Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 31. Вибір земельних ділянок для будівництва


1. Громадянин або юридична особа, зацікавлені у наданні земельної ділянки для будівництва, звертаються до виконавчого органу державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, із заявою про вибір земельної ділянки та попереднє погодження місця розміщення об'єкта. У даній заяві мають бути зазначені призначення об'єкта, передбачуване місце його розміщення, обгрунтування зразкового розміру земельної ділянки, испрашиваемое право на земельну ділянку. До заяви можуть додаватися техніко-економічне обгрунтування проекту будівництва або необхідні розрахунки.
2. Орган місцевого самоврядування за заявою громадянина чи юридичної особи чи за зверненням передбаченого статтею 29 цього Кодексу виконавчого органу державної влади забезпечує вибір земельної ділянки на основі документів державного кадастру нерухомості з урахуванням екологічних, містобудівних та інших умов використання відповідної території і надр в її кордонах допомогою визначення варіантів розміщення об'єкта та проведення процедур узгодження у випадках, передбачених законами, з відповідними державними органами, органами місцевого самоврядування, муніципальними організаціями.
(В ред. Федерального закону від 13.05.2008 N 66-ФЗ)
Необхідна інформація про дозволений використанні земельних ділянок та про забезпечення цих земельних ділянок об'єктами інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, технічні умови підключення об'єктів до мереж інженерно-технічного забезпечення надаються безкоштовно відповідними державними органами, органами місцевого самоврядування, муніципальними організаціями у двотижневий строк з дня отримання запиту від органу місцевого самоврядування.
(В ред. Федерального закону від 13.05.2008 N 66-ФЗ)
3. Органи місцевого самоврядування міських чи сільських поселень інформують населення про можливе або майбутній надання земельних ділянок для будівництва.
Громадяни, громадські організації (об'єднання), релігійні організації та органи територіального громадського самоврядування мають право брати участь у вирішенні питань, які зачіпають інтереси населення, релігійних організацій та пов'язаних з вилученням, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних і муніципальних потреб і наданням цих земельних ділянок для будівництва.
(В ред. Федерального закону від 03.10.2004 N 123-ФЗ)
При наданні земельних ділянок у місцях традиційного проживання та господарської діяльності корінних нечисленних народів Російської Федерації і етнічних спільнот для цілей, не пов'язаних з їх традиційною господарською діяльністю та традиційними промислами, можуть проводитися сходи, референдуми громадян з питань вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних або муніципальних потреб та надання земельних ділянок для будівництва об'єктів, розміщення яких зачіпає законні інтереси зазначених народів і спільнот. Виконавчі органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, приймають рішення про попереднє погодження місць розміщення об'єктів з урахуванням результатів таких сходів або референдумів.
4. Орган місцевого самоврядування інформує землекористувачів, землевласників та орендарів земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, законні інтереси яких можуть бути порушені в результаті можливого вилучення для державних і муніципальних потреб знаходяться відповідно в їх користуванні і володінні земельних ділянок, у зв'язку з наданням цих земельних ділянок для будівництва. У разі, якщо в цілях розміщення об'єктів необхідно викупити земельні ділянки для державних або муніципальних потреб із земель, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, орган місцевого самоврядування інформує власників цих земельних ділянок про їх можливий викуп. Порядок і умови надання такої інформації можуть бути встановлені федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федерації.
5. Результати вибору земельної ділянки оформляються актом про вибір земельної ділянки для будівництва, а в необхідних випадках і для встановлення його охоронної або санітарно-захисної зони. До даного акта додаються затверджені органом місцевого самоврядування схеми розташування кожної земельної ділянки на кадастровому плані або кадастровій карті відповідній території згідно з можливими варіантами їх вибору.
(В ред. Федерального закону від 13.05.2008 N 66-ФЗ)
У випадках, передбачених федеральним законом, допускається затвердження схеми розташування земельної ділянки на кадастровому плані або кадастровій карті відповідній території органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 27.12.2009 N 343-ФЗ)
У разі передбачуваного вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних або муніципальних потреб до акта про вибір земельної ділянки також додаються розрахунки збитків власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників, орендарів земельних ділянок.
(В ред. Федеральних законів від 04.12.2006 N 201-ФЗ, від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
6. Виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, приймає рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта, що затверджує акт про вибір земельної ділянки відповідно до одним з варіантів вибору земельної ділянки, або про відмову в розміщенні об'єкта.
7. Копія рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта з додатком схеми розташування земельної ділянки на кадастровому плані або кадастровій карті відповідної території чи про відмову в розміщенні об'єкта видається заявнику в семиденний строк з дня його затвердження.
(В ред. Федерального закону від 13.05.2008 N 66-ФЗ)
8. Рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта є підставою подальшого прийняття рішення про надання земельної ділянки для будівництва та діє протягом трьох років.
У разі здійснення власником земельної ділянки, землекористувачем, землевласником, орендарем земельної ділянки будівництва на земельній ділянці чи іншого його поліпшення після інформування про можливе вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних або муніципальних потреб власник земельної ділянки, землекористувач, землевласник, орендар земельної ділянки несуть ризик віднесення на них витрат і збитків, пов'язаних з будівництвом на земельній ділянці або з іншим його поліпшенням. У разі здійснення власником земельної ділянки, землекористувачем, землевласником, орендарем земельної ділянки будівництва або здійснення інших поліпшень земельної ділянки, розташованої в межах зарезервованих земель, після інформування зазначених осіб про резервування земель власник такої земельної ділянки, землекористувач, землевласник, орендар такої земельної ділянки несуть ризик віднесення на них витрат і збитків, пов'язаних з будівництвом на такій земельній ділянці або з іншим його поліпшенням.
(В ред. Федерального закону від 10.05.2007 N 69-ФЗ)
У разі, якщо після закінчення строку дії рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта рішення про надання земельної ділянки не було прийнято, особи, права яких були обмежені, має право вимагати відшкодування від виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, передбачених статтею 29 цього Кодексу і прийняли таке рішення, понесених збитків.
(В ред. Федерального закону від 10.05.2007 N 69-ФЗ)
9. Рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта або про відмову в розміщенні об'єкта може бути оскаржене зацікавленими особами до суду. У разі визнання в судовому порядку недійсним рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу та прийняли таке рішення, відшкодовує громадянину або юридичній особі витрати, понесені ними у зв'язку з підготовкою документів, необхідних для прийняття рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта.
10. У суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі вибір земельних ділянок для будівництва здійснюється органом виконавчої влади відповідного суб'єкта Російської Федерації, якщо інше не передбачено законами цих суб'єктів Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 31. Вибір земельних ділянок для будівництва "
 1. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 2. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 4. СПИСОК
  Нормативні акти Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня. N 237. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 28 липня 2004 р. N 80-ФЗ, від 2 листопада 2004 р. N 127-ФЗ, від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. N 197-ФЗ) / / Збори законодавства
 5. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  Виникнення права на житлову площу в будинках державного і муніципального житлового фонду, що надається за договорами соціального найму. З прийняттям нового ЖК умови та порядок надання громадянам житлової площі, що входить до складу державного та муніципального фондів, істотно змінилися. Протягом багатьох десятиліть житлова площа зі складу цих фондів надавалася всім
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 9. 3. Форма договору та його державна реєстрація
  Норми, що регулюють форму договорів, знаходяться в Кодексі на трьох щаблях: вони поміщені в гол. 9 ("Угоди"), в гол. 28 ("Укладення договору"), а також у різних розділах ГК, присвячених видам (типам) договорів. Відповідні норми можуть виявитися в будь-якому, але прийнятому неодмінно на рівні закону акті, який відноситься до даного типу (виду) договорів. Правове регулювання форми договорів
 10. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
© 2014-2022  yport.inf.ua