Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 71. Встановлення розміру вимог кредиторів

1. Для цілей участі в перших зборах кредиторів кредитори вправі пред'явити свої вимоги до боржника протягом тридцяти календарних днів з дати опублікування повідомлення про введення спостереження. Зазначені вимоги надсилаються до арбітражного суду, боржнику та тимчасового керуючого з додатком судового акта або інших документів, що підтверджують обгрунтованість цих вимог. Зазначені вимоги включаються до реєстру вимог кредиторів на підставі визначення арбітражного суду про включення зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів.
2. Заперечення щодо вимог кредиторів можуть бути пред'явлені до арбітражного суду протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів боржником, тимчасовим керуючим, кредиторами, які пред'явили вимоги до боржника, представником засновників (учасників) боржника або представником власника майна боржника - унітарного підприємства.
3. За наявності заперечень щодо вимог кредиторів арбітражний суд перевіряє обгрунтованість вимог і наявність підстав для включення зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів.
4. Вимоги кредиторів, за якими надійшли заперечення, розглядаються в засіданні арбітражного суду. За результатами розгляду виноситься ухвала про включення або про відмову у включенні зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів. У визначенні арбітражного суду про включення вимог до реєстру вимог кредиторів вказуються розмір і черговість задоволення таких вимог.
5. Вимоги кредиторів, по яких не надійшли заперечення, розглядаються арбітражним судом для перевірки їх обгрунтованості та наявності підстав для включення до реєстру вимог кредиторів. За результатами такого розгляду арбітражний суд виносить ухвалу про включення або про відмову у включенні вимог до реєстру вимог кредиторів. Зазначені вимоги можуть бути розглянуті без залучення осіб, що у справі.
Визначення про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів набуває чинності негайно і може бути оскаржене. Визначення про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів направляється арбітражним судом боржнику, арбітражному керуючому, кредитору, яка пред'явила вимоги, і реєстроутримувачу.
6. При необхідності завершення розгляду вимог кредиторів, пред'явлених у встановлений термін, арбітражний суд виносить ухвалу про відкладення розгляду справи, яке зобов'язує тимчасового керуючого відкласти проведення перших зборів кредиторів.
7. Вимоги кредиторів, пред'явлені після закінчення передбаченого пунктом 1 цієї статті строку для пред'явлення вимог, підлягають розгляду арбітражним судом після введення процедури, наступного за процедурою спостереження.
8. Вимоги кредиторів, передбачені пунктами 1 - 6 цієї статті, розглядаються суддею арбітражного суду одноосібно протягом місяця з дати закінчення встановленого пунктом 2 цієї статті строку пред'явлення заперечень щодо вимог кредиторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 71. Встановлення розміру вимог кредиторів "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 4. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 5. § 5. Товариство з додатковою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з додатковою відповідальністю - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків, що визначається
 6. § 5. Умовні угоди
  Умова в угоді: поняття, види, допустимість. Стаття 157 ЦК виділяє угоди, зроблені під умовою. Умовна операція містить в собі умову (condicio), тобто визначення, за допомогою якого наступ або припинення дії угоди з волі сторін поставлено в залежність від майбутнього невідомого обставини * (554). Проте й саме ця обставина також називається умовою. Закон
 7. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 8. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  Сторони зобов'язання. Сторонами зобов'язання є кредитор і боржник. В якості кожної з сторін можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб (п. 1 ст. 308 ЦК) * (1118). Як і всяке відносне правовідношення, зобов'язання встановлюється між строго певними особами. Зобов'язання не створює обов'язків для осіб, що не беруть участь в ньому в якості сторін (для третіх осіб)
 9. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  Предмет виконання. Те майно, роботу або послугу, яку в силу зобов'язання боржник зобов'язаний передати, виконати або надати кредитору, іменують предметом виконання зобов'язання. Щоб зобов'язання вважалося належно виконаним, боржник зобов'язаний передати саме той предмет, який був передбачений. Вимоги до предмету визначаються відповідно до умов договору, встановленнями
 10. § 3. Застава
  Поняття і предмет застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В
© 2014-2022  yport.inf.ua