Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 13. Видача осіб, які вчинили злочин Коментар до статті 13

Відповідно до ст. 61 Конституції РФ громадянин Російської Федерації не може бути висланий за межі Російської Федерації або виданий іншій державі.
Це положення закріплено і в ст. 13 КК РФ. У цьому зв'язку видача осіб, які скоїли злочин, може бути здійснена тільки щодо іноземних громадян та осіб без громадянства, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації і знаходяться на її території.
Видача осіб, які вчинили злочин, являє собою передачу особи, яка вчинила злочин, іншій державі для притягнення його до кримінальної відповідальності або для виконання винесеного щодо такої особи вироку суду.
Видача осіб, які вчинили злочин, здійснюється в порядку міжнародного співробітництва про правову допомогу на основі відповідних міжнародних договорів. Відсутність такого договору не виключає видачу особи іноземній державі, а вирішується на основі дипломатичних домовленостей.
У міжнародній практиці склалася загальна тенденція, відповідно до якої видачі не підлягають особи, яким країна перебування надає право притулку. Таке право в основному надається особам, переслідуваним у своїй державі за політичними або релігійними мотивами. Тому особи, які вчинили так звані загальнокримінальні злочини, правом притулку не користуються і підлягають видачі іноземній державі.
Тут слід зазначити, що в міжнародному та національному законодавстві держав відсутнє чітке визначення злочину (наприклад, політичного), вчинення якого виключає видачу. Тому проблема видачі вирішується в ряді випадків досить складно і нерідко не на основі права, а виходячи з політичних та інших кон'юнктурних позицій. Подібного роду рішення відомі російській правозастосовчій практиці, коли нашій країні відмовляли у видачі осіб, які вчинили злочини.
За сформованою міжнародній практиці держава вимагає видачі злочинця в тих випадках, коли злочин вчинено на території цієї держави, злочинець є громадянином або підданим цієї держави, злочин скоєно проти інтересів держави, що вимагає видачі, або заподіяло їй шкоду . Якщо злочини здійснені на території ряду країн або зачіпають інтереси декількох держав, питання про видачу вирішується на основі міжнародних договорів, норм міжнародного права. При цьому особа, яка вчинила злочин, незалежно від країни притягнення до кримінальної відповідальності має нести відповідальність за всі вчинені ним злочини.
Як зазначалося, видача злочинця здійснюється на основі національного законодавства і міжнародних договорів та вимагає дотримання ряду умов.
Так, відповідно до російського кримінально-процесуальним законодавством видача особи, яка вчинила злочин, здійснюється на основі взаємності. Це означає, що відповідно із запевненнями іноземної держави, який направив запит про видачу, можна очікувати, що в аналогічній ситуації на запит Російської Федерації буде проведена видача.
Видача особи, яка вчинила злочин, може бути проведена у випадках:
1) якщо кримінальний закон передбачає за вчинення цих діянь покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад одного року або більш тяжке покарання, коли видача особи провадиться для кримінального переслідування;
2) якщо особа, щодо якої направлений запит про видачу, засуджена до позбавлення волі на строк не менше шести місяців або до більш тяжкого покарання ;
3) коли іноземна держава, що направило запит, може гарантувати, що особа, щодо якої направлений запит про видачу, буде переслідуватися тільки за злочин, який вказано в запиті, і після закінчення судового розгляду і відбуття покарання зможе вільно покинути територію даної держави, а також не буде вислано, передано або видано третій державі без згоди Російської Федерації.
Видача особи не допускається, якщо:
1) особа, щодо якої надійшов запит іноземної держави про видачу, є громадянином Російської Федерації;
2) особі, щодо якої надійшов запит іноземної держави про видачу, надано притулок в Російській Федерації у зв'язку з можливістю переслідувань в даній державі за ознакою раси, віросповідання, громадянства, національності, належності до певної соціальної групи або за політичними переконаннями;
3) щодо зазначеного в запиті особи на території Російської Федерації за те ж саме діяння винесено вступив у законну силу вирок або припинено провадження у кримінальній справі;
4) відповідно до законодавства Російської Федерації кримінальну справу не може бути порушено або вирок не може бути приведено у виконання внаслідок закінчення строків давності або з іншої законної підстави;
5) є що вступило в законну силу рішення суду Російської Федерації про наявність перешкод для видачі даного особи відповідно до законодавства та міжнародних договорів Російської Федерації.
У видачі особи може бути також відмовлено, якщо:
1) діяння, що стали підставою для запиту про видачу, не є за кримінальним законом злочином;
2) діяння, у зв'язку з яким направлено запит про видачу, вчинено на території Російської Федерації або проти інтересів Російської Федерації за межами її території;
3) за те ж саме діяння в Російської Федерації здійснюється кримінальне переслідування особи, щодо якої направлений запит про видачу;
4) кримінальне переслідування особи, щодо якої направлений запит про видачу, збуджується в порядку приватного звинувачення.
Видача здійснюється за відповідним запитом, який повинен містити:
1) найменування та адресу запитуючого органу;
2) повне ім'я особи , щодо якої направлений запит про видачу, дату його народження, дані про громадянство, місце проживання або місце перебування та інші дані про його особу, а також по можливості опис зовнішності, фотокартку та інші матеріали, що дозволяють ідентифікувати особу;
3) виклад фактичних обставин і правову кваліфікацію діяння, вчиненого особою, щодо якої направлений запит про видачу, включаючи відомості про розмір заподіяної ним шкоди, з приведенням тексту закону, що передбачає відповідальність за це діяння, та обов'язковим зазначенням санкцій;
4) відомості про місце і час винесення вироку, який набрав законної сили, чи постанови про притягнення як обвинуваченого з додатком завірених копій відповідних документів.
Крім того, відповідно до міжнародних договорів, якщо злочин, у зв'язку з яким запитується видача, карається смертною карою відповідно до закону запитуючої країни і якщо стосовно такого злочину смертна кара не передбачається законом запитуваної країни або зазвичай не приводиться у виконання, у видачі може бути відмовлено, якщо запитуюча країна не надасть таких гарантій, які запитувана держава вважає достатніми, про те, що смертний вирок не буде приведений у виконання. Зокрема, таке положення міститься в Європейській конвенції про видачу (Париж 13 грудня 1957 р.), яку підписала Росія з застереженнями та зауваженнями, наведеними у Федеральному законі від 25 жовтня 1999 р. N 190-ФЗ "Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу , додаткового протоколу і другого додаткового протоколу до неї "(1).
---
(1) СЗ РФ. 1999. N 43. Ст. 5129.
Видача не провадиться і в тих випадках, коли відповідна особа відповідно до закону запитуючої або запитуваної держави не може бути піддано судовому переслідуванню чи покаранню у зв'язку із закінченням терміну давності.
Норми міжнародного права містять також обмеження, що стосуються кримінального переслідування виданої особи. Зокрема, така особа, як правило, не підлягає кримінальному переслідуванню, не може бути засуджена або затримано з метою виконання вироку чи постанови про арешт за будь-який злочин, скоєний до її передачі, крім злочину, у зв'язку з яким воно було видане.
За винятком окремих випадків, як правило, запитувана сторона вимагає також надання гарантій того, що без її згоди видане особа не буде передано третій державі. Таким чином, норми міжнародного права надають досить істотні гарантії дотримання прав і законних інтересів виданої особи.
Як зазначалося вище, інститут видачі не поширюється на випадки, коли особі надано політичний притулок. Відповідно до ст. 63 Конституції РФ "Російська Федерація надає політичний притулок іноземним громадянам та особам без громадянства відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права.
У Російській Федерації не допускається видача іншим державам осіб, переслідуваних за політичні переконання, а також за дії (або бездіяльність), не визнані в Російській Федерації злочином. Видача осіб, обвинувачених у скоєнні злочину, а також передача засуджених для відбування покарання в інших державах здійснюються на основі федерального закону або міжнародного договору Російської Федерації ".
Питання надання політичного притулку регламентуються Положенням про порядок надання Російською Федерацією політичного притулку, затвердженим Указом Президента РФ від 21 липня 1997 р. N 746 (1).
---
(1) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3601.
У цьому Положенні встановлюється, що Російська Федерація надає політичний притулок особам, які шукають притулок і захист від переслідування чи реальної загрози стати жертвою переслідування в країні своєї громадянської належності або в країні свого звичайного місця проживання за суспільно-політичну діяльність і переконання, які не суперечать демократичним принципам, визнаним світовим співтовариством, нормам міжнародного права.
У Положенні передбачені також випадки, коли політичний притулок не надається. Так, наприклад, воно не надається, якщо:
- особа переслідується за дії (бездіяльність), визнані в Російській Федерації злочином, або винна у вчиненні дій, що суперечать цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй;
- особа прибуло з третьої країни, де йому не загрожувало переслідування;
- особа прибуло з країни з розвиненими і сталими демократичними інститутами в галузі захисту прав людини, а також у деяких інших випадках.
Надання Російською Федерацією політичного притулку провадиться указом Президента Російської Федерації. Особа, якій надано політичний притулок, користується на території Російської Федерації правами і свободами і несе обов'язки нарівні з громадянами Російської Федерації, крім випадків, встановлених для іноземних громадян та осіб без громадянства федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації. У цьому зв'язку надання політичного притулку означає і недопущення видачі особи, якій воно надано, іншій державі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 13. Видача осіб, які вчинили злочин Коментар до статті 13 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 3. 3. Спеціальні випадки припинення договору
  статтях містяться спеціальні норми про порядок заліку. Так, заліку зустрічних вимог банку і клієнта по рахунку присвячена ст. 853 ЦК, яка передбачає, зокрема, обов'язок інформування банком клієнта про здійснене заліку із зазначенням граничних строків для такої інформації. Особливість заліку полягає в тому, що для його дійсності достатньо волі однієї зі сторін. Зазначене
 4. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  стаття, присвячена цьому питанню: згідно ст. 1662 проекту, при неможливості для однієї сторони виконати зобов'язання за двосторонньою договором внаслідок випадкової події вона не має права вимагати того, що їй належить по тому ж договору з іншого боку, і зобов'язана повернути те, що раніше отримала. Якщо ж виконання зобов'язання внаслідок випадкової події стало неможливим для
 5. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
    стаття все тієї ж голови (ст. 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. У Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. У
 6. Стаття 127. Незаконне позбавлення волі Коментар до статті 127
    видачі. Поряд з цим можна констатувати наявність та інших обставин, що усувають кримінальну відповідальність за позбавлення людини свободи. Зокрема, не може вважатися злочином позбавлення волі при здійсненні громадянином права на затримання особи, яка вчинила злочин у стані крайньої необхідності, при необхідній обороні, при виконанні наказу чи розпорядження; немає
 7. Стаття 140. Відмова у наданні громадянину інформації Коментар до статті 140
    статтями КК РФ, зокрема за ст. ст. 155, 283 і іншими статтями КК РФ. Об'єктивна сторона аналізованого складу злочину включає діяння, які можуть бути вчинені як шляхом дії, так і шляхом бездіяльності. Зміст злочину з об'єктивної сторони полягає у виконанні одного з альтернативних діянь: а) відмову в наданні громадянину інформації, б) ухиленні
 8. Стаття 169. Перешкоджання законній підприємницькій або іншій діяльності Коментар до статті 169
    видачі спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення певної діяльності; 4) ухиленні від його видачі; 5) обмеження прав і законних інтересів індивідуального підприємця або юридичної особи залежно від організаційно-правової форми; 6) незаконному обмеженні самостійності; 7) іншому незаконному втручанні в діяльність індивідуального підприємця або юридичної
 9. Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею Коментар до статті 170
    стаття передбачає три самостійних складу злочину, які відрізняються один від одного об'єктивними ознаками. Об'єктом першого злочину є встановлений порядок державної реєстрації угод із землею. Права володіння, користування і розпорядження, а також інші речові права на землю виникають з підстав, встановлених цивільним та земельним законодавством, і
 10. Стаття 199.1. Невиконання обов'язків податкового агента Коментар до статті 199.1
    видачу, а потім перераховує її в бюджетну систему РФ. Об'єктивна сторона злочину виражається в бездіяльності - невиконанні обов'язків податкового агента щодо обчислення, утримання або перерахуванню податків і (або) зборів, що підлягають відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори обчисленню, утриманню у платника податків і перерахуванню до відповідного бюджету
© 2014-2022  yport.inf.ua