Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Учасники установчого договору

В установчому договорі, як і в договорі простого товариства, партнери переслідують спільну мету. Тому сторони в установчому договорі іменуються однаково - "засновники" або "учасники".
Склад учасників установчого договору залежить від організаційно-правової форми створюваної юридичної особи. За загальним правилом учасниками установчого договору можуть виступати громадяни та юридичні особи, а також публічно-правові утворення.
У ряді випадків законодавець встановлює обмеження на участь окремих категорій суб'єктів в установчих договорах про створення деяких видів юридичних осіб. Наприклад, установчий договір про утворення повного товариства має право укладати тільки громадяни-підприємці та комерційні організації (п. 4 ст. 66 ЦК). Якщо інше не встановлено законом, то учасниками установчого договору про створення товариства на вірі не можуть бути державні органи та органи місцевого самоврядування (абз. 3 п. 4 ст. 66 ЦК). Фінансоване власником установа може брати участь в установчому договорі про створення товариства на вірі тільки з дозволу власника його майна, якщо інше не встановлено законом (абз. 4 п. 4 ст. 66 ЦК).
Публічно-правові утворення можуть виступати в якості вкладників в командитних товариствах. У цьому випадку від імені публічного власника діють відповідні державні органи (органи місцевого самоврядування) чи інші суб'єкти, уповноважені розпоряджатися державним (муніципальним) майном (ст. 125 ЦК). Однак самі по собі державні органи та органи місцевого самоврядування незалежно від наявності або відсутності у них прав юридичної особи не можуть бути вкладниками в товариствах на вірі, якщо тільки інше прямо не встановлено законом (абз. 3 п. 4 ст. 66 ЦК).
Учасниками установчого договору про створення об'єднання юридичних осіб можуть порізно виступати комерційні або некомерційні організації, але не громадяни (ст. 121 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Учасники установчого договору "
 1. § 2. Товариство на вірі
  учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають за його зобов'язаннями своїм майном (повними товаришами), є один або декілька учасників-вкладників (коммандітістов), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними вкладів та не беруть участі в здійсненні товариством
 2. 8. Обмеження застосування загальних правил про наслідки недійсності угод
  учасників цивільного обороту. Так, при визнанні недійсності договору продажу підприємства загальні норми про наслідки недійсності угод, що передбачають повернення або стягнення в натурі отриманого за договором з одного боку або з обох сторін, застосовуються, якщо такі наслідки суттєво не порушують права та охоронювані законом інтереси кредиторів продавця і покупця, інших
 3. 1. Зобов'язання як цивільні правовідносини
  учасників економічного обороту (товарообміну) - суб'єктів цивільного права, врегульоване нормами зобов'язального права, тобто одну з різновидів цивільних правовідносин. Отже, зобов'язання, як і всяке правовідношення, характеризується наявністю прав і обов'язків у його учасників (суб'єктів). Цим воно відрізняється від фактичних (неюридичних) відносин, у тому числі від
 4. 1. Формування учасниками установчого договору статутного капіталу юридичної особи
  учасники установчого договору. Після державної реєстрації юридичної особи обов'язок учасників з формування його статутного капіталу стає елементом змісту корпоративного правовідносини. Тому її виконання має право вимагати як самі засновники, так і створене ними юридична особа. За невиконання даної обов'язки засновники несуть відповідальність перед юридичним
 5. 2. Відносини учасників установчого договору та створеного ними юридичної особи
  учасники установчого договору як суб'єкти корпоративних правовідносин мають і інші майнові права та обов'язки. Так, будь-який учасник господарського товариства має право брати участь у розподілі прибутку (п. 1 ст. 67 ЦК). Учасники об'єднання юридичних осіб несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями в порядку і розмірах, передбачених його установчими
 6. 2. Зміна установчого договору внаслідок зміни складу учасників юридичної особи
  учасник юридичної особи, створеної на основі установчого договору, має право вільно вийти з нього незалежно від згоди інших учасників (п. 1 ст. 77, п. 2 ст . 123 ЦК). Законом можуть бути встановлені лише порядок і терміни виходу учасників. Відмова від участі у повному товаристві, заснованому без зазначення строку, повинен бути заявлений не менше ніж за шість місяців до фактичного виходу з
 7. У
  учасниками установчого договору У. к. юридичної особи XV, 64, § 3 (1) - с. 584 - 585 Статут юридичної особи - співвідношення установчого договору і У. ю. л. XV, 64, § 2 (5) - с. 582 - 583 Уступка - У. виняткових прав XII, 49, § 2 (1) - с. 11 Поступка патенту - винагорода за У. п. XII, 51, § 1 (2) - с. 40 - 41 - обов'язковість укладання договору про У. п. XII, 51, § 1
 8. 1. Установчий договір
  учасників) включеним в положення нормам. Особливий характер подібного способу створення юридичної особи, пов'язаний з певним обмеженням свободи волі засновників (учасників), з'явився причиною того, що можливість діяти на підставі загального положення мають лише юридичні особи, які не є комерційними організаціями, і до того ж лише за неодмінної наявності на цей рахунок
 9. 5.5. Повні товариства
  учасники якого (повні товариші) відповідно до укладеної між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями належним їм майном. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства. Фірмове найменування повного товариства має містити або імена (найменування) всіх його учасників
 10. § 1. Поняття і види підприємців
  учасниками професійних учасників ринку цінних паперів - юридичних осіб, а також самостійно брати участь як підприємці в діяльності фондової біржі. Ці та інші, встановлені законом обмеження на заняття підприємницькою діяльністю пояснюються тим, що в силу суспільного (посадової, службової) положення певних осіб можливо зіткнення їх власних
© 2014-2022  yport.inf.ua