Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Питання конституційної економіки

. У постсоціалістичних конституціях закріплені нові підходи до регулювання економічних відносин: в них проголошуються загальні принципи економічної системи, такі, як багатоукладність економіки, свобода підприємництва, обмеження економічного регулювання з боку держави, свобода переміщення осіб, товарів, капіталів і послуг, захист конкуренції, рівність економічних прав і свобод громадян.
Як правило, конституції закріплюють дві форми власності - державну і приватну - і проголошують їх рівний статус. Рівність форм власності, втім, не виключає, з одного боку, наявності особливих гарантій недоторканності приватної власності, а з іншого - закріплення у виключній власності держави певних природних об'єктів або галузей економіки. Так, згідно з Конституцією Болгарії у виключній власності держави залишаються "підземні багатства, прибережна пляжна смуга, республіканські дороги, а також води, ліси і парки, які мають національне значення, природні й археологічні резервати, визначені у законі" (ч. 1 ст. 18) . Крім того, держава здійснює суверенні права над континентальним шельфом і в особливій економічній зоні, щодо спектра радіочастот і позицій геостаціонарної орбіти (ч. 2 і 3 ст. 18). Нарешті, в Конституції особливо підкреслюється, що "законом може бути встановлена державна монополія на залізничний транспорт, національні поштові та телекомунікаційні мережі, використання ядерної енергетики, виробництво радіоактивних продуктів, зброї, вибухових і біологічно сильнодіючих речовин" (ч. 4 ст. 18).
На відміну від колишніх конституцій, основні закони постсоціалістичних держав включають розгорнуту регламентацію питань оподаткування та бюджетного процесу, розглядаючи їх як основні інструменти економічної політики держави. Особливу увагу конституції звертають на питання цільового використання бюджетних коштів.
До новел конституційного регулювання можна віднести також закріплення питань грошової емісії та особливого статусу центральних банків як інститутів, які відповідають за стійкість національних валют. Як правило, конституції закріплюють незалежний статус центральних банків. Так, Основний Закон Албанії встановлює: "Центральний державний банк ... має виключне право випуску та обігу албанських грошей, проведення незалежної грошової політики і збереження та управління валютними резервами Республіки Албанія" (ст. 161), а Конституція Чехії свідчить: "Чеський національний банк є центральним банком держави. Головною його метою є турбота про забезпечення стабільності валюти; втручання в його діяльність допускається тільки на підставі закону "(ч. 1 ст. 98).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Питання конституційної економіки "
 1. § 3. Конституційні основи власності
  питання конституційної економіки - це власність. Від того, як воно вирішено, залежить багато чого - не тільки юридичні форми її існування, а й природа економічної системи в цілому. Особливості конституційної регламентації власності обумовлені багатьма обставинами: часом прийняття конституцій, економічної орієнтацією держави, ідеологічними установками, особливостями
 2. § 2. Етапи розвитку конституційної економіки
  питання економіки, підкреслюючи першорядну їх значимість. Це притаманне не тільки новим, а й найстарішим конституціям. Так, в преамбулі Конституції США проголошено, що однією з цілей її прийняття є сприяння загальному добробуту. Економічний характер має добра половина всіх повноважень, закріплених за Конгресом (див. розд. 8 ст. I, розд. 3 ст. IV). Значне місце в
 3. § 1. Предмет конституційної економіки
  питань конституційного права з проблемами економічного розвитку. Конституційна економіка - науковий напрямок, який вивчає принципи оптимального поєднання економічної доцільності з досягнутим рівнем конституційного розвитку, відбитим в нормах конституційного права, що регламентують економічну та політичну діяльність в державі. Одним з першовідкривачів
 4. Контрольні питання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"
  питання. Унітарні держави. Правове становище адміністративно-територіальних одиниць. Централізовані держави (Франція). Форми контролю центральної влади над органами місцевого самоврядування. Щодо децентралізовані унітарні держави (Велика Британія). Федерація: поняття, ознаки, основні риси. Правове становище суб'єкта федерації (штату, землі, провінції,
 6. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  питання місцевого самоврядування не надають послугу громадянину, а виконують свою основну функцію - дотримання законодавства Російської Федерації. Але якщо громадянин звертається до органу місцевого самоврядування саме за публічною послугою, то орган місцевого самоврядування зобов'язаний надати саме державну послугу, а не прийняти рішення виходячи з суспільного інтересу. Тому до числа органів
 7. § 2. Основні теорії місцевого самоврядування
  питання про співвідношення держави і місцевого самоврядування. Управління місцевими громадами жителів, про який йде мова у вищенаведеному визначенні місцевого самоврядування, може носити державний чи недержавний характер. Недержавний характер самоврядування може полягати в особливій публічно-владної діяльності або діяльності громадської, суворо добровільною. Місцеві
 8. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  питання статусу і взаємин / / Російський юридичний журнал. 1993. N 1. На цьому етапі намітився новий перерозподіл владних можливостей між представницькими і розпорядчими органами. Формально-правові та неформальні можливості Рад знову стали звужуватися, а виконавчо-розпорядчий апарат, місцеві чиновники відновлювали колишній вплив, що на тлі
 9. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  питання не дає, однак та обставина, що право обирати законом пов'язується з досягненням 18-річного віку, змушує відповісти на поставлене питання негативно. Вік пасивного виборчого права повинен наступити також до дня або на день голосування. Чи можна вбачати можливість зниження віку виборчого права в цивільно-правовому інституті емансипації? Емансипація
 10. § 2. Місцева адміністрація
  питань місцевого значення та правами для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування в порядку наділення федеральними законами і законами суб'єктів Федерації. Місцева адміністрація утворюється для реалізації повноважень місцевого самоврядування. Вона, як правило, є органом загальної компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої
© 2014-2022  yport.inf.ua