Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Шевчук Д. А. Міжнародне приватне право, 2009 - перейти до змісту підручника

5.2 Державна приналежність юридичних осіб

Юридичні особи - один з основних суб'єктів міжнародного приватного права. Їх правове становище визначається як внутрішнім правом окремих держав і створюваними на його основі установчими документами юридичної особи, так і, в окремих випадках, міжнародними нормативними угодами. У міжнародне право наступні два поняття є найбільш суттєвими для будь-якої юридичної особи:
1) особистий статут (закон). Ним визначається внутрішня організація юридичної особи, форми, сфери його діяльності і правоздатність, обов'язковий внесок засновників та інших учасників, початковий капітал і його форма, права та обов'язки засновників та членів, склад і компетенція керівних органів юридичної особи і т. д.;
2) національність. Вона відрізняється від поняття громадянства фізичних осіб - інституту державного права, в основі якого лежать принципи «права крові» і «права грунту». У МПП під національністю юридичної особи слід розуміти його приналежність до певної держави.
Національність юридичної особи визначає його особистий статут. Тому питання про те, чи є взагалі дане об'єднання осіб юридичною особою чи ні, вирішується насамперед виходячи з його національності. Так, наприклад, по праву Великобританії і США повне товариство (partnership) не є юридичною особою, а за законодавством Франції, Японії, Росії воно володіє таким статусом з усіма витікаючими звідси наслідками. Національність юридичної особи дає уявлення про обсяг прав, яке воно може мати.
Доктриною міжнародного приватного права переважної більшості країн визнано, що юридичні особи підпорядковуються національним законам, тобто законам держав, до яких вони належать. Основний зміст дискусії тут зводиться до встановлення критерію, який би дозволив визначити національність. Різні держави вирішують це питання по-різному, спираючись на такі основні критерії визначення національності юридичної особи.
1. Критерій інкорпорації. Використовується в країнах англосаксонської системи права, Росії, країнах східної Європи та ін У даному випадку особистий статут визначається правом тієї держави, де створено юридичну особу і зареєстровані (інкорпоровані) його установчі документи. При цьому чинники, що мають відношення до місця провадження господарської діяльності та управління юридичною особою, до уваги не приймаються.
2. Критерій місцезнаходження юридичних осіб. Його в основному дотримуються країни континентальної системи права (ФРН, Франція, Австрія, Швейцарія та ін, а також Польща), Даний критерій в більшості своїй означає, що визначення національності юридичної особи ставиться в пряму залежність від його місцезнаходження, зазначеного в статуті і вільно що визначається засновниками. Встановлення особистого закону на підставі цього критерію досить зручно, так як місце офіційного перебування корпорації легко перевірити і, отже, не виникає труднощів щодо отримання відомостей про її право-та дієздатності.
3. Критерій основного місця діяльності юридичної особи. У даному випадку визначальним для встановлення національності є місце здійснення юридичною особою своєї основної діяльності. У МПП під місцем основної діяльності розуміється країна, де постійно перебуває адміністрація, офіційно ведуться справи підприємства, адміністративні документи, бухгалтерські книги, постійно проводяться переговори з партнерами і т. д.
У світовій практиці неодноразово робилися спроби зробити визначення національності юридичних осіб однаковим. Так, зокрема, в ст. 1 Гаазької конвенції про визнання прав юридичної особи за іноземними компаніями, асоціаціями та установами 1956 р. було використано комбінований критерій інкорпорації і місця статутного розташування правління. Однак ця конвенція з не вступила.
Історичний досвід показує, що розглянуті вище критерії не завжди позитивно оцінювалися в зарубіжній правовій доктрині та судовій практиці. Вони розглядалися в якості занадто формалізованих і не відображають дійсну приналежність капіталу. Адже можливі ситуації, коли компанія утворюється за законами однієї країни, має місцезнаходження в інший, а здійснює свою основну діяльність - в третьому. Визначити національність такого підприємства з використанням зазначених критеріїв буде досить складно. Так, наприклад, компанія, утворена за законами Франції, але має місцезнаходження в Англії, буде «безрідної». І, навпаки, компанія, утворена за законами Англії і має місцезнаходження у Франції стане, по суті, володаркою двох національностей.
Такий стан справ зумовило появу критерію контролю, вперше сформульованого в англійській судовій практиці, зокрема, в рамках процесу по справі Даймлера в 1916 р. Під час його розгляду постало питання про національність компанії з виробництва шин, переважна більшість акцій якої належало німецьким власникам. Компанія була зареєстрована у Великобританії відповідно до її законів і, отже, з точки зору англійського права, повинна була розглядатися в якості англійської юридичної особи. Проте суд вирішив, що в даному випадку набагато важливіше встановити, хто контролює компанію і відповідно з цим визначити її справжню національну приналежність. Цілком зрозуміло, що при такому підході це юридична особа було визнано німецьким.
Неважко помітити, що даний критерій відрізняє спроба ширшого, неформального підходу до визначення особистого закону юридичної особи, з урахуванням всіх численних аспектів, його характеризують: місця реєстрації, та здійснення основної діяльності; національності акціонерів і службовців ; державного походження патентів і товарних знаків, використовуваних компанією, і т. д.
Таким чином, слід визнати, що жоден з існуючих критеріїв визначення національності юридичних осіб не є безумовним.
Сьогодні все більшу роль у визначенні національності юридичних осіб грають судові органи. Причому в даному випадку судова практика також нерідко вдається до використання декількох критеріїв. Це означає, що в одному і тому ж державі залежно від обставин може застосовуватися то один, то інший принцип.
Відсутність єдиних чітких критеріїв визначення національності юридичної особи, а також наявність незбіжних колізійних прив'язок в законодавстві різних країн, присвячених цьому питанню, обумовлює необхідність встановлення узгоджених принципів визначення національності юридичних осіб на міждержавному рівні. Як правило, це відбувається в рамках двосторонніх договорів про захист іноземних інвестицій і торговельних договорах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2 Державна приналежність юридичних осіб "
 1. § 2. Регулювання деліктних відносин в Російській Федерації
  державним прапором СРСР. На думку МАК, дана норма має пріоритет над загальною колізійної нормою, оскільки вона встановлена, по-перше, спеціально для майнових відносин, пов'язаних з торговельним мореплавством, а не для будь-яких майнових відносин, і, по-друге, спеціально для випадків обмеження відповідальності судновласників за вимогами, що виникають з передбаченого законом
 2. § 1. Управління на місцях до 1864
  державних (чорносошну) селян на один - два роки або на невизначений термін. Обирали зазначених осіб тягло населення, посадські люди, селяни. У число виборців не входили служиві люди, що не перебували під владою земських хат. Як бачимо, більшість функцій губних, земських хат носило загальнодержавний характер. Сутність такого самоврядування полягала не стільки в праві
 3. § 2. Місцевий референдум
  державні органи зобов'язані лише враховувати виражена шляхом опитування думку мешканців у своїй діяльності. Іноді опитування у формі голосування називають консультативним референдумом. Як елемент конституційної системи, місцевий референдум закріплений у ч. 3 ст. 3 Конституції РФ, Федеральних законах про загальні принципи організації місцевого самоврядування (ст. ст. 3, 22 та ін.), про основні гарантії
 4. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
  державній або муніципальній посади в найменуванні виборчого блоку не допускається. На підтримку висування кандидатів, списків кандидатів можуть збиратися підписи виборців у порядку, який визначається законом. Число підписів, яке необхідно для реєстрації кандидатів, списків кандидатів, встановлюється законом і не може перевищувати 2% від числа виборців,
 5. § 2. Місцева адміністрація
  державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування в порядку наділення федеральними законами і законами суб'єктів Федерації. Місцева адміністрація утворюється для реалізації повноважень місцевого самоврядування. Вона, як правило, є органом загальної компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності та наділяється правами юридичної особи. Наприклад, в
 6. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  державним майном та ін Ці акти спрямовані на створення організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації Закону про неспроможність, головним чином щодо державних підприємств. У юридичній науці обговорюється питання про галузеву приналежність інституту банкрутства. Слід погодитися з тим, що законодавство про неспроможність (банкрутство)
 7. § 2. Правовий режим речей
  державної реєстрації угод з ним, а також про державну реєстрацію тих речових прав, об'єктом яких воно виступає. До числа таких речових прав слід віднести права власності, господарського відання, оперативного управління, застави, оренди. Підприємство виступає в ролі об'єкта договорів купівлі-продажу, угод приватизації, може бути предметом аукціону або конкурсу. У всіх
 8. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  державних потреб, контрактація, продаж підприємств) товар передається покупцеві виключно для використання у підприємницькій діяльності, в інших же різновидах купівлі-продажу (роздрібна купівля-продаж) - виключно для використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а в третьому (договір енергопостачання) - і для побутового споживання, і для використання в
 9. § 2. Оренда
  державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом. Зокрема, для договорів оренди транспортних засобів - повітряних і морських суден, а також суден внутрішнього плавання, Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 272 які віднесені до нерухомості (ст. 130 ЦК), реєстрація не потрібна (ст. 633, 643 ЦК).
 10. § 9. Комерційна концесія
  державного визнання результату творчої діяльності. До числа виняткових прав, що є такими за російським законодавством, відносяться: - права, що випливають з патентів на винаходи; - права, що випливають з патентів на промислові зразки; - права, що випливають з патентів на селекційні досягнення; - права, які з свідоцтв на корисні моделі; - права,
© 2014-2022  yport.inf.ua