Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 83. Технічні засоби нагляду і контролю

1. Адміністрація виправних установ вправі використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби нагляду і контролю для попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого порядку відбування покарання і в цілях отримання необхідної інформації про поведінку засуджених.
2. Адміністрація виправних установ зобов'язана під розписку повідомляти засуджених про застосування зазначених засобів нагляду і контролю.
3. Перелік технічних засобів нагляду і контролю та порядок їх використання встановлюються нормативними правовими ак-тами Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 83. Технічні засоби нагляду і контролю "
 1. Стаття 60.19. Технічні засоби нагляду і кон-тролю
  технічні засоби над-го нагляду і контролю для попередження злочинів, порушень порядку та умов відбування примусових робіт і для отримання необхідної інформації про поведінку засуджених до примусових робіт. 2. Адміністрація виправного центру зобов'язана під розписку повідомляти засуджених до примусових робіт про застосування розміру-ванні технічних засобів нагляду і контролю. 3. Перелік
 2. Стаття 83. Технічні засоби нагляду і контролю
  технічних засобів нагляду і контролю у виправних установах. Ці засоби застосовуються з метою попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого порядку відбування покарання і в цілях отримання необхідної інформації про поведінку засуджених. Застосування технічних засобів нагляду і контролю істотно підвищує їх ефективність, оскільки дозволяє контролювати
 3. Стаття 268. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду
  коштів федераль-ного бюджету та коштів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, включаючи використання наданих із зазначених бюджетів субвенцій, міжбюджетних субсидій, інших субсидій і бюджетних кредитів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду здійснює контроль за виконанням органами державного
 4. Стаття 19.33. Невиконання вимог про подання зразків продукції, документів або відомостей, необхідних для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері технічного регулювання
  статтями 13.8 і 14.37 цього Кодексу, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двохсот тисяч до трьохсот тисяч
 5. Стаття 23.7. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері
  статтями 15.14 - 15.16 цього Кодексу, щодо одержувачів коштів федерального бюджету та одержувачів коштів бюджетів державних позабюджетних фондів. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, що здійснює контроль і нагляд у
 6. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  статтями 8.12 - 8.15 (щодо водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду), статтею 8.42 (щодо водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор
 7. Стаття 23.23.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  статтями 8.12 - 8.15 (за винятком водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду), статтею 8.42 (за винятком водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право керівники органів
 8. Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі
  технічні засоби нагляду і контролю, перелік яких визначається Урядом Російської Федерації. Порядок застосування зазначених технічних засобів визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань. 2. При здійсненні нагляду
 9. Стаття 23.52. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до продукції та державний метрологічний нагляд
  нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до продукції та державний метрологічний нагляд, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 19.19 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 237-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1)
 10. Стаття 367. Державний енергетичний нагляд
  нагляд в Російській Федерації ". Функції органів державного енергетичного нагляду передані Федеральній службі з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд). Положення про Федеральній службі з екологічного, технологічного і атомного нагляду, що передбачає її повноваження з контролю і нагляду у сфері безпеки електричних і теплових установок, затв.
 11. Стаття 51. Судовий контроль і нагляд
  нагляд за діяльністю поліції здійснюються в процесі розгляду і вирішення кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, направлених до суду співробітниками поліції, а одно при розгляді та вирішенні скарг на дії (рішення, бездіяльність) посадових осіб (органів) поліції. 2. Див також коментар до ст. 53 цього Федерального
 12. Стаття 26.8. Показання спеціальних технічних засобів
  технічними засобами розуміються вимірювальні прилади, затверджені в установленому порядку як засобів вимірювання, що мають відповідні сертифікати і пройшли метрологічну повірку. 2. Показання спеціальних технічних засобів відображаються в протоколі про адміністративне
 13. Стаття 23.35. Органи, що здійснюють державний нагляд за технічним станом самохідних машин та інших видів техніки
  статтями 8.22, 8.23 (в частині техніки , піднаглядній зазначеним органам), статтею 9.3, статтею 19.22 (в частині техніки, піднаглядній зазначеним органам) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інженер - інспектор Російської Федерації з нагляду за технічним станом
 14. Стаття 23.35. Органи, що здійснюють державний нагляд за технічним станом самохідних машин та інших видів техніки
  статтями 8.22, 8.23 (в частині техніки , піднаглядній зазначеним органам), статтею 9.3, статтею 12.37 (в частині техніки, піднаглядній зазначеним органам), частиною 1 статті 19.22 (в частині техніки, піднаглядній зазначеним органам) цього Кодексу. (в ред. Федеральних законів від 28.12.2009 N 380 - ФЗ, від 31.01.2012 N 2-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів,
 15. Стаття 19.6.1. Недотримання посадовими особами органів державного контролю (нагляду) вимог законодавства про державний контроль (нагляд)
  нагляду), вимог законодавства про державний контроль (нагляд), що виразилося у проведенні перевірки за відсутності підстав для її проведення, порушення строків проведення перевірки, відсутності погодження позапланової виїзної перевірки з органами прокуратури, проведенні перевірки без розпорядження (наказу) керівника або заступника керівника органу державного контролю
© 2014-2022  yport.inf.ua