Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Л.Г. Єфімова. Рамкові (організаційні) договори, 2006 - перейти до змісту підручника

§ 2. Структура договірних зв'язків в рамковій договорі


Правовий особливістю рамкового договору слід вважати породжуваний їм ансамбль (систему) базового договору і договорів-при-ложений, які полягають у виконання базового договору, тобто є його виконавськими угодами.
Базовий договір є двостороннім. Договори-додатки також є двосторонніми і полягають, як правило, між тими ж сторонами.
Таким чином, можна зробити висновок, що в базовому договорі має бути сформульована обов'язок сторін укладати договори-додатки. Однак рамковий договір не є предва

рительное. У зв'язку з цим необхідно поставити питання, чи має юридичну силу обов'язок сторін, що виникла з базового договору, укладати подальші договори-додатки.
Необхідно відразу визнати, що обов'язок сторін укладати договори-додатки, що випливає з рамкового договору, носить дещо суперечливий характер.
По-перше, це пояснюється формулою рамкового договору, яка не може заздалегідь передбачити всі істотні умови майбутніх договорів. Якби це було можливо, слід було б говорити про єдиний договорі, що передбачає послідовне виконання, або про попередньому договорі. Разом з тим загальні для всіх наступних договорів-додатків умови, погоджені сторонами в рамковій договорі, дозволяють при укладанні догово-рів-додатків не погоджувати ці умови повторно.
По-друге, обов'язок вступати в договірні відносини завжди носить дещо невизначений характер. Вона може приймати найрізноманітніші форми. Наприклад:
- обов'язок укласти майбутні договори може бути виражена точно і недвозначно;
- іноді вона виражена в базовому договорі неявним чином. Припустимо, сторони погодили умова про квоту, тобто про ліміт продукції, робіт, послуг, який зобов'язаний вибрати покупець (одержувач, клієнт, замовник). Наслідком включення такої умови в рамковий договір (іноді разом з іншими його умовами) є поява конкретного зобов'язання однієї або обох сторін рамкового договору укласти відповідний договір-додаток. Як приклад такої квоти в російській банківській практиці можна розглядати ліміт видачі в договорі про надання кредитної лінії. Згаданий ліміт видачі і буде тією квотою, в рамках якої банк зобов'язаний надати кредит клієнту;
- у ряді випадків цей обов'язок носить прихований характер, наприклад коли сторони зобов'язалися займатися економічною діяльністю, реалізація якої пов'язана з укладанням договорів -додатків.
Розглянемо кілька прикладів. У формулярі Генеральної угоди, розробленого Міжнародною асоціацією дилерів за свопами ISDA, обов'язок сторін вступати в договірні відносини

сформульована таким чином: «Сторони уклали або мають намір укласти одну або кілька угод, які регулюються або будуть регулюватися справжнім Генеральним угодою. До Генеральної угоди складено додаток, який містить перелік та визначення тих угод, які збираються укладати боку Генеральної угоди ». Наприклад, в ньому йдеться про так званих угодах на різницю (деривативи). Ні кількість, ні конкретні умови таких угод угодою не визначені. У розглянутому випадку обов'язок укладати договори-додатки носить прихований характер.
У п. 2.1 типового Угоди про загальні умови проведення двосторонніх угод на міжбанківському ринку, розробленого банком «С», обов'язок сторін вступати в наступні договірні відносини сформульована по-іншому: «Сторони надають міжбанківські кредити в торгуемой валюті, здійснюють конверсійні угоди та угоди типу «опціон» на умовах, визначених цією Угодою. Також в рамках цієї Угоди можуть укладатися інші угоди купівлі / продажу іноземної валюти проти іншої валюти, що не суперечать чинному законодавству Російської Федерації ». Предмет договору сформульований шляхом перерахування видів угод, які передбачають укласти сторони. На початку договору є ухвала конверсійної угоди, касової угоди, термінової угоди (форвард), угоди типу «опціон», угоди «валютний своп», угоди з надання міжбанківських кредитів та ін У договорі не визначено ні кількість, ні істотні умови таких договорів.
У формулярі Генеральної угоди про загальні умови проведення операцій на фінансовому ринку, розробленого комерційним банком «А», предмет договору має наступний вигляд. Відповідно до п. 1.1 зазначеного договору він встановлює порядок укладення та виконання сторонами наступних угод:
а) залучення та розміщення міжбанківських депозитів;
б) купівля-продаж безготівкової валюти (конверсійні угоди);
в) інші міжбанківські операції, регульовані російським законодавством (за винятком купівлі-продажу готівкової валюти).
Зі змісту розглянутих вище договорів не випливає певна обов'язок сторін укласти узгоджені види зро

лок. Таким чином, відсутня юридична можливість спонукати будь-який бік до укладення перерахованих в договорах угод через суд.
Відповідно до ст. 845 ГК РФ за договором банківського рахунку банк зобов'язується виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Отже, режим звичайного розрахункового рахунку (рублевого) припускає, що банк зобов'язаний вчиняти на вимогу клієнта всі операції, передбачені законодавством (див., напр., Гл. 45, 46 ЦК РФ, Положення ЦБ РФ від 3 жовтня 2002 р. № 2 - П «Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації» 5), якщо інше не встановлено договором. Спеціальний правовий режим банківських рахунків може встановлюватися по-різному. В одних випадках закон імперативно встановлює коло виконуваних за рахунками операцій, який за загальним правилом, не може бути змінений угодою сторін. В інших випадках закон визначає окремі правові особливості банківських рахунків, залишаючи вирішення інших питань на розсуд сторін. Наприклад, він може заборонити здійснення будь-яких банківських операцій або наказати їх виконання яких-небудь особливим способом, відмінним від загального порядку, і т.п. Таким чином, укладення договору банківського рахунку зобов'язує банк укладати на вимогу клієнта ті розрахункові угоди (договори-додатки), які відповідають правовому режиму відкритого рахунку. Клієнт має право здійснювати розрахункові операції, але не зобов'язаний цього робити.
Наведені приклади з російського законодавства і правозастосовчої практики нічим не відрізняються від практики укладання та виконання рамкових договорів за кордоном. Автори порівняльно-правового дослідження рамкових договорів наводять наступний приклад із судової практики. Судом було розглянуто спір, що випливає з рамкового договору, організуючого поставку пива. Обов'язок оптового покупця (дистриб'ютора) вступати в договірні відносини з виробником пива була сформульована як умова про постачання його узгодженими напоями. Виробник пива пред'явив позов до дистриб'ютора, вимагаючи примусити

(! Г'о до укладення договору поставки пива. Відмовляючи виробнику пива в позові, апеляційний суд вказав, що договір не містив конкретного обов'язку дистриб'ютора купувати у виробника II визначені терміни пиво відповідної якості в майбутньому. Дистриб'ютор припускав лише ексклюзивно закуповувати у виробника пива його товар, щоб уникнути конкуренції. Далі суд зробив висновок, що, виходячи з умов рамкового договору, сторони мали право в будь-який час припинити відносини з купівлі-продажу п верба . Слід сказати, що рішення суду могло б бути іншим, якби договір передбачав деяку квоту, яку повинен був вибрати оптовий покупатель6.
Таким чином, відповідь на питання, чи зобов'язані сторони рамкового договору укладати договори- додатки, залежить багато в чому від конкретних умов базового договору. Звідси випливає, що більш правильним було б говорити не про обов'язки сторін вступати в майбутні договірні відносини, а про необхідність для них укладати такі договори. У цьому сенсі рамковий договір завжди пов'язаний з укладенням в майбутньому договорів-додатків, проте в більшості випадків він не зобов'язує сторони їх укладати.
Таким чином, на практиці є рамкові договори двох видів. Перші породжують обов'язок сторін вступати в майбутні договірні відносини, наприклад у вигляді обов'язку продавати або купувати що-небудь. Другі обмежуються узгодженням умов, що полегшують укладення наступних договорів, надаючи сторонам повну свободу укладати чи не укладати такі договори в майбутньому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 2. Структура договірних зв'язків в рамковій договорі "
 1. Глава 3 . Правова конструкція рамкового договору
  договірного типу слід віднести базовий договір і договори-додатки, чи є вони різновидами одного і того ж договірного
 2. Л.Г. Єфімова. Рамкові (організаційні) договори, 2006

 3. Передмова
  рамкового (організаційного) договору. У вітчизняній правовій літературі є лише згадка про організаційні договорах як про договори самостійного типу 'з їх коротким правовим аналізом ", а також окремі роботи, в яких визнається, що рамковий договір, застосовуваний у певної діяльності, може отримувати спеціальні назви. Наприклад, в якості рамкового був кваліфікований
 4. 2. Підстави поставки товарів для державних потреб
  структура договірних зв'язків. У першому випадку поставка здійснюється постачальником (виконавцем) відповідно до умов державного контракту на поставку товарів для державних потреб безпосередньо державному замовнику або вказаним ним одержувачам без укладення з останніми постачальником (виконавцем) яких договорів на поставку товарів для державних потреб. Під
 5. Глава 2. Умови рамкового договору
  рамкової
 6. Глава 1. Поняття рамкового договору
  рамкової
 7. § 4. Правова природа базового договору
  структур. Утворювані організації є підконтрольними по відношенню до своїх засновникам. Порядок діяльності створюваної постачальницької або збутової організації визначається укладаються її засновниками організаційним договором. Таким чином, реалізація розглянутого організаційного договору передбачає створення нової юридичної особи, що не відповідає конструкції рамкової
 8. § 1. Види істотних умов рамкових договорів
  структура рамкового договору, в яких би різноманітних формах він не з'являвся на практиці, зазвичай має наступний набір реквізитів: 1) виклад мотивів угоди; 2) позначення договору рамковою угодою; 3) зазначення мети договору, щоб визначити той потік ділових відносин, який необхідно створити; 4) об'єкт рамкового договору, тобто зміст зобов'язань сторін і визначення
 9. § 1. Виникнення і правова природа договорів
  договірні способи здійснення комерційних операцій. Під впливом цих умов у 50 - 60 роках XX в. у країнах ринкової економіки набули поширення нові види договорів, хоча деякі з них були відомі і раніше. З'явившись спочатку в договірній практиці США, що стали «досвідченим полем» використання нових видів контрактів, ряд договірних форм потім швидко увійшов в ділову практику і
 10. § 1. Визначення рамкового договору
  договірних зв'язків, що складається з базового договору (contrat de base), в якому узгоджуються основи майбутніх економічних відносин сторін, і залежних від нього договорів-сателітів, спрямованих на виконання рамкового договору. Останні одержали в іноземній літературі назву договорів-додатків (contrats d'applications) або виконавських угод. Це найбільш проста схема рамкової
© 2014-2022  yport.inf.ua