Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Установчий договір і договір про спільну діяльність по створенню юридичної особи

У правовій літературі поняття "установчий договір" і "договір про спільну діяльність по створенню юридичної особи" нерідко змішуються, а усталені легальні терміни, що застосовуються для їх позначення, нерідко вживаються як синоніми (1). Дійсно, установчий договір має багатьма ознаками, подібними з ознаками договору про спільну діяльність по створенню юридичної особи. Обидва договори спрямовані на створення нового суб'єкта права і є по своїй природі консесуальними, багатосторонніми, взаємними і фідуціарними угодами.
---
(1) Див, наприклад: Степанов Д. Термін дії засновницького договору / / Журнал для акціонерів. 1999. N 9 (89). С. 29 - 32; Цивільне право: Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 2. С. 765 - 766 (автор глави - І.В. Єлісєєв).
Однак між цими договорами є принципові відмінності, які полягають у наступному.
По-перше, договір про спільну діяльність по створенню юридичної особи регламентує тільки зобов'язальні відносини між засновниками. Даний договір діє з моменту його укладення і припиняється, як правило, належним виконанням засновниками своїх зобов'язань щодо створення юридичної особи і формуванню його статутного капіталу. Установчий договір регламентує не тільки зобов'язальні відносини між засновниками, а й корпоративні відносини, що виникають між юридичною особою, його засновниками (учасниками) і суб'єктами, що виконують функції його органів, після державної реєстрації юридичної особи. Тому установчий договір діє з моменту його укладення до моменту ліквідації юридичної особи.
По-друге, за допомогою договору про спільну діяльність по створенню юридичної особи засновники можуть надати виникаючому юридичній особі тільки права, але не можуть покласти на нього ніяких обов'язків (п. 3 ст. 308, ст. 430 ЦК). Установчий договір не тільки надає створюваному юридичній особі права, а й покладає на нього певні обов'язки по відношенню до засновників, оскільки оформляє корпоративні, а не тільки зобов'язальні відносини.
По-третє, на відміну від установчого договору договір про спільну діяльність по створенню юридичної особи не є його установчим документом (п. 5 ст. 9 Закону про АТ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Установчий договір і договір про спільну діяльність по створенню юридичної особи "
 1. § 1. Поняття і види підприємців
  установчі документи акціонерних товариств, створених до введення в дію цього закону (1 січня 1996 р.), підлягають приведенню у відповідність з нормами цього закону не пізніше 1 липня 1997 Установчі документи товариств, які не наведені у відповідність з Федеральним законом до 1 липня 1997 р., вважаються недійсними [10]. Відповідно до ст. 29 Федерального закону від 8 травня 1996
 2. § 2. Створення комерційних організацій
  установчими документами комерційної організації. Статутний капітал комерційної організації визначає мінімальний розмір майна комерційної організації, що гарантує інтереси її кредиторів. Внеском до статутного (складеного) капітал комерційної організації можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права чи інші права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка
 3. § 2. Повні і командитні товариства
  установчих документів. Оскільки будь-який учасник такого товариства займається підприємницькою діяльністю від імені товариства в цілому, для його створення і функціонування не потрібний статут, єдиним установчим документом тут є установчий договір Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 92
 4. § 4. Акціонерні товариства
  установчими документами право переважної покупки акцій може закріплюватися не тільки за акціонерами, а й за суспільством в цілому, якщо акціонери не реалізували це право. Порядок і строки здійснення переважного права придбання акцій, що продаються акціонерами, встановлюються статутом товариства, а строк його здійснення не може бути менше 30 і більше 60 днів з моменту пропозиції
 5. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  установчим документом. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 137 Інший різновид громадських організацій - спілки (асоціації) громадських об'єднань. Вони створюються громадськими організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми. Установчими документами таких організацій є
 6. § 9. Комерційна концесія
  установчих документах юридичної особи або гіпотетична передача права на це найменування третім особам за договором. Під використанням в повсякденному значенні розуміється застосування фірмового найменування для отримання певних (відмінних, інформаційних, рекламних і т. п.) фактичних цільових результатів. Слід, мабуть, відрізняти і використання фірмового найменування як
 7. § 10. Просте товариство
  установчим договором. Використання тут терміна «товариство», також не визначає самостійної організації і вимагає відрізняти прості товариства від повних господарських товариств. Ця відмінність вперше використано нашим законодавцем, раніше повні господарські товариства не розглядалися їм як самостійні юридичні особи і створювалися в рамках договору про спільну
 8. § 2. Об'єкти і суб'єкти приватизації державного та муніципального майна
  установчих документів і балансових звітів за останні три роки діяльності. Крім цього, покупці - юридичні особи докладають довідку податкової інспекції, якщо угода відбувається на суму більше десяти тисяч встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці (МРОТ). Для фізичних осіб надання довідки податкової інспекції необхідно у разі укладення угоди на
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  установчих документів і представляють його в територіальне установа Банку Росії за місцем знаходження кредитної організації, наприклад, в Головне управління Центрального банку Російської Федерації по Санкт-Петербургу. Територіальне установа Банку Росії дає висновок про можливість державної реєстрації кредитної організації та передає документи в Банк Росії. Рішення про
 10. § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
  установчих документів даної юридичної особи і прямих вказівок законодавства про юридичних осіб даного виду .. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 300 Створення служби єдиного замовника набуло широкого поширення в сфері житлового будівництва, коли вдома споруджуються в межах територій
© 2014-2022  yport.inf.ua