Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 3. Торгова реєстрація та торгові книги


1. У всіх країнах діє порядок державної реєстрації комерсантів, іменований торгової реєстрацією.
Реєстрація ставиться в обов'язок не всіх комерсантів. У всіх системах права вона обов'язкова для статутних торгових товариств, тобто в країнах романо-германської системи права - для акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, а в країнах англо-американського права - для компаній (Англія) і корпорацій (США). Відносно договірних
116
товариств питання вирішується неоднаково. Так, по праву Франції та ФРН повні і командитні товариства підлягають обов'язковій реєстрації, а реєстрація партнершипа по англо-американському праву факультативна.
Порядок проведення реєстрації визначається у Франції спеціальними актами про торгові товариства і торгової реєстрації, у ФРН - торговим кодексом, у Швейцарії - зобов'язальні законом, в Англії і США - законодавством про компанії та корпораціях.
Торговий реєстрація переслідує мети: по-перше, здійснення державного контролю за веденням торгових промислів, зокрема за виконанням умов для заняття певними видами діяльності та боротьби з незаконною практикою таємного підприємництва; по-друге, отримання державою відомостей статистичного обліку для здійснення заходів регулювання економіки, по-третє, проведення податкового оподаткування, по-четверте, надання всім учасникам господарського обороту даних про коммерсантах.
Торговий реєстрація здійснюється шляхом занесення найважливіших відомостей про коммерсантах в спеціальний торговий реєстр, який ведеться судовими або адміністративними органами: у Франції - торговими судами, а в місцевостях, де вони відсутні, - загальногромадянськими судами; в ФРН - цивільними судами першої інстанції; в Швейцарії - адміністративними органами кантонів; в Англії - міністерством торгівлі; в США - адміністративними або судовими органами штатів. У деяких країнах, як, наприклад, у Франції, є і загальнонаціональний реєстр.
Для здійснення реєстрації подаються передбачені законом документи. До їх числа відноситься для торгових товариств товариський договір або статут. Що стосується статуту, то в Англії потрібно подання установчого акта, іменованого меморандумом (memorandum of association), і внутрішнього регламенту (articles) компанії; в США - тільки установчого акта (articles or charter or certificate of incorporation) корпорації.
Реєстрація індивідуальних і колективних комерсантів проводиться роздільно. До внесеним до реєстру відомостями зазвичай відносяться: щодо індивідуальних комерсантів - цивільне ім'я і фірма, місцезнаходження підприємства і деякі інші дані; відносно торгових товариств - правова форма товариства і його фірма, предмет діяльності та розмір основного капіталу, характер відповідальності комерсанта і її обмеження , імена уповноважених виступати від імені товариства осіб - директорів і представників, місцезнаходження органів управління та ін
2. Торгової реєстрації надається різне - конститутивне
117
або декларативне - значення для визнання за особою статусу комерсанта.
Реєстрація є конститувною, коли її здійснення має за законом правовстановлюючі значення як юридичний факт, на підставі і з моменту вчинення якого за особою визнається правове становище комерсанта. Конститутивним характер визнається у всіх країнах за реєстрацією статутних торгових товариств, а у Франції - всіх товариств.
Реєстрація має декларативне значення, якщо особи визнаються комерсантами не в результаті її проведення, а в силу вчинення у вигляді промислу торговельних угод, тобто незалежно від реєстрації. Так, у ФРН внесення в торговий реєстр договірного товариства має декларативне значення, товариство вважається існуючим з початку господарської діяльності, якщо вона почалася раніше. У всіх країнах реєстрації індивідуальних комерсантів зазвичай надається декларативний характер.
У всіх випадках, однак, здійснення комерсантом підприємницької діяльності практично можливо тільки на підставі отриманого патенту на ведення промислу, який видається тільки за наявності документа про проведену торгової реєстрації. Крім того, комерсант, не зареєстрований в реєстрі, не має права посилатися в угодах з третіми особами на статус комерсанта для отримання будь-яких переваг, хоча і не може звільнитися від зобов'язань, взятих як комерсанта. Все це істотно стирає відмінності між конститутивним і декларативним значенням реєстрації.
Торговий реєстрація грунтується на принципах публічності, загальновідомості та достовірності внесених до реєстру відомостей. Принцип публічності виявляється в тому, що торговий реєстр доступний кожному охочому ознайомитися з ним особі, яка має право вимагати видачі копій і відомостей, занесених до реєстру. У силу принципу загальновідомості будь-яка особа вважається - на підставі публікацій про реєстрацію в офіційних вісниках - обізнаним про внесення комерсанта до реєстру, що позбавляє його можливості посилатися на незнання містяться в реєстрі відомостей. І нарешті, в силу принципу достовірності діє презумпція правильності містяться в реєстрі записів, яка може бути спростована лише в судовому порядку.
3. Відповідно до законодавства комерсанти зобов'язані вести торгові книги і іншу торгову документацію, яка відображає їх господарські операції і стан майна. У країнах романо-германської системи права ця обов'язок передбачена відносно взагалі усіх комерсантів, а в країнах загального права вона діє тільки відносно компаній і корпорацій.
До торговельних книгам та іншої документації відносяться:
- журнальна книга, що містить відомості про всіх господарських операціях в ході ведення промислу, а також вимогах
118
до третіх осіб і боргах; на даних цієї книги грунтується та інша документація;
- інвентарна книга, що містить опис майна підприємства, баланс, що включає аналіз активу і пасиву, рахунки прибутків і збитків, що відображають виникнення або припинення прав вимоги або зобов'язань;
- ділова документація (рахунки і комерційна кореспонденція, включаючи листи, телеграми та ін.)
Комерсанти можуть вести і деякі інші книги, які не є, однак, обов'язковими, наприклад банківські журнали, журнали по касових операціях та ін
Декларуючи принцип гарантування підприємцям комерційної таємниці , держава поширює його і на зазначену документацію. За звичайних обставин вона недоступна для третіх осіб. У судових спорах ознайомлення з нею суду та інших учасників процесу допускається лише в частині, безпосередньо пов'язаної з суперечкою. Повне ознайомлення суду з книгами допускається лише при неспроможності чи суперечці між самими учасниками товариств, при розділі спільного майна, спадкуванні та деяких інших випадках, передбачених законом.
Разом з тим для статутних торгових товариств передбачається обов'язкова публічна звітність - обов'язок щорічної публікації основних даних про результати господарської діяльності як засіб забезпечення інтересів учасників обороту і держави.
Підхід до доказової силі торгових книг у встановленні фактів господарської діяльності неоднаковий. У Франції правильно що ведуться торгові книги можуть служити для будь-якої з сторін доказом у спорах між комерсантами, а при неправильному їх віданні - використовуватися тільки проти їх власника, який сам позбавляється можливості посилатися на цю документацію. У ФРН, Англії та США суди вирішують у кожному випадку питання про доказової силі торгових книг, причому їх відсутність або неправильне ведення позбавляють підприємця можливості скористатися такою документацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Торгова реєстрація та торгові книги "
 1. § 2. Предмет цивільного права
  торгове) право протиставлялися один одному на формальному рівні двох кодифікованих актів (кодексів). 3. Непростим є питання про можливість включення в предмет цивільного права (цивільно-правового регулювання) тих відносин, які позбавлені цивільно-правової природи і проте можуть у деяких випадках регулюватися нормами цивільного права (йдеться про деякі особистих
 2. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  торгів, комісіонери, агенти, довірчі керуючі (див. відповідно п. 2 ст. 447, ст. 990, 1005, 1012 ЦК). Договори , на підставі яких діють ці особи, обмежують їх функції продавця, та й продавцями вони є, тільки якщо укладають договір від свого імені, в іншому випадку продавець - особа, яка безпосередньо приобретающее права та обов'язки за досконалої в його інтересах
 3. § 5. Договори продажу нерухомості та підприємства
  торгівлі спеціальною літературою. Продавцями і покупцями підприємств можуть бути і громадські організації (див. гл. 5 ЦК). Отже, § 7 і 8 гл. 30 ГК особливо регулюють продаж нерухомості, для якої, взагалі кажучи, характерні: a) "приземленість" (міцний зв'язок із землею), б) індивідуальна визначеність і юридична незамінність * (82), в) фізична неподільність (крім земельних ділянок); г)
 4. § 2. Житловий фонд в Російській Федерації
  торгів такого житлового приміщення з виплатою власнику виручених від продажу коштів за вирахуванням витрат на виконання судового рішення з покладанням на нового власника житлового приміщення обов'язки щодо приведення його до свого попереднього стану, 2) в відношенні наймача такого житлового приміщення за договором соціального найму - про розірвання даного договору з покладанням на власника житлового
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  торгівлі). Саме тому нерідке збіг між вчиненням та виконанням договору - не привід для висновку про його реальності, а передача майна, хоча б і приурочена до укладення договору, - тільки можливе збіг, але не необхідна передумова (стадія) укладення такого договору. В іншому випадку реальними довелося б визнавати багато інших договори, від чого їх число помітно б
 6. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  організації торгівлі (далі - СОТ) задані Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р. (далі - Угода ТРІПС) * (121). При цьому учасники Угоди вільні у визначенні відповідних методів реалізації положень цієї Угоди в рамках своєї правової системи та практики. Підводячи підсумок сказаному, можна констатувати, що об'єктами інтелектуальної
 7. 5.2 Державна приналежність юридичних осіб
  торгових
 8. 2. Предмет права утримання
  торгового уложення / / Німецьке право. Ч. 2. Цивільне торговельне укладення та інші закони. М., 1996. С. 134). ГК Нідерландів в ст. 100 Книги 5 надав орендарю нерухомості право утримувати її в разі невиплати власником відшкодування, яке в певних випадках прочитується орендарю (див.: Цивільний кодекс Нідерландів. Нова кодифікація / Відп. Ред. Ф.Й.М. Фельдбрюгге. Лейден,
 9. § 4. Право та інші соціальні норми
  торгового мореплавання РФ 1999. --- --- Російська газета. 1999. 30 квітня, 1 - 5 травня. Стаття 99 Конституції РФ, не вживаючи слова "звичай", проте закріплює давно сформоване правило, згідно з яким "перше засідання Державної Думи відкриває найстарший за віком депутат ". На думку Є.В. Колеснікова, саме на основі відповідних звичаїв
 10. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  торгівлі (1653 і 1677 р.). У Соборному Уложенні визначався статус глави держави - царя, самодержавного і спадкоємного монарха. Затвердження (обрання) його на Земському Соборі не вагався встановлених принципів, навпаки - обгрунтовувало, легитимировало їх. Навіть злочинний наміри (не кажучи про дії), спрямований проти персони монарха жорстоко карався. Покладання містив
© 2014-2022  yport.inf.ua