Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 2. Торговельне представництво і посередництво


1. Право досліджуваних держав спеціально регламентує торгове представництво, яке використовується комерсантами. Норми цивільного законодавства застосовуються тут посгольку, оскільки відсутнє регулювання відповідних правовідносин у спеціальному торговому законодавстві.
Основні види торгового представництва, існуючі в сучасному торговельному обороті, - це, по-перше, представництво, здійснюване службовцями торгового підприємства, і, по-друге, представництво через різного роду агентів, які посередником при укладанні угод або укладають угоди від імені подається і знаходяться з акредитуючою в постійних відносинах
До зазначених основних юридичним формам представництва слід додати що мають істотне значення в експортній торгівлі економічні форми посередництво перетворюватись в правову форму представництва. Сюди відноситься, зокрема,
В, представництво, здійснюване на підставі договору комісії.
Комісіонер, на відміну від представника, діє від свого імені, і тому права та обов'язки з укладеної ним угоди виникають для нього, комісіонера, і повинні бути перенесені їм на комітента. У літературі відносини, що складаються на основі договору комісії, називаються непрямим представництвом.
2. Від торгового представництва слід відрізняти посередництво, яке, як правило, регулюється особливо.
Мета посередництва полягає в тому, щоб домогтися укладення договору між зацікавленими особами. Посередниками є, наприклад, маклери (ФРН, Швейцарія), куртьє (Франція). Маклер - це особа, що професійно займається посередництвом. Він посредничает при укладанні різного роду угод, купівлі й продажу товарів, цінних паперів, страхування і т. д. Маклер, як правило, по відношенню до обох сторін договору виступає в якості незалежного посередника, тоді як представник здійснює юридичні дії тільки для однієї зі сторін. Посередники самі не укладають угод. Якщо маклер, всупереч даному йому повноваженням, укладає угоду, то тим самим він порушує взяте на себе зобов'язання. У цьому випадку він виступає як представник без повноважень. Однак угода, укладена маклером, вважається схваленою, якщо вона не буде негайно відхилена особою, яка дала повноваження маклеру, як тільки цій особі стане відомо про укладення угоди.
Слід, однак, мати на увазі, що посередницькі операції з укладання окремих видів угод можуть здійснюватися лише особами, особливим порядком уповноваженими на це державою. До таких угод, зокрема, належать операції з цінними паперами, що здійснюються на фондових біржах. Дії осіб, учас-
95
вующих в процесі укладення подібних угод, зазвичай виходять за рамки чисто посередницьких операцій.
Посередник представляє інтереси обох сторін. Перед кожною із сторін він несе відповідальність за винне заподіяні збитки. Право на винагороду виникає в момент укладення дійсною угоди. Розмір винагороди посередника визначається за згодою сторін. При відсутності такого беруться до уваги звичаю тієї чи іншої галузі торгівлі. Відповідно до § 99 ГГУ при відсутності угоди або торгового звичаю про інше посередник має право вимагати від кожної зі сторін сплати половини належного йому винагороди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Торговельне представництво і посередництво "
 1. 5.4. Інші арбітражні органи
  торгових палатах, біржах, фінансових і промислових підприємницьких та інших структурах. Третейські суди розглядають в числі інших і економічні суперечки, підсудні арбітражним судам. Число суддів визначається сторонами і має бути непарною і складатися з громадян, які дали згоду на виконання відповідних обов'язків. Зазвичай суд складається з трьох суддів. Кожна сторона призначає по
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  торгові) товариства і суспільства. Особливості юридичної особистості окремих різновидів товариств і товариств. Поняття та особливості цивільно-правового статусу дочірніх і залежних товариств. Виробничі кооперативи. Державні і муніципальні унітарні підприємства як юридичні особи. Особливості цивільно-правового статусу казенних підприємств. Юридична особистість
 3. 1. Поняття і суб'єкти представництва
  торговельну діяльність. Внаслідок цього банк не може бути представником іншої особи при вчиненні чисто торговельних угод. Юридичні особи, які володіють загальною правоздатністю, можуть виконувати функції представників від імені громадян та інших юридичних осіб за загальним правилом без всяких обмежень. Але якщо в установчих документах юридичної особи встановлені обмеження на виконання ним
 4. 1. Поняття договору комісії
  торгового посередництва. Участь професійного торгового посередника (комісіонера) позбавляє як продавця (виробника), так і покупця (споживача) товару від багатьох турбот: по подисканію контрагентів, оформлення та виконання укладених з ними угод і т.п. Необхідність такого договору з посередником очевидна, наприклад, в області зовнішньоторговельних відносин, де виробник (експортер)
 5. П
  торгове П. XIII, 57, § 2 (1) - с. 253 Правила - П. аудиторської діяльності XIII, 54, § 4 (4) - с. 110 - П. надання послуг з перевезення пасажирів XIII, 55, § 3 (1) - с. 138 - П. страхування XIV, 59, § 1 (4) - с. 307 - 308 - П. транспортно-експедиційної діяльності XIII, 55, § 8 (1) - с. 206 Право - П. преждепользования XII, 49, § 1 (3) - с. 8 - переважне П. XII, 50, § 1
 6. Глава 43 Нові організаційні форми громадських рухів
  торгово-промисловий союз виступав за єдину імперію з конституційним монархом і кабінетом міністрів , що спирається на більшість Думи (англійська конституційна модель). Політичною метою Союзу проголошувалося "економічна співдружність торгово-промислових класів, представництво цієї співдружності у всіх громадських організаціях, Державній думі і урядових установах".
 7. 1. Поняття договору доручення
  торговими справами від імені та за рахунок господаря оних "(Там же. С. 127). Багато років по тому В.А. Рясенцев пропонував, використовуючи все той же ознака - підстави виникнення, виділити п'ять видів представництва, маючи на увазі: "1) волевиявлення суб'єкта цивільних правовідносин, виражає намір мати інше обличчя своїм представником"; "2) адміністративний акт (юридичний акт органу
 8. 4. Джерела правового регулювання договору
  торгівлю "," Про неспроможність (банкрутство) "," Про виконавче провадження ", Кодекс торговельного мореплавства (КТМ) та ін В основному в подібних випадках мова йде про певні види представництва зі своїм спеціальним режимом . --- Збори законодавства РФ. 1997. N 11. Ст. 1238. Збори законодавства РФ. 1996. N 17. Ст. 1918. ФКЦБ затверджені
 9. 5. Сторони у договорі
  торгів, відібраних Міністерством фінансів Російської Федерації на умовах тендера. Як посередників і агентів можуть залучатися банки, професійні учасники ринку цінних паперів, а також організатори торгівлі на ринку цінних паперів, що мають ліцензію Федеральної комісії з ринку цінних паперів. Відбір посередників і агентів проводиться Міністерством фінансів Російської Федерації з урахуванням
 10. 3. Договір комісії та суміжні договори
  торгового права. Т. II. С. 177). Наведені міркування були враховані при складанні проекту Цивільного уложення, внаслідок чого експедиція в ньому так і не була виділена. "Зважаючи на те , - пояснювали своє рішення укладачі проекту, - що експедиційні операції, за характером виникають між що у них особами відносин, тотожні з усіма іншими комісійними угодами, причому
© 2014-2022  yport.inf.ua