Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 84. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях

1. Відповідно до законодавства Російської Федерації у виправних установах здійснюється оперативно-розшукова діяльність, завданнями якої є: забезпечення особистої безпеки засуджених, персоналу виправних уста-нов та інших осіб; виявлення, попередження і розкриття готуються і скоєних у виправних установах злочинів і порушень встановленого порядку відбування покарання; розшук у встановленому порядку засуджених, які вчинили втечу з исправи-них установ, а також засуджених, які ухиляються від відбування позбавлення волі; сприяння у виявленні і розкритті переступив-лений, вчинених засудженими до прибуття до виправної установи.
2. Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними апаратами виправних установ, а також іншими уповноваженими на те органами в межах їх компетенції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 84. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях "
 1. Стаття 84. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях
  Коментар до статті 84 1. У кожному виправному закладі здійснюється оперативна діяльність, завданнями якої є забезпечення особистої безпеки засуджених, персоналу виправних установ та інших осіб; виявлення, попередження і розкриття готуються і скоєних у виправних установах злочинів і порушень встановленого порядку відбування покарання; розшук у
 2. Стаття 18.1. Оголошення розшуку і здійснення оперативно-розшукової діяльності при виконанні наказа-ний, не пов'язаних з ізоляцією засуджених від суспільства
  (введена Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ) 1. Початкові розшукові заходи щодо засуджених до покарань у вигляді обов'язкових робіт, виправних робіт, обмеження волі, а також умовно засуджених, засуджених з відстрочкою відбування покарання, які ухиляються від контролю кримінально-виконавчих інспекцій, здійснюються кримінально-виконавчою інспекцією. 2. Оголошення
 3. Стаття 8. Відкритість і публічність
  Коментар до статтею 8 1. Діяльність поліції може бути відкритою і негласною. Незважаючи на це, в коментованій нормі закріплено обставина, що діяльність поліції будується на принципі відкритості в тій мірі, в якій це не суперечить вимогам КПК РФ, КоАП РФ, Федерального закону "Про оперативно-розшукову діяльність", Закону РФ від 21 липня 1993 року "Про державну таємницю"
 4. Коментар до статті 23.4
  1. Про органах і установах УІС див. коментар до ст. 19.3. Про посадових осіб органів і установ УІС, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, в тому числі і стосовно до правопорушень, зазначених у ч. 1 даної статті, см. п. 2 коментарю до ст. 28.3 (у частині коментарю до п. 2 ч. 2 даної статті КпАП). 2. У арештних будинках за місцем засудження
 5. Прослуховування телефонних переговорів
  Прослуховування телефонних переговорів - сукупність дій по конспіративних слухового контролю за допомогою технічних засобів переговорів, що ведуться по лініях телефонного зв'язку, або односторонніх повідомлень і їх фіксації для виявлення відомостей про злочинну діяльність особи - об'єкта оперативної зацікавленості, виявлення його зв'язків, отримання іншої інформації, корисної для вирішення
 6. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  1. У виправних установах здійснюється моральне, правове, трудове, фізичне і інше виховання засуджених до позбавлення волі, що сприяє їх виправленню. 2. Виховна робота із засудженими організовується диференційовано з урахуванням виду виправної установи, терміну на-казания, умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі
 7. Стаття 177. Відстрочка відбування покарання засуджений-ним
  (в ред. Федерального закону від 21.02.2010 N 16-ФЗ) 1. Засуджений, який відбуває покарання у виправній установі і яким може бути надана відстрочка отби-вання покарання відповідно до частини першої статті 82 Кримінального кодексу Російської Федерації, його адвокат, законний представи-тель має право звернутися до суду з клопотанням про відстрочку відбування покарання, а адміністрація
 8. Стаття 102. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі
  Коментар до статті 102 1. Засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність за заподіяння матеріальної шкоди державі або фізичним та юридичним особам. Збиток може бути заподіяна як при виконанні засудженим своїх трудових обов'язків, так і при здійсненні ним інших дій. Засуджений зобов'язаний відшкодувати заподіяну пряму дійсну шкоду. Неодержані доходи
 9. Стаття 100. Особливості матеріально-побутового забезпечення засуджених вагітних жінок, засуджених кор-мящіх матерів і засуджених жінок, які мають дітей
  1. У виправних установах, в яких відбувають покарання засуджені жінки, які мають дітей, можуть організовуватися будинку дитини. У будинках дитини виправних установ забезпечуються умови, необхідні для нормального проживання і раз-розвитку дітей. Засуджені жінки можуть поміщати в будинки дитини виправних установ своїх дітей віком до трьох років, об-щаться з ними у вільний
 10. Стаття 13. Право засуджених на особисту безпеку
  Коментар до статті 13 січня. У коментованій статті йдеться про право засуджених до позбавлення волі або арешту на особисту безпеку, з яким кореспондують відповідні обов'язки адміністрації установи. Це найважливіше право гарантується цілою системою правових і організаційних заходів. До превентивним засобам забезпечення особистої безпеки всіх засуджених відносяться такі засоби
 11. Стаття 60.1. Місця відбування примусових робіт
  1. Засуджені до примусових робіт відбувають покарання у спеціальних установах - виправних центрах, располо-дені в межах території суб'єкта Російської Федерації, в якому вони проживали або були засуджені. 2. За відсутності на території суб'єкта Російської Федерації за місцем проживання засудженого до примусових робіт або за місцем його засудження виправного центру або
 12. Стаття 73. Місця відбування позбавлення волі
  1. Засуджені до позбавлення волі, крім зазначених у частині четвертій цієї статті, відбувають покарання у виправних установах в межах території суб'єкта Російської Федерації, в якому вони проживали або були засуджені. У виняткових випадках за станом здоров'я засуджених або для забезпечення їх особистої безпеки або з їх згоди засуджені можуть бути направлені для відбування
 13. Початковий етап розслідування вимагань
  При зверненні потерпілого до правоохоронних органів із заявою про скоєний відносно нього невідомими особами вимаганні потрібна попередня перевірка. За підсумками її проведення можуть бути отримані відомості, що вимагають здійснення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб вимагачів. Оперативно-розшукові заходи орієнтуються на докладний опитування заявника,
 14. Право оперативного управління
  Це право має ще більш вузькі в порівнянні з правом господарського відання межі майнової самостійності суб'єктів - воно носить строго дозвільний характер і в цілому будується за моделлю адміністративних правовідносин. При цьому необхідно розрізняти: - право оперативного управління, встановлене для діяльності казенних підприємств (їх діяльність на основі ГК РФ врегульована
 15. Стаття 16. Оточення (блокування) ділянок місцевості, житлових приміщень, будівель та інших об'єктів
  Коментар до статті 16 січня. При здійсненні даного виду діяльності співробітники поліції зобов'язані керуватися не лише положеннями цієї статті, а й Законом РФ від 25 червня 1993 р. N 5242-1 "Про право громадян Російської Федерації на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації ", Федеральним конституційним законом" Про військовому становищі ",
 16. Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
  1. Кожен засуджений до позбавлення волі зобов'язаний трудитися в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією ісправітель-них установ. Адміністрація виправних установ зобов'язана залучати засуджених до праці з урахуванням їх статі, віку, трудо-здатності, стану здоров'я та, по можливості, спеціальності , а також виходячи з наявності робочих місць. Засуджені залучаються до праці в центрах
© 2014-2022  yport.inf.ua