Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 5. Умови відкриття конкурсного виробництва


1. Найбільш чітко і коротко умови відкриття конкурсного виробництва сформульовані в ЦКУ, § 102 якого вказує, що конкурсне виробництво може бути відкрито лише тоді, коли боржник виявляється нездатним сплачувати борги, а нездатним сплачувати борги визнається боржник, що припинив платежі, тобто для відкриття конкурсного виробництва досить формальної ознаки неспроможності - припинення платежів. Аналогічне положення існує і у Франції. Факт припинення боржником платежів повинен доводити кредитор. У праві Англії суб'єкт, щодо якого передбачається відкрити конкурсне виробництво, повинен мати мінімальну заборгованість в сумі 750 ф. ст. по одному або декільком боргах, підлягає оплаті негайно або до певної дати в майбутньому.
В даний час по праву США для початку конкурсного виробництва досить докази єдино необхідної ознаки неспроможності - припинення платежів, однак новим законом збережено вказівку, за загальним правилом, на мінімальний розмір заборгованості, яка складає 5 тис. дол ., і тільки для відкриття спеціальної процедури «врегулювання боргів осіб з регулярним доходом», передбаченої законом про неспроможність, боржник, що одержує регулярні доходи, повинен мати безумовних, заздалегідь обчислених незабезпечених боргів на суму не менше 100 тис. дол і безумовних, заздалегідь обчислених боргів із забезпеченням виконання на суму не менше 350 тис. дол
2. Крім описаних вище умов (наявності боргів, формальної ознаки неспроможності - припинення платежів) закони всіх досліджуваних країн визнають необхідність збігу креди-
448
торів як умови відкриття конкурсного виробництва, тобто наявності у неплатоспроможного боржника кількох кредиторів.
Сама ідея конкурсного виробництва - пропорційного розподілу майна боржника між кредиторами - припускає наявність у боржника кількох кредиторів. Якщо ж у кредитора виявляється один ходатайствующий боржник, то конкурсне виробництво не відкривається, а примусове стягнення здійснюється в рамках загального цивільного виробництва в позовному порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Умови відкриття конкурсного виробництва "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 2. § 2. Створення комерційних організацій
  Установа комерційних організацій. Процес створення комерційних організацій розпадається на дві стадії: установа та державна реєстрація. Крім основної мети - систематичного отримання прибутку, - створення комерційних організацій переслідує ті ж цілі, що і створення інших юридичних осіб. Це відокремлення майна засновника, обмеження майнового ризику учасника
 3. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 4. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 5. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 6. § 2. Об'єкти і суб'єкти приватизації державного та муніципального майна
  Об'єкти приватизації. Закон про приватизацію 1997 г говорить про приватизацію державного майна. Але майно може бути рухомим і нерухомим (ст. 130 ЦК). Безумовно, основну масу становить нерухоме майно, головним чином унітарні підприємства як майнові комплекси (ст. 132 ЦК). До числа рухомого майна відносяться в першу чергу акції відкритих акціонерних товариств (ВАТ),
 7. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  Порядок приватизації. Закон про приватизацію 1997 чітко прописав порядок приватизації. Ініціатива у проведенні приватизації може виходити від уряду РФ, Мингосимущества РФ, інших федеральних органів (наприклад, міністерств), органів державної влади суб'єктів РФ, фізичних і юридичних осіб. Заявка на приватизацію подається відповідно до Мінгосімущество РФ, територіальні органи
 8. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
  Суб'єкти інноваційної діяльності. У відсутність законодавчо встановленого кола осіб, що беруть участь в інноваційному процесі, виникають додаткові труднощі при визначенні фігури, що володіє статусом суб'єкта інноваційної діяльності. З урахуванням даного в першому параграфі цієї глави визначення, сформулюємо якийсь якісний інтегральний критерій, який Комерційне право. Ч. II.
 9. § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
  Будівельне законодавство регулює діяльність всіх учасників будівельного процесу: проектувальників і архітекторів, розробників технічної та кошторисної документації, замовників, інвесторів, забудовників і, нарешті, самих будівельників - підрядників і субпідрядників. Правовий статус учасників будівництва визначається за двома напрямками правового регулювання: - по-перше, він
 10. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  Поняття "економічна основа місцевого самоврядування" було введено Федеральним законом 1995 Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить
© 2014-2022  yport.inf.ua