законодавством
 8. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  стаття закріплює гарантії, що поширюються відповідно на: вагітних жінок; жінок , які мають дітей віком до 3 років; працівників, що мають дітей-інвалідів до досягнення ними віку 18 років, а також працівників, які здійснюють догляд за хворими членами своєї сім'ї відповідно до медичного висновку. 2. Заборона направляти вагітних жінок у службові відрядження, залучати до
 9. Стаття 203. Час учнівства
  надурочних робіт, направлятися у службові відрядження, не пов'язані з
 10. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років
  понаднормові роботи та роботи у вихідні дні, а й напрямок працівників у віці до 18 років у службові відрядження та їх залучення до роботи в неробочі святкові дні. Заборона на використання праці неповнолітніх в надурочний час, нічний час, вихідні та неробочі святкові дні означає, що такі працівники не можуть залучатися до чергувань, проведеним у цей час
 11. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  стаття закріплює гарантії, що поширюються на вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до трьох років; матерів і батьків, які виховують без чоловіка (дружини) дітей у віці до п'яти років; працівників, що мають дітей-інвалідів та працівників, які здійснюють догляд за хворими членами їх сімей відповідно до медичного висновку. Безумовний заборону на залучення до надурочних робіт, до
 12. Стаття 299. Тривалість вахти
  понаднормової роботи здійснюється відповідно до правил, передбачених ст. 99 ТК, тобто за умови письмової згоди працівника і з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації. Переробка робочого часу оплачується як понаднормова робота в розмірах, встановлених ст. 152 ТК. У цих випадках роботодавець зобов'язаний вжити всіх заходів для організації доставки вахтового
 13. Стаття 203. Час учнівства
  надурочних робіт, і направляти їх у службові відрядження, не пов'язані з учнівством. Це нова норма, так як ст. 193 КЗпП обмежувалося залучення до надурочних робіт лише навчаються без відриву від роботи в загальноосвітніх школах і професійно-технічних
 14. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років
  понаднормової роботи. 3. Нічним вважається час з 22 години вечора до 6 години ранку (ст. 96 ТК). Законодавством встановлена єдина величина тривалості нічного часу для дорослих і неповнолітніх працівників. Робоча зміна працівника молодше 18 років повинна починатися не раніше 6:00 ранку і закінчуватися не пізніше 22 години вечора. 4. Залучення працівників до 18 років до роботи в
 15. Стаття 140. Строки розрахунку при звільненні
  понаднормову роботу), то в день звільнення має бути виплачена сума, що не оспорювана
 16. Стаття 203. Час учнівства
  понаднормової роботи, а також направляти їх у службові відрядження, не передбачені навчальними
 17. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, виробляються доплати. Право на ці доплати (і відповідно - обов'язок роботодавця їх виробляти) закріплено в трудовому законодавстві (ст. ст. 150 - 154 ТК), а їх розмір (з урахуванням мінімального розміру, визначеного нормативними правовими актами Російської Федерації) встановлюється угодою,
 18. Стаття 291. Оплачувані відпустки
  понаднормова робота. 3. Як правило, при роботі, термін якої не перевищує 2 місяців, використання відпустки в натурі на практиці зустрічається досить рідко. У зв'язку з цим працівники, які уклали трудовий договір строком на 2 місяці, найчастіше отримують грошову
 19. Стаття 153. Оплата праці у вихідні та неробочі святкові дні
  понаднормова, якщо вона не перевищує встановлену правилами внутрішнього трудового розпорядку тривалість щоденної роботи для даної категорії працівників. Години, відпрацьовані понад цю тривалості, розглядаються як понаднормові. Однак робота в такі години оплачується в тому ж розмірі, що й робота у святковий день, тобто не менш ніж у подвійному розмірі за кожну годину понаднормової
 20. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  понаднормової роботи. 4. Якщо святкового дня передує вихідний день, то тривалість робочого дня (зміни) не скорочується. 5. Тривалість робочого часу для творчих працівників повинна відповідати нормам, встановленим у ст. 91 і 92
© 2014-2022  yport.inf.ua