Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 63. Вік, з якого допускається укладання трудового договору

Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті укладати трудові договори мають право громадяни, які досягли 16 років.
У випадках, прямо передбачених Трудовим кодексом, трудовий договір може бути укладений і з особами, які не досягли 16 років. Так, якщо підліток залишив навчання в загальноосвітньому закладі або отримав основну загальну освіту, не досягнувши 16 років, або продовжив освоєння програми основної загальної освіти за іншою, ніж очна, формі навчання, він має право укласти трудовий договір за досягненні 15 років для виконання легкої праці, не завдає шкоди його здоров'ю.
Відповідно до ст. 19 Закону про освіту навчається, який досяг віку 15 років, може залишити загальноосвітній заклад до отримання ним основної загальної освіти за згодою батьків (законних представників), комісії у справах неповнолітніх і захисту прав та органу місцевого самоврядування, що здійснює управління у сфері освіти.
Комісія у справах неповнолітніх і захисту їх прав спільно з батьками (законними представниками) неповнолітнього, який залишив загальноосвітній заклад до отримання основного загальної освіти, і органом місцевого самоврядування у місячний термін приймає заходи, що забезпечують працевлаштування цього неповнолітнього і продовження освоєння ним освітньої програми основної загальної освіти за іншою формою навчання.
2. У ст. 63 нічого не говориться про підлітків, що досягли віку 15 років, виключених з освітнього закладу. Разом з тим слід зазначити, що відповідно до п. 7 ст. 19 Закону про освіту за рішенням органу управління освітнього закладу за скоєні неодноразово грубі порушення статуту освітнього закладу допускається виключення з даного освітнього закладу навчається, яка досягла віку 15 років.
Виняток навчається з освітнього закладу застосовується, якщо заходи виховного характеру не дали результату і подальше перебування навчається в освітньому закладі чинить негативний вплив на інших учнів, порушує їх права і права працівників освітньої установи, а також нормальне функціонування освітньої установи.
Рішення про виключення студента, який не одержав загальної освіти, приймається з урахуванням думки його батьків (законних представників) та за згодою комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав. Рішення про виключення дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, приймається за згодою комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав та органу опіки та піклування. У зв'язку з цим на практиці виникло питання: чи вправі роботодавець укласти трудовий договір з підлітком, що досягли віку 15 років і виключеним з освітнього закладу? Вважаємо, що відповідь на це питання має бути позитивним. Такий висновок випливає з правила, передбаченого ст. 19 Закону про освіту. Відповідно до нього освітня установа негайно зобов'язана проінформувати про виключення студента з освітнього закладу його батьків (законних представників) та орган місцевого самоврядування.
Комісія у справах неповнолітніх і захисту їх прав спільно з органом місцевого самоврядування та батьками (законними представниками) неповнолітнього, виключеного з освітнього закладу, в місячний термін вживає заходів, що забезпечують працевлаштування цього неповнолітнього і (або) продовження його навчання в іншому навчальному закладі.
У коментованій статті нічого не сказано і про форму, в якій має бути отримана згода батька (опікуна, піклувальника) на укладання трудового договору з таким підлітком. У зв'язку з цим, очевидно, згода може бути дано як в усній, так і в письмовій формі. Проте, щоб уникнути можливих суперечок з приводу правомірності укладення з підлітком трудового договору доцільніше отримати на це письмову згоду зазначених осіб.
3. Відповідно до ч. 3 ст. 63 трудовий договір може бути укладений і з підлітком, досягли 14 років. Проте при укладенні трудового договору в цьому випадку повинні бути дотримані наступні умови:
1) підліток, який досяг 14 років, є учнем;
2) пропонована підлітку робота повинна ставитися до категорії легкої праці, не завдає шкоди здоров'ю;
3) виконання обумовленої трудовим договором роботи повинно проводитися лише у вільний від навчання час і не порушувати процес навчання;
4) на укладання трудового договору з підлітком, досягли 14 років, має бути отримана згода одного з батьків та органу опіки та піклування, за відсутності батьків - згода піклувальника та органу опіки та піклування.
4. Трудовий договір з особами, які не досягли віку 14 років, може бути укладений тільки для участі їх у створенні і (або) виконанні творів і тільки організаціями кінематографії, театрами, театральними та концертними організаціями та цирками. При цьому така участь має бути організоване таким чином, щоб воно не завдавало шкоди здоров'ю осіб, які не досягли 14 років, їх моральному розвитку, не перевищувало максимально допустимої тривалості щоденної роботи і не порушувало інших умов, зазначених у дозволі органу опіки та піклування.
5. Трудовий договір від імені особи, яка не досягла віку 14 років, підписується його батьком (опікуном). Це положення ТК повною мірою відповідає ст. 64 СК, згідно з якою батьки є законними представниками своїх дітей і виступають на захист їх прав та інтересів у відносинах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в т.ч. в судах, без спеціальних повноважень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 63. Вік, з якого допускається укладання трудового договору "
 1. 3. Досягнення граничного віку для заміщення відповідної посади відповідно до ст. 332 Трудового кодексу РФ.
  Віці не старше 65 років незалежно від часу укладення трудових договорів. Особи, що займають зазначені посади і досягли віку 65 років, переводяться з їхньої письмової згоди на інші посади, що відповідають їх кваліфікації. За поданням вченої ради державного або муніципального вищого навчального закладу засновник має право продовжити термін перебування ректора у своїй
 2. 63. Прийом на роботу
  віку; 2) за згодою одного з батьків, а за їх відсутності - опікуна, піклувальника та органу опіки та піклування трудовий договір може бути укладений з учнем, що досягли віку чотирнадцяти років, якщо це не зашкоджує здоров'ю й моральному розвитку (організації кінематографії, театри, театральні та концертні організації, цирки) за наявності згоди одного з батьків (опікуна,
 3. 3. Трудова книжка
  укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового кодексу РФ ". Винятком з цього правила будуть випадки, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не зажадала їх
 4. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  яким роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку. У зміст трудового договору входять умови, що визначають права
 5. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  якою працівник перебуває вже у трудових відносинах, є внутрішнім сумісництвом, а з іншим роботодавцем - зовнішнім сумісництвом. Глава 44 ТК встановлює особливості правового регулювання трудових відносин сумісників (див. коментар. до
 6. Контрольні питання до § 7.3
  укладення трудового договору. 3. Правове значення випробувального терміну. 4. Переклад на іншу постійну роботу. 5. Переклад на іншу тимчасову роботу. 6. Відмінність перекладу від переміщення на роботу в тому самому підприємстві. 7. Припинення трудового договору з: а) ініціативи працівника; б) об'єктивним обставинам; в) ініціативи адміністрації. 8. Трудова книжка, її
 7. 4. Додаткова угода до трудового договору
  який вийшов на роботу, вагітну жінку можна звільнити, але тільки якщо її неможливо перевести на іншу роботу до закінчення вагітності. Такі правила встановлені у ст. 261 Трудового кодексу
 8. 4. Необрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника або закінчення терміну обрання за конкурсом
  віком до трьох років. Підставою для звільнення за п. 4 ст. 366 Трудового кодексу РФ є рішення вченої ради про необрання працівника за конкурсом. Якщо працівник участі в конкурсі, то необхідний документ, який підтверджує, що працівник не виявив бажання брати участь у ньому. У наказі по формі N Т-8 вказують реквізити рішення вченої ради про необрання працівника за конкурсом або
 9. 62. Поняття трудового договору
  які необхідно вказати в обов'язковому порядку. Істотні умови трудового договору: 1) місце роботи (із зазначенням структурного підрозділу); 2) дата початку роботи; 3) найменування посади, спеціальності, професії; 4) права та обов'язки сторін; 5) характеристики умов праці; 6) режим праці та відпочинку ; 7) умови оплати праці; 8) види й умови соціального
 10. Стаття 61. Вступ трудового договору в силу
  якого працівник зобов'язаний приступити до виконання своїх трудових обов'язків, тобто вказати конкретне число, місяць і рік. Якщо день початку роботи при укладанні трудового договору не визначений, то працівник повинен приступити до роботи на наступний день після вступу трудового договору в силу (наприклад, якщо трудовий договір підписаний сторонами 1 березня 2009, то працівник повинен приступити до
 11. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необосно-ванне звільнення вагітної жінки або жінки, маю-щей дітей віком до трьох років (ст. 145 КК).
  віком до трьох років. Об'єктивна сторона характеризується необгрунтованим від наказом в укладенні трудового договору з потерпілою (гл. 11 ТК РФ) або необгрунтованим припиненням такого договору (гл. 13 ТК РФ). Відмова в укладенні та припинення трудового договору з потерпілою стають необгрунтованими, коли вони викликані мотивами, пов'язаними з вагітністю або на-наявністю дитини в
 12. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  які виникають не з ініціативи роботодавця. Серед них звільнення: - за згодою сторін трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін; - у зв'язку з порушенням правил укладення трудового договору; - у зв'язку з переведенням працівника до іншого роботодавця або на виборну
 13. Стаття 288. Розгляд заяви про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним
  віку, факт роботи за трудовим договором або заняття підприємницькою діяльністю, розмір заробітної плати або іншого доходу, який дозволяє неповнолітньому вести самостійне існування, виконувати цивільно-правові та інші майнові зобов'язання, нести відповідальність за зобов'язаннями, відсутність згоди законних представників (одного з них) визнати повну
© 2014-2022  yport.inf.ua