Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Юридичні особи як суб'єкти права власності

Юридичні особи є єдиними і єдиними власниками свого майна, у тому числі майна, переданого їм в якості вкладів (внесків) учасників (членів) (п. 3 та п. 4 ст. 213 ЦК). Ніякої пайовий, колективної або іншої власності засновників (учасників, членів) на майно юридичної особи не виникає. Виняток становить майно унітарних підприємств та установ, яке залишається об'єктом права власності засновників і тому належить цим юридичним особам на обмеженому речовому праві.
Зрозуміло, юридичні особи не стають власниками майна, спочатку переданого їм у користування, а не у власність. Однак і в користування можна передати лише неспоживна, індивідуально-визначені речі, які реально можна повернути власнику (об'єкти нерухомості, обладнання тощо - порівн. П. 1 ст. 607 ЦК) (1).
---
(1) Цього очевидного обставини не враховує Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. N 117-ФЗ "Про кредитні споживчі кооперативи громадян" (Відомості Верховної. 2001. N 33 (частина I). Ст. 3420), в п. 3 ст . 14 якого встановлено, що "особисті заощадження" (тобто грошові кошти) членів таких кооперативів передаються їм "у користування" (а не у власність). Ці кошти надходять у фонд фінансової взаємодопомоги кооперативу, що використовується для надання позик (ст. 16 названого Закону). Але за договором позики гроші займодавца надходять у власність, а не в користування позичальника (п. 1 ст. 809 ЦК), причому займодавцем виступає кооператив, а не його учасник. Сумнівно й те, що вказані кошти нібито «не обтяжуються виконанням зобов'язань кооперативу" (п. 3 ст. 14): як мінімум вони є об'єктом його зобов'язань перед надали їх "у користування" учасником.
Якщо засновники розраховують на отримання доходу від переданого у власність юридичної особи майна, тобто створюють комерційну організацію, то замість втраченого права власності вони набувають права вимоги до такої організації (але не речові права на її майно) (п. 2 ст. 48 ЦК). До складу цих прав вимоги входять право на участь у розподілі прибутку (дивіденд) і право на отримання частини майна (або його вартості), що залишилося після ліквідації організації та розрахунків з усіма кредиторами (ліквідаційна квота). Якщо ж створюється некомерційна (безприбуткова) організація, засновники не набувають ніяких прав на її майно (п. 3 ст. 48 ЦК). Це, зокрема, означає відсутність права на повернення майна або членських внесків при виході з такої організації (1).
---
(1) Члени споживчого кооперативу на відміну від учасників інших некомерційних організацій також набувають права вимоги відносно даної юридичної особи та права користування у відношенні його майна (СР абз. 2 п. 2 ст. 48 ЦК). Можна говорити про корпоративну, а не обязательственной природі деяких з цих прав, але в кожному разі вони не можуть мати речове-правовий характер, чого не враховує Ю.К. Толстой, оголошуючи право членів кооперативу на кооперативну квартиру до її викупу обмеженим речовим правом (див.: Цивільне право: Підручник. Т. 1 / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. 6-е вид. М. , 2002. С. 397).
Закон встановлює спеціальні правила, спрямовані на створення і підтримку в наявності певного майна (або його вартості), що перебуває у власності юридичної особи. Адже юридична особа - суб'єкт, спеціально створений для самостійної участі у майновому обороті. Тому засновниками за ним має бути закріплено відокремлене майно, основне призначення якого - служити матеріальною базою, гарантією задоволення можливих вимог кредиторів (тобто всіх інших учасників майнового обороту). Відсутність такого майна у юридичної особи або позбавляє сенсу його існування як самостійного суб'єкта майнових відносин, або перетворює його в "пустушку", у свідомо шахрайську організацію, призначену лише для обману контрагентів. Безглуздими і навіть небезпечними для інших учасників обороту і для самих засновників (учасників) були правила діяв на початку 90-х рр.. законодавства, які встановлювали часткову власність учасників товариств і товариств, а також пайовиків споживкооперації на майно цих організацій, тим самим лишавшие дані юридичні особи будь-якої власного майна.
Викладене змушує засумніватися в обгрунтованості підтверджуваних іноді випадків створення юридичних осіб, все майно яких полягає в правах вимоги або користування (у коштах на банківських рахунках, у праві оренди тощо) (1). Адже, по суті, такі організації не мають власного майна і в цілком ймовірне разі неможливості реалізації своїх прав вимоги (наприклад, неможливість отримання коштів з банківського рахунку) отримати від них що-небудь їх кредиторам також неможливо. Тому учасниками майнових відносин за загальним правилом повинні бути власники - суб'єкти речового права (в вітчизняному правопорядку ними є також суб'єкти обмежених речових прав господарського відання та оперативного управління).
---
КонсультантПлюс: примітка.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (під ред. О.Н. Садикова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2005 (видання третє, виправлене, доповнене і перероблене).
(1) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / Під ред. О.Н. Садикова. 2-е вид. М., 2002. С. 132; Цивільне право Росії. Курс лекцій. Частина перша / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1996. С. 53 (автор коментаря і відповідної глави - В.А. Рахмилович).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Юридичні особи як суб'єкти права власності "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Юридичній науці судовий прецедент звичайно не вважається джерелом права. Проте в даний час постанови і ухвали Конституційного Суду Російської Федерації відіграють важливу роль у правовому регулюванні місцевого самоврядування в Росії. З їх допомогою вирішуються правові колізії в сфері місцевого самоврядування, викликані прийняттям нормативних правових актів, що суперечать
 2. § 4. Муніципальної-правові норми, інститути, суб'єкти.
  Юридичні обов'язки в галузі місцевого самоврядування за допомогою спеціальних юридичних засобів. Найважливішим елементом муніципальної-правового відносини є його учасники - суб'єкти. Суб'єктами муніципальної-правових відносин є особи, що у муніципальної-правових відносинах, і є носіями прав і обов'язків у сфері місцевого самоврядування. Суб'єктами
 3. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської Федерації встановлено, що в Російській Федерації не тільки визнається, але і гарантується місцеве самоврядування. Більш докладно конституційно-правовий статус місцевого самоврядування визначено в главі 8 Конституції Російської Федерації і Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування
 4. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  юридичних осіб. Це дає підставу при відповідних обставинах говорити про можливість притягнення до адміністративної відповідальності органів місцевого самоврядування - юридичних осіб. Значне число адміністративних правопорушень, скоєних органами та посадовими особами місцевого самоврядування, безпосередньо зазіхає на права громадян. Так, згідно зі ст . 5.3 Кодексу
 5. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  юридичної особи). Це пояснюється тим, що законодавство в Росії сформовано таким чином, що особа, яка має право на отримання публічної послуги, має звернутися до органу місцевого самоврядування, з тим щоб йому надали необхідну послугу, тобто як би дати сигнал про те, що з усього переліку наданих йому прав громадянин виявляє бажання реалізувати їх певну частину або
 6. § 3. Делегування органам місцевого самоврядування окремих державних повноважень.
  юридичною дією з передачі частини (деякого об'єму) певних повноважень окремого органу влади або управління (посадової особи) іншому органу. Делегування - це форма передачі певних повноважень органу влади або управління (посадової особи) іншому органу влади, управління або органу місцевого самоврядування. Делегування державних повноважень органам місцевого
 7. § 3. Окремі джерела муніципального права
  юридичною силою Конституції РФ (тільки вона безпосередньо втілює державний суверенітет Росії), а отже, і законам РФ про поправки до Конституції РФ, міжнародні договори мають пріоритетом стосовно іншим актам російського законодавства. Згідно ч. 4 ст. 15 Конституції РФ загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Росії є
 8. § 2. Основні теорії місцевого самоврядування
  юридичними) заяви та відстоювання своїх запитів, по-третє, інститути професійно-представницького управління (ті ж органи влади) націлені на постійне виявлення, справедливе узгодження (справедливе - для даного рівня розвитку суспільства) і стійке задоволення усіх готівкових запитів суспільства. Отже, самоврядування не тільки не означає вилучення з товариства
 9. § 3. Децентралізація та місцеве самоврядування
  юридичної особи до іншої, від держави до місцевому колективу або громадському установі. Таким чином, тут під децентралізацією розуміється переміщення владних повноважень від держави, державних установ недержавним суб'єктам , а під деконцентрації - внутрішньодержавна децентралізація. Якщо скористатися викладеним підходом, то конституційне відокремлення
 10. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  юридичного статусу різних його учасників . Виділимо дві групи виборчих інститутів. Перша - етапні інститути, що відповідають за процедуру виборчого процесу. Друга - статусні інститути, що відповідають за визначення правосуб'єктності учасників виборного процесу. Оскільки вибори - це сукупність як би нанизаних на одну нитку послідовних організаційно-правових дій, етапів,
© 2014-2022  yport.inf.ua