Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

8. Всепольський рада з радіомовлення і телебачення

Цей орган заснований в 1992 р. Статус його регулюється ст. 36-6 Конституції та Законом про радіомовлення і телебаченні, прийнятим в тому ж році.
Згідно з Конституцією, Рада стоїть на сторожі свободи слова, реалізації права громадян на інформацію, а також громадського інтересу в радіомовленні й телебаченні. Членів Ради призначають Сейм, Сенат і Президент. На підставі та на виконання законів Рада видає розпорядження (rozporzadze-nia) і постанови (uchwaty).
Згаданий закон визначив Рада як державний орган, компетентний у питаннях радіомовлення і телебачення. У його завдання входять:
розробка за погодженням з Головою Ради міністрів напрямків політики держави в даній сфері;
визначення, в рамках законних повноважень, умов, в яких здійснює свою діяльність упорядник і транслятор програм мовлення (nadawca);
видача у встановленому законом обсязі концесій на трансляцію і ретрансляцію програм;
здійснення в законних межах контролю за діяльністю укладачів та трансляторів програм радіомовлення і телебачення;
організація досліджень змісту і прийому радіо-і телепрограм;
визначення абонентської плати, плати за видачу концесії, а також занесення до реєстру;
дача висновків на проекти законодавчих актів, а також міжнародних договорів, які стосуються радіомовлення та телебачення;
ініціювання науково-технічного прогресу та підготовки кадрів у зазначеній сфері;
організація та ініціювання співробітництва з закордоном у цій сфері;
співпрацю з компетентними організаціями та установами в сфері охорони авторських прав, прав винахідників, прав виробників, а також укладачів та трансляторів радіо-і телепрограм .
Чотирьох членів цього органу призначає Сейм, двох - Сенат трьох - Президент республіки з осіб, що відрізняються знаннями та досвідом у галузі засобів масової інформації. Голови Ради призначає Президент з числа його членів, а заступника голови з пропозицією голови обирає зі свого складу сама Рада. Термін повноважень членів Ради - шість років, причому кожні два роки оновлюється 1/3 Ради. Член Ради не може бути призначений знову на наступний повний термін.
На час перебування у складі Ради призупиняється членство в політичних партіях, в керівних органах Всепольське об'єднань, профспілок, спілок роботодавців, церковних організацій чи релігійних спілок. З членством в Раді несумісна діяльність з виробництва, складання і трансляції радіо-і телепрограм в якому б то не було якості, включаючи володіння частками в капіталі або акціями займаються цим товариств, а також зі службою у державній або самоуправлінських адміністрації.
Апаратом Ради є його бюро.
Щорічно Рада представляє Сейму і Сенату звіт, а Голові Ради міністрів - інформацію про свою діяльність та про основні проблеми радіомовлення і телебачення. Якщо Сейм і Сенат звіт відхилили, повноваження Ради припиняються протягом 14 днів, однак вони можуть бути підтверджені Президентом республіки і в цьому випадку продовжують діяти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Всепольський рада з радіомовлення і телебачення "
 1. Стаття 91. Землі зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики
  радіомовлення, телебачення, інформатики визнаються землі, які використовуються або призначені для забезпечення діяльності організацій та (або) об'єктів зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики і права на які виникли у учасників земельних відносин на підставах, передбачених цим Кодексом, федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації. 2. З метою
 2. 2. Конституційно-правове регулювання ЗМІ
  рада радіомовлення і телебачення, положення про який увійшли також в нині діючу Конституцію 1997 року. Положення про радіо і телебаченні включені і в нову швейцарську Конституцію. У деталях конституційно-правовий статус ЗМІ регулюється поточним законодавством. У цьому зв'язку можна вказати на такі законодавчі акти Франції, як чинний донині з поправками Закон про свободу друку 1881
 3. 6. Верховна палата контролю
  ради з радіомовлення і телебачення, Всепольського виборчого бюро, Верховного суду, Вищого адміністративного суду, Державної інспекції з праці, а за дорученням Сейму контролює всю господарську, фінансову та організаційно-адміністративну діяльність згаданих трьох канцелярій, Всепольського ради з радіомовлення і телебачення та Державної інспекції з праці. Контроль
 4. Державний Трибунал
  Стаття 1. За порушення Конституції або закону в зв'язку з займаною посадою або у сфері виконання своїх службових обов'язків конституційну відповідальність перед Державним Трибуналом несуть: Президент Республіки, Голова Ради Міністрів, а також члени Ради Міністрів, Голова Польського Національного Банку, Голова Верховної Палати Контролю, члени Всепольського Ради
 5. 3. ЗМІ І ДЕРЖАВА
  рада радіомовлення і телебачення має своїм завданням стояти на сторожі свободи слова, реалізації права громадян на інформацію, а також громадського інтересу в радіомовленні й телебаченні. Члени цієї Ради призначаються Сеймом, Сенатом та Президентом, він може видавати розпорядження і постанови, що мають підзаконний характер. Економічним засобом впливу на ЗМІ з боку держави служить
 6. Стаття 87. Склад земель промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики, земель для забезпечення космічної діяльності, земель оборони, безпеки та земель іншого спеціального призначення
  радіомовлення, телебачення, інформатики, землями для забезпечення космічної діяльності, землями оборони, безпеки і землями іншого спеціального призначення визнаються землі, які розташовані за межами населених пунктів і використовуються або призначені для забезпечення діяльності організацій та (або) експлуатації об'єктів промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку, радіомовлення,
 7. 9. Всепольський судова рада
  раді 1989 Всепольський судовий рада покликана стояти на варті незалежності суддів і судів *. Він розглядає кандидатури на посади суддів та подає їх Президентові Республіки для призначення, приймає рішення про переміщення суддів, визначає чисельний склад дисциплінарних судів, дає згоду на продовження роботи судді, який досяг 65-річного віку, висловлюється з питань
 8. Розділ VIII. СУДИ І трибуналів
  Стаття Суди і Трибунали є владою, відокремленої і незалежної (niezalezna) від інших влад. Стаття Суди і Трибунали виносять рішення (wyroki) ім'ям Республіки Польща. Суди Стаття 1. Відправлення правосуддя в Республіці Польща здійснюють Верховний Суд, загальні суди, адміністративні суди, а також військові суди. 2. Винятковий суд або прискорена процедура можуть встановлюватися тільки на
 9. Депутати і сенатори
  Стаття Не можна бути одночасно депутатом і сенатором. Стаття 1. Мандат депутата не можна поєднувати з функцією Голови (Prezesa) Польського Національного Банку, Голови (Prezesa) Верховної Палати Контролю, Уповноваженого з Цивільним Правам, Уповноваженого з Прав Дитини та їх заступників, члена Ради Грошовою Політики, члена Всепольського (Krajowej) Ради Радіомовлення і
 10. 5. Державний трибунал
  ради з радіомовлення і телебачення. Обирається Державний трибунал Сеймом не з свого складу, але на строк своїх повноважень. Державний трибунал складається з голови, двох його заступників, 21 члена і п'яти кандидатів у члени. Головою Державного трибуналу є перший голова Верховного суду. Обиратися можуть тільки польські громадяни, які мають всю повноту
 11. § 11. Особливості зміни правового режиму земель промисловості та іншого спеціального призначення
  радіомовлення, телебачення, інформатики, земель для забезпечення космічної діяльності, земель оборони, безпеки та земель іншого спеціального призначення (далі - землі промисловості та іншого спеціального призначення) або земельних ділянок у складі таких земель в іншу категорію здійснюється без обмежень. Переклад земель промисловості та іншого спеціального призначення або земельних
 12. 5.5. Ставка для інших ділянок
  радіомовлення, телебачення, інформатики, землі для забезпечення космічної діяльності, землі оборони, безпеки та іншого спеціального призначення (ст. 87 ЗК РФ); - землі особливо охоронюваних територій та об'єктів (ст . 94 ЗК РФ); - землі лісового фонду (ст. 101 ЗК РФ); - землі водного фонду (ст. 102 ЗК РФ); - землі запасу (ст. 103 ЗК РФ). Крім того, землі поділяються за видом дозволеного
 13. 3. Система виборів до Сейму та Сенату
  Всепольське списку кандидатів у депутати. Виборчі округи визначаються додатком до Положення про вибори до Сейму. Для реєстрації списку кандидатів, що балотуються до Сейму по виборчому округу, необхідно зібрати в цьому окрузі не менше 5 тис. підписів виборців, а всепольський список кандидатів може бути висунутий лише виборчим комітетом партії чи іншої організації, який
 14. Глава Рада Міністрів РФ
  Стаття 88. Вищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади Рада Міністрів (уряд) РФ є найвищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади РФ. Голова Ради Міністрів РФ обирається Верховною Радою РФ на спільному засіданні Ради Республіки і Федеральної Ради за пропозицією Президії Верховної Ради РФ з числа кандидатів,
 15. 4. Засоби масової інформації (ЗМІ)
  радою керівників з 10 осіб, що призначаються на п'ять років і зміщаються монархом за рекомендацією Прем'єр-міністра. Рада забезпечує вироблення політики корпорації та дотримання статутних принципів діяльності. Головне виконавча особа корпорації - генеральний директор - призначається радою керуючих без зазначення строку повноважень. Поряд з ефірним у Великобританії є супутникове і
 16. Стаття 5.8. Порушення передбачених законодавством про вибори і референдуми порядку та умов проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму на каналах організацій, що здійснюють теле-та (або) радіомовлення, і в періодичних друкованих виданнях (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  радіомовлення, і в періодичних друкованих виданнях - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до п'яти тисяч рублів; на виборчі об'єднання, на інших юридичних осіб - від двадцяти тисяч до ста тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів
 17. Глава 11. Виборча система
  телебаченню, радіо. Витрати, пов'язані з проведенням виборів до Рад народних депутатів, провадяться за рахунок держави. Стаття 97. Вибори депутатів до Рад народних депутатів проводяться по виборчих округах. Громадянин РРФСР не може, як правило, бути обраний більш ніж у два Ради народних депутатів. Проведення виборів до Рад забезпечують виборчі комісії, які утворюються з
 18. Стаття 7. Склад земель в Російській Федерації
  радіомовлення, телебачення, інформатики, землі для забезпечення космічної діяльності, землі оборони, безпеки та землі іншого спеціального призначення; 4) землі особливо охоронюваних територій та об'єктів; 5) землі лісового фонду; 6) землі водного фонду; 7) землі запасу. 2. Землі, зазначені в пункті 1 цієї статті, використовуються відповідно до встановленого для них цільовим
 19. Коментар до статті 13.18
  радіомовлення, радіозв'язку та інших радіослужб) на території Російської Федерації від індустріальних перешкод, які виникають при експлуатації (роботі) технічних засобів, визначено Положенням про захист радіоприйому від індустріальних радіоперешкод, затвердженим Постановою Уряду РФ від 8 вересня 1997 р. N 1142. 2. За змістом ст. 33 Закону РФ від 27 грудня 1991 р. N 2124-1 під
 20. Стаття 5.8. Порушення передбачених законодавством про вибори і референдуми порядку та умов проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму на каналах організацій, що здійснюють теле-та (або) радіомовлення, і в періодичних друкованих виданнях
  радіомовлення, і в періодичних друкованих виданнях - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на виборчі об'єднання, в тому числі входять (входили) до виборчого блоку, на інших юридичних осіб - від двохсот до однієї тисячі
© 2014-2022  yport.inf.ua