Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Тлумачення цивільно-правових норм

При застосуванні конкретної норми цивільного права необхідно чітко усвідомити її сенс і зміст. Цьому служать різні прийоми (способи) тлумачення її тексту, що допомагають усунути виниклі неясності в його розумінні. До їх числа відносяться граматичне, логічне, систематичне і історичне тлумачення. Дані способи тлумачення є загальними для норм будь-якої галузевої приналежності, а тому детально вивчаються в курсі теорії держави і права. При застосуванні норм цивільного права до них доводиться вдаватися найбільш часто в силу просторості і складності змісту самого цивільного законодавства.
Тлумачення цивільно-правових норм може бути обов'язковим у випадках, коли його дає державний орган, який або сам прийняв відповідний акт, або має компетенцію з роз'яснення змісту такого акта чи актів (легальне тлумачення). Так, пленуми вищих судових органів вправі давати роз'яснення з питань судової практики, що містять обов'язкове для судів тлумачення чинного законодавства. Оскільки легальне тлумачення обов'язково, воно по суті створює нову норму права, причому діючу із зворотною силою. Тлумачення закону, яке будь-який суд дає по конкретній справі, є обов'язковим лише для даної ситуації і не має загальнообов'язкового характеру (бо прецедент у вітчизняному правопорядок не є джерелом права).
Тлумачення законодавства, яке міститься в навчальній і науковій літературі, в тому числі в спеціальних коментарях до законів, є науковим (доктринальним) і не має обов'язкової сили. Однак його авторитетність, заснована на проведеному науковому аналізі і знаннях авторів, може надавати певний вплив на правотворчу та правозастосовну практику.
Нерідко розрізняють також буквальне (зване іноді автентичне), обмежувальне і розширювальне тлумачення норм залежно від співвідношення сенсу і тексту відповідного правила. Справжній сенс норми в принципі повинен збігатися з її текстом, а за її розбіжності перевагу доведеться віддати тексту, а не намірам законодавця. З'ясування змісту норми шляхом обмежувального або розширювального тлумачення насправді завжди зводиться або до логічного, або до систематичного або іншим відомим способам тлумачення (або до їх поєднанню). У зв'язку з цим виділення названих вище способів тлумачення видається не зовсім обгрунтованим, а головне - небезпечним, бо здатне спотворити пряму волю законодавця, виражену в тексті закону. Тому розширювальне (распространительное) тлумачення норми закону в усякому разі не допускається, якщо вона містить або вичерпний перелік обставин, за яких відповідне правило отримує застосування, або яке-небудь виключення із загального правила (1).
---
(1) Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 69 - 70.
Додаткова література
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. 2-е изд-е. М., 1999.
Васьковський В.В. Цивілістична методологія. Вчення про тлумачення та застосування цивільних законів (серія "Наукова спадщина"). М., 2002.
Калмиков Ю.Х. Вибране: праці, статті, виступи. М., 1998.
Науково-практичний коментар до частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. 2-е вид. М., 1999.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Тлумачення цивільно-правових норм "
 1. А
  тлумачення цивільно-правових норм, см. Буквальне тлумачення цивільно-правових
 2. Б
  тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с.
 3. Д
  Тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с. 115 Додаткова відповідальність, см. Субсидіарна відповідальність Досудова санація II, 7, § 3 (4) - с. 261 Доходи від використання речей II, 11, § 2 (5) - с. 416 Дочірнє суспільство - поняття Д. о. II, 8, § 3 (7) - с. 304 - 308 - субсидіарнавідповідальність Д. о. II, 8, § 3 (7) - с. 306 - 307 Дуалізм приватного права I, 1, § 2
 4. Л
  тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с. 115 Ліквідація юридичної особи - добровільна і примусова Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 253 - 254 - поняття Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 252 - 253 - порядок (етапи) Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 253 - 257, див Банкрутство Літеральна як властивість цінного паперу II, 11, § 3 (1) - с. 420 - 421 Особа - поняття Л. II, 6, § 1
 5. О
  тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с. 116 Односторонні угоди - механізм дії О. с. II, 12, § 3 (2) - с. 449 - 451 - поняття О. с. II, 12, § 3 (2) - с. 448 - правостворюючі, правозмінюючі і правоприпиняючі О. с. II, 12, § 3 (2) - с. 448 - 449 Одностороння реституція II, 13, § 4 (5) - с. 514 - 515 Одушевлені речі II, 11, § 2 (5) - с. 417 Опіка -
 6. Р
  тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с. 116 Реалістичні теорії сутності юридичної особи II, 7, § 1 (2) - с. 218 - 222 Реальні угоди II, 12, § 3 (3) - с. 453 Реальні збитки - відшкодування Р. у. як додаткове наслідок недійсності угод II, 13, § 4 (6) - с. 515 - 516 - поняття Р. у. III, 16, § 2 (3) - с. 601 - 602 Реєстраційний облік громадян II, 6, §
 7. Т
  цивільним правом I, 2, § 2 (2) - с. 37 Товарні цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 425 - 426 Товаророзпорядчі цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 426 Тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с. 115 Торговельне право I, 1, § 2 (3) - с. 20 - 22; I, 1, § 1 (1) - с. 15 - 16; I, 2, § 4 (1) - с. 60 Торгово-промислова палата II, 9, § 5 (3) - с. 349 - 350 Торгові цінні
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  цивільного права. Розділ I. ВСТУП У ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО Тема 1. Поняття приватного права Приватне і публічне право. Цивільне право як приватне право. Зміст і основні особливості приватноправового регулювання. Приватне право як ядро правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки. Приватне право в Росії. Система російського приватного права. Приватне право в зарубіжних
 9. 2. Поняття і предмет цивілістичної (цивільно-правовий) науки
  тлумаченні) цивільно-правових норм, але і мають набагато ширшу, наукову базу. Цивілістикою розроблено та обгрунтовано наукові положення, правові категорії і конструкції, що дозволяють пояснювати й аналізувати наявні цивільно-правові явища, а до певної міри - прогнозувати їх розвиток і отримувати обгрунтовані знання про нові явища в цій сфері. Так, давно відома конструкція
 10. § 1. Форми взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної влади Російської Федерації
  тлумачення і т.д. Форми взаємовідносин органів державної влади Російської Федерації та органів місцевого самоврядування можуть виникати тільки на основі законодавства, тому підставою їх виникнення можуть бути і публічно-правові, і цивільно-правові норми права. Вступ у взаємини і припинення взаємин зазначених органів влади також може здійснюватися
© 2014-2022  yport.inf.ua