Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Установчий договір і статут юридичної особи

У випадках, коли установчими документами юридичної особи одночасно є установчий договір і статут, виникає питання про їх співвідношення. Чинним законодавством така ситуація передбачена для об'єднань юридичних осіб та некомерційних партнерств.
На відміну від статуту засновницький договір регламентує зобов'язальні відносини, що виникають між засновниками з моменту укладення договору до моменту державної реєстрації юридичної особи. Після державної реєстрації юридичної особи як установчий договір, так і статут закріплюють правовий статус самої юридичної особи і регламентують корпоративні відносини, що виникають між самою юридичною особою, його засновниками (учасниками) і суб'єктами, що здійснюють функції його органів. Не випадково зміст установчого договору і статуту в чому збігається (1).
---
(1) Огляд поглядів на природу статуту юридичної особи див.: Козлова Н.В. Правосуб'єктність юридичної особи (§ 3 гл. 4).
Разом з тим при розбіжності між умовами установчого договору та положеннями статуту слід керуватися статутом юридичної особи. Подібний підхід обумовлений тим, що статут є установчим документом для переважної більшості юридичних осіб, у тому числі для всіх юридичних осіб, створених одним засновником. Він також стає єдиним установчим документом у разі, коли установчий договір припиняється внаслідок того, що з якихось причин в юридичній особі (корпорації) залишився єдиний учасник.
Вітчизняний законодавець зрештою відмовився від вимоги одночасної наявності установчого договору і статуту як двох установчих документів товариств з обмеженою відповідальністю, залишивши в цій якості тільки статут. Мета цього рішення полягала у спрощенні ситуації та виключення можливості появи протиріч в установчих документах юридичної особи. З цієї точки зору цікаво, що в німецькому праві, котрий створив юридичну конструкцію товариства з обмеженою відповідальністю, єдиним установчим документом даної юридичної особи є установчий договір (Gesellschaftsvertrag), який виконує функції його статуту (Satzung). Однак мова при цьому йде саме про договір, оскільки в його змісті поряд з статутними (корпоративними) можуть бути і зобов'язально-правові елементи (1).
---
(1) Див, наприклад: Hueck G., Windbichler Ch. Gesellschaftsrecht. Ein Studienbuch. 20. Aufl. Munchen, 2003. S. 461. У товариствах з обмеженою відповідальністю, що складаються з однієї особи, місце установчого договору займає односторонню заяву засновника, до змісту і форми якого пред'являються ті ж вимоги, що й до установчого договору (A. a. O., S. 482).
В англо-американському праві компанії з обмеженою відповідальністю учасників (private company, close corporation), дуже приблизно відповідні товариствам з обмеженою відповідальністю європейського континентального права, мають два документа: в Англії - меморандум (memorandum, memorandum of association) і внутрішній регламент (articles of association, articles of incorporation), а в США - статут (chapter) і внутрішній регламент. Меморандум або статут регулюють зовнішні відносини компанії з третіми особами. Вони визначають мету діяльності, найменування, місце знаходження органу управління, розмір статутного капіталу, розміри часток учасників. Регламент розглядається як договору компанії з її учасниками і регулює їх внутрішні взаємини (див.: Pennington R. Company Law. 7thed. London, Dublin, Edinburgh, 1995. P. 74 - 91). Однак ці документи не є установчими в європейському розумінні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Установчий договір і статут юридичної особи "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  установчого договору Поняття установчого договору. Відмінність установчого договору від договору простого товариства. Сторони установчого договору. Зміст установчого договору. Функції установчого договору. Виконання установчого договору та корпоративне правовідношення. Установчий договір і статут юридичної особи (корпорації). Зміна і розірвання установчого
 2. § 2. Створення комерційних організацій
  установчими документами комерційної організації. Статутний капітал комерційної організації визначає мінімальний розмір майна комерційної організації, що гарантує інтереси її кредиторів. Внеском до статутного (складеного) капітал комерційної організації можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права чи інші права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка
 3. § 2. Повні і командитні товариства
  установчих документів. Оскільки будь-який учасник такого товариства займається підприємницькою діяльністю від імені товариства в цілому, для його створення і функціонування не потрібний статут, єдиним установчим документом тут є установчий договір Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 92
 4. § 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
  установчих документів - установчого договору і статуту. Статут затверджується засновниками після підписання установчого договору. У певному сенсі статут носить тут похідний характер, установчий ж договір є головним документом товариства. Товариства з обмеженою відповідальністю мають ряд специфічних ознак, головним серед яких є те, що всі учасники такого
 5. § 4. Акціонерні товариства
  установчими документами право переважної покупки акцій може закріплюватися не тільки за акціонерами, а й за суспільством в цілому, якщо акціонери не реалізували це право. Порядок і строки здійснення переважного права придбання акцій, що продаються акціонерами, встановлюються статутом товариства, а строк його здійснення не може бути менше 30 і більше 60 днів з моменту пропозиції
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  установчим документом. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 137 Інший різновид громадських організацій - спілки (асоціації) громадських об'єднань. Вони створюються громадськими організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми. Установчими документами таких організацій є
 7. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  установчих документів, про виконання грошових зобов'язань, про страхування і т.д. [10] Суперечка, що не віднесений законом до підвідомчості арбітражних судів, не підлягає розгляду в арбітражному суді. Як передбачено в подп. 1 п. 1 ст. 107 АПК, якщо до арбітражного суду надходить позовна заява по спору, який не підлягає розгляду в арбітражному суді, «суддя відмовляє у прийнятті позовної
 8. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  установчі документи ВАТ, заставу, здача в оренду, відчуження майна ВАТ, якщо вартість такого майна перевищує 10 відсотків статутного капіталу ВАТ). Але навіть і з цих важливих питань переможець комерційного конкурсу має право здійснювати голосування, але лише після узгодження такого голосування з відповідними органами з управління майном в письмовій формі. Зрозуміле прагнення
 9. § 2. Товарні біржі
  установчими документами, правилами біржової торгівлі, положеннями про органи управління біржі та її підрозділах та іншими внутрішніми документами біржі, прийнятими відповідно до законодавства. Слід підкреслити, що Закон про товарні біржі не регулює відносини, пов'язані з діяльністю інших бірж (фондових, валютних, трудових), а також фондових та валютних відділів товарних,
 10. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  установчих документів і представляють його в територіальне установа Банку Росії за місцем знаходження кредитної організації, наприклад, в Головне управління Центрального банку Російської Федерації по Санкт-Петербургу. Територіальне установа Банку Росії дає висновок про можливість державної реєстрації кредитної організації та передає документи в Банк Росії. Рішення про
© 2014-2022  yport.inf.ua