Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 95. Землі особливо охоронюваних природних територій


1. До земель особливо охоронюваних природних територій належать землі державних природних заповідників, у тому числі біосферних, державних природних заказників, пам'яток природи, національних парків, природних парків, дендрологічних парків, ботанічних садів, територій традиційного природокористування корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації , а також землі лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів.
2. Землі особливо охоронюваних природних територій відносяться до об'єктів загальнонаціонального надбання і можуть знаходитися у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації і в муніципальній власності. У випадках, передбачених законами, допускається включення в землі особливо охоронюваних природних територій земельних ділянок, що належать громадянам та юридичним особам на праві власності.
3. На землях державних природних заповідників, у тому числі біосферних, національних парків, природних парків, державних природних заказників, пам'яток природи, дендрологічних парків і ботанічних садів, що включають в себе особливо цінні екологічні системи та об'єкти, заради збереження яких створювалася особливо охороною природна територія, забороняється діяльність, не пов'язана із збереженням і вивченням природних комплексів та об'єктів і не передбачена федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації. У межах земель особливо охоронюваних природних територій зміна цільового призначення земельних ділянок або припинення прав на землю для потреб, що суперечать їх цільовому призначенню, не допускається.
(В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 172-ФЗ)
На спеціально виділених земельних ділянках часткового господарського використання у складі земель особливо охоронюваних природних територій допускається обмеження господарської та рекреаційної діяльності відповідно до встановленого для них особливим правовим режимом.
4. З метою захисту земель особливо охоронюваних природних територій від несприятливих антропогенних впливів на прилеглих до них земельних ділянках можуть створюватися охоронні зони або округу з регульованим режимом господарської діяльності. У межах цих зон забороняється діяльність, що надає негативний (шкідливий) вплив на природні комплекси особливо охоронюваних природних територій. Межі охоронних зон повинні бути позначені спеціальними інформаційними знаками. Земельні ділянки у межах охоронних зон у власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників та орендарів земельних ділянок не вилучаються і використовуються ними з додержанням встановленого для цих земельних ділянок особливого правового режиму.
5. З метою створення нових і розширення існуючих земель особливо охоронюваних природних територій органи державної влади суб'єктів Російської Федерації має право приймати рішення про резервування земель, які передбачається оголосити землями особливо охоронюваних природних територій, з подальшим вилученням таких земель, у тому числі шляхом викупу, і про обмеження на них господарської діяльності.
6. Землі і земельні ділянки державних заповідників, національних парків знаходяться у федеральній власності та надаються їм у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Земельні ділянки у межах державних заповідників і національних парків не підлягають приватизації. В окремих випадках допускається наявність у межах національних парків земельних ділянок інших користувачів, а також власників, діяльність яких не робить негативний (шкідливий) вплив на землі національних парків і не порушує режим використання земель державних заповідників і національних парків. Національні парки мають виключне право придбання зазначених земель.
(В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)
7. На землях особливо охоронюваних природних територій федерального значення забороняються:
1) надання садівничих і дачних ділянок;
2) будівництво автомобільних доріг, трубопроводів, ліній електропередачі та інших комунікацій, а також будівництво та експлуатація промислових, господарських і житлових об'єктів, не пов'язаних з дозволеною на особливо охоронюваних природних територіях діяльністю відповідно до федеральними законами;
(в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201 - ФЗ)
3) рух і стоянка механічних транспортних засобів, не пов'язані з функціонуванням особливо охоронюваних природних територій, прогін худоби поза автомобільних доріг;
4) інші види діяльності, заборонені федеральними законами.
8. Території природних парків розташовуються на землях, наданих їм у постійне (безстрокове) користування; допускається розміщення природних парків на землях інших користувачів, а також власників.
9. Оголошення земель державним природним заказником допускається як з вилученням, у тому числі шляхом викупу, так і без такого вилучення земельних ділянок у їх власників, землекористувачів, землевласників.
10. Земельні ділянки, зайняті природними комплексами та об'єктами, оголошеними в установленому порядку пам'ятками природи, можуть бути вилучені у власників цих ділянок, землекористувачів, землевласників.
КонсультантПлюс: примітка.
Про порядок передачі земельних ділянок, що знаходяться в межах курортів федерального значення, у власність суб'єктів Російської Федерації або муніципальну власність, про віднесення зазначених земельних ділянок до федеральної власності, власності суб'єктів Російської Федерації або муніципальній власності див. Федеральний закон від 03.12.2008 N 244-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 95. Землі особливо охоронюваних природних територій "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 3. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  Основним об'єктом злочинів, включених до глави 21 КК РФ, слід вважати відносини власності в широкому, економічному, сенсі цього терміну. Істота цих відносин визначається їх об'єктом - вони складаються з приводу привласнення та обігу матеріальних (точніше майнових, тобто оцінюваних грошима) благ. У термінології цивільного права ці відносини називають майновими.
 4. Стаття 250. Забруднення вод Коментар до статті 250
  Об'єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК РФ, - відносини у сфері забезпечення екологічної безпеки, охорони та раціонального використання вод. Предмет злочину - поверхневі або підземні води, джерела питного водопостачання, води річок, озер, ставків, водосховищ, каналів, підземні води, льодовики. Порівняльний аналіз ст. 250 і ст. 252 КК РФ дозволяє зробити висновок про те,
 5. Стаття 255 . Порушення правил охорони і використання надр Коментар до статті 255
  Об'єктом злочину, передбаченого ст. 255 КК РФ, є відносини, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням, використанням та охороною надр на території РФ, її континентального шельфу, а також у зв'язку з використанням відходів гірничодобувного і пов'язаних з ним переробних виробництв, торфу, сапропелів та інших специфічних мінеральних ресурсів, включаючи підземні води, ропу
 6. Стаття 259. Знищення критичних місць проживання для організмів, занесених до Червоної книги Російської Федерації Коментар до статті 259
  З метою запобігання скорочення популяцій видів диких тварин і рослин охороні підлягають не тільки вони самі, а й місця їх проживання. На сьогодні у світі знаходяться під загрозою вимирання близько тисячі видів хребетних тварин (майже двадцять п'ять відсотків) і двадцять п'ять тисяч видів рослин. У Червоній книзі Російської Федерації значаться близько шестисот видів рослин і близько трьохсот видів
 7. Стаття 262. Порушення режиму особливо охоронюваних природних територій та природних об'єктів Коментар до статті 262
  Об'єктом даного злочину є суспільні відносини з охорони особливо цінних в екологічному плані природних територій і природних об'єктів. Перелік та правовий режим особливо охоронюваних природних територій та природних об'єктів встановлюються системою законів і підзаконних нормативних актів у галузі охорони навколишнього середовища, природної і культурної спадщини, а також інших,
 8. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 9. § 2. Особливості реалізації галузевих принципів земельного права
  У сучасному земельному праві в умовах триваючих процесів реорганізації земельних відносин у суспільстві правові принципи сформульовані гранично конкретно і чітко. Проте їх перелік не є вичерпним. Стаття перша Земельного кодексу (далі - ЗК РФ) формулює такі основні принципи. 1) Облік значення землі як основи життя і діяльності людини. Згідно із зазначеним
 10. 2.2. Адміністративна відповідальність
  Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке Кодексом про адміністративні правопорушення Російської Федерації (КоАП РФ) чи законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення встановлена адміністративна відповідальність. Особливістю адміністративної відповідальності є те,
© 2014-2022  yport.inf.ua