Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Зміст установчого договору

Зміст установчого договору в значній мірі визначається організаційно-правовою формою створюваного на його основі юридичної особи.
Істотні умови будь установчого договору незалежно від форми утвореного юридичної особи перераховані в п. 2 ст. 52 ГК. До них відносяться умови про:
- організаційно-правовій формі створюваної юридичної особи;
- порядку спільної діяльності засновників щодо його створення;
- передачі засновниками майна юридичній особі;
- участю засновників у діяльності юридичної особи;
- порядок управління цією діяльністю;
- порядок виходу засновників з її складу.
При створенні комерційної організації істотним для установчого договору є також умова про розподіл прибутку між засновниками (п. 1 ст. 50 ЦК).
Для установчих договорів про створення окремих видів юридичних осіб перелік істотних умов може бути розширений.
Так, крім умов, названих у ст. 52 ГК, істотними для установчого договору повного товариства є також умови про:
- розмір та склад складеного капіталу товариства;
- розмір та порядок зміни часток кожного з повних товаришів у складеному капіталі;
- розмір, склад, терміни і порядок внесення ними вкладів;
- відповідальність учасників за порушення обов'язків по внесенню вкладів (п. 2 ст. 70 ЦК).
На додаток до відомостей, зазначених у ст. 52 і ст. 70 ГК, установчий договір товариства на вірі повинен містити умову про сукупний розмір внесків коммандітістов (п. 2 ст. 83 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Зміст засновницького договору "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи й структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної
 2. 1. Повне товариство
  вмістом установчого договору товариства, що містить відповідні обмеження). Зміна складу учасників внаслідок виходу або смерті, визнання безвісно відсутнім, недієздатним або обмежено дієздатним, неспроможним (банкрутом) або ліквідації будь-кого з них, а також при зверненні кредиторами учасника стягнення на його частку в спільному капіталі товариства
 3. 5. Установчий договір і статут юридичної особи
  зміст установчого договору і статуту в чому збігається. --- Огляд поглядів на природу статуту юридичної особи див.: Козлова Н.В. Правосуб'єктність юридичної особи (§ 3 гл. 4). Разом з тим при розбіжності між умовами установчого договору та положеннями статуту слід керуватися статутом юридичної особи. Подібний підхід обумовлений тим,
 4. 6. Класифікація договорів
  зміст відповідного поняття. --- Коментар до ДК РРФСР / Под ред. Е.А. Флейшиц та О.С. Іоффе. М., 1970. С. 265. Коментар до Цивільного кодексу РРФСР / Под ред. С.Н. Братуся і О.Н. Садикова. С. 266. Іоффе О.С. Там же. Коментар частині другій Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. М., 1996. С. 282. З цієї точки зору
 5. 1. Установчий договір
  зміст, сутність і правова природа. Коментар чинного законодавства / / Законодавство. 2000. N 3. С. 7; Зобовязальне право / Под ред. О.В. Дзери. Київ, 1998. С. 757; Касимхане А.М. Установчий договір / / Договори в цивільному праві: Проблеми теорії і практики. Т. 1. Алмати, 2000. С. 63. Цю ж позицію поділяє В.В. Чубаров: "Даний договір (договір простого товариства. -
 6. § 1. Поняття і види підприємців
  зміст і обсяг правоздатності фізичних осіб, зокрема вказують на те, що громадяни можуть займатися підприємницькою діяльністю, а незаконне обмеження їх прав займатися підприємницькою діяльністю тягне недійсність акта державного чи іншого органу, що встановлює відповідне обмеження, законом можуть бути встановлені обмеження права займатися
 7. § 4. Акціонерні товариства
  вмістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут явно недостатньо, оскільки на практиці довелося б у кожному конкретному випадку визначати ту міру змін, яка дозволила б вважати їх новою редакцією або
 8. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  зміст діяльності установи і мати право дорадчого голосу при засновниках, але не має права розпоряджатися майном громадської установи, якщо такого права не надано йому засновниками. Для вирішення різних питань соціального спрямування за місцем проживання чи навчання можуть створюватися такі громадські організації, як орган громадської самодіяльності. Вони не мають
 9. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  установчих документах. Це загальна вимога міститься в ст. 52 ГК стосовно до всіх юридичних осіб, а щодо певних їх видів є спеціальні вимоги, наприклад, відносно вказівки імен учасників повного товариства або імен повних товаришів у товариствах на вірі в складі фірмового найменування цих видів комерційних організацій. Спеціальний нормативний акт,
 10. § 9. Комерційна концесія
  зміст договірних відносин у названих видах угод різному. У чому проявляється ця відмінність? По-перше, в предметі договору. Предметом комерційної концесії є відчужувані виняткові права (комплекс виняткових прав), в той час як предметом простого товариства є з'єднання вкладів товаришів і спільні дії для отримання прибутку або досягнення іншої, що не
© 2014-2022  yport.inf.ua