Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Юридична природа договору банківського вкладу

Договір банківського вкладу за своєю правовою природою дуже близький до договору банківського рахунку. До відносин банку і вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунку, якщо інше не передбачено правилами гл. 44 ГК або не випливає із суті договору банківського вкладу (п. 3 ст. 834 ЦК).
Виходячи із спільності об'єктного складу обох договорів, а також сенсу банківської діяльності з ведення рахунків клієнтів, можна прийти до висновку про те, що вступники в банк від вкладника готівку або безготівкові грошові кошти незалежно від форми договору банківського вкладу завжди враховуються (значаться) на визначених рахунках у банку. Отже, здавалося б, цілком правомірно розглядати договір банківського вкладу як особливого різновиду договору банківського рахунку. Однак для договору банківського вкладу знаходження безготівкових грошових коштів на певному рахунку в банку є чисто технічною характеристикою.
Оцінюючи правову природу договору банківського вкладу, не можна не помітити досить істотні його відмінності від договору банківського рахунку. Договір банківського вкладу є реальним, тобто вважається укладеним, тільки з моменту внесення вкладником грошової суми в банк. По депозитному рахунку не допускається наявність дебетового сальдо, а значить, неможливо і його кредитування банком. Як вже зазначалося раніше, договір банківського рахунку та договір банківського вкладу мають різні цілі, не збігаються і їх кінцеві договірні результати.
Нарешті, важливим є і те, що договір банківського вкладу виділено в окрему главу частини другої ЦК. Це дає підстави стверджувати, що він розглядається законодавцем як самостійний вид цивільно-правового договору (1).
---
(1) Див, наприклад: Коментар частині другій Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. М., 1996. С. 171 - 172.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Юридична природа договору банківського вкладу "
 1. § 4. Акціонерні товариства
  юридичною природою, на перший погляд, дуже схожі, наприклад, на товариства з обмеженою відповідальністю. І ті й інші являють собою форму об'єднання капіталу У них обов'язково наявність поділеного на частки (акції) статутного капіталу Усі взаємовідносини між учасниками (акціонерами) будуються залежно від того, який розмір зробленого ними внеску. Це має свій вплив на управління
 2. § 3. Правовий режим грошей
  юридичні властивості речей притаманні грошам. Так, якщо речі можуть бути предметом договорів купівлі-продажу, то гроші виступають у цій ролі не як правило, а навпаки, скоріше - виняток. Так, вони можуть бути предметом договору купівлі-продажу, якщо купуються грошові знаки у вигляді банкнот або монет в якості колекційного матеріалу. Іноземна валюта також може бути предметом
 3. § 4. Правовий режим цінних паперів
  юридичних осіб, наприклад, для здійснення будь-яких інвестиційних проектів або заради збільшення вартості активів емітента. Таке залучення коштів може здійснюватися на умовах терміновості, зворотності, платності (випуск облігацій, банківських депозитних або ощадних сертифікатів, ощадних книжок на пред'явника) або на умовах участі набувачів цінних паперів в майбутніх
 4. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  юридичною природою є особливим різновидом цивільно-правового договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  юридичних осіб і т. д. Особливими різновидами самостійних спеціальних договорів у сфері розрахункових і кредитних відносин є дого-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб. , С.-Петербурзький університет, 1997. С. 316 злодії, укладені між самими банками з метою надання взаємних послуг, відкриття та ведення кореспондентських рахунків, надання
 6. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  юридичні особи та громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи і мають статус індивідуального підприємця. В прямо передбачених законами випадках арбітражні суди розглядають спори за участю соціальних утворень, які не є юридичними особами, та громадян, які не мають статусу індивідуального підприємця. Це, наприклад, спори про
 7. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
  юридичні особи (банківські, страхові та посередницькі організації, інвестиційні біржі) та інші учасники інвестиційного процесу. Всі суб'єкти інвестиційної діяльності поділяються на фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні, а також держави та міжнародні організації. Про участь держави в інвестиційній діяльності досить детально сказано вище. Слід
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  юридичні особи, відкривати філії та представництва. Кредитні організації за участю іноземного капіталу, у тому числі дочірні банки зарубіжних і міжнародних банків, а також їх філії та представництва підкоряються чинному в Росії правовому режиму і входять до складу російської банківської системи. Навпаки, дочірні банки російських банків за кордоном, а також відкриваються
 9. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  юридичних осіб [2]. Клієнтська база більшості банків налічує десятки тисяч клієнтів, а у великих банків - більше ста тисяч клієнтів [3]. Відносини щодо залучення банками грошових коштів інших осіб мають єдину економічну сутність: передаючи свої гроші банку, юридичні та фізичні особи фактично позичають банк. Гроші, що надходять в банк від різних клієнтів по різних підставах, в
 10. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  юридичної природи розрахункові операції не є однорідними. В одних випадках гроші - самостійний і єдиний предмет правовідносин, наприклад, при безвозвратном фінансуванні, банківському кредитуванні, податкових платежах, - такі правовідносини виникають тільки з приводу грошей і тому носять самостійний характер. В інших випадках гроші передаються під виконання обов'язку платежу,
© 2014-2022  yport.inf.ua