Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Укладення договору в обов'язковому порядку

Примушування до укладення договору не допускається, за винятком випадків, коли обов'язок укласти договір передбачена ЦК, іншим законом або добровільно прийнятим зобов'язанням. Є чимало випадків, коли укладення договору є обов'язковим для однієї зі сторін. Зокрема, це має місце при укладенні основного договору в строк, встановлений попереднім договором (ст. 429 ЦК); при укладенні публічного договору (ст. 426 ЦК); при укладанні договору з особою, що виграв торги (ст. 447 ЦК). Обов'язковим для банку є укладення договору банківського рахунку з клієнтами (п. 2 ст. 846 ЦК); для фондів державного та муніципального майна обов'язковим є укладення договору купівлі-продажу приватизованого майна з юридичною або фізичною особою, визнаною переможцем відповідного конкурсу або аукціону; обов'язковим є укладення договорів для комерційних організацій, що володіють монополією на виробництво окремих видів продукції; обов'язково висновок державного контракту на поставку продукції для федеральних державних потреб, якщо розміщення замовлення не тягне за собою збитків від виробництва відповідної продукції (п. 2 ст. 5 Федерального закону "Про поставки продукції для федеральних державних потреб "(1)) і т.д.
---
(1) СЗ РФ. 1994. N 34. Ст. 3540 (з послід. Зм.).
Загальні положення про порядок і терміни укладання договорів, обов'язкових для однієї зі сторін (ст. 445 ЦК), застосовуються у випадках, коли законом, іншими правовими актами або угодою сторін не передбачено інші правила і терміни ув'язнення таких договорів. Вони охоплюють дві різні ситуації:
1) зобов'язана сторона виступає в ролі особи, яка отримала пропозицію укласти договір;
2) зобов'язана сторона сама направляє контрагенту пропозицію про укладення договору.
В обох випадках діє загальне правило, згідно з яким правом на звернення з позовом до суду про розбіжності за окремими умовами договору, а також про спонукання до його укладення наділяється то особа, яка вступає в договірні відносини зі стороною , відносно якої встановлено обов'язок укласти договір, тобто контрагент зобов'язаної сторони.
У першій ситуації, отримавши від контрагента оферту (проект договору), сторона, для якої укладення договору є обов'язковим, повинна в 30-денний термін розглянути запропоновані умови договору. Розгляд умов договору та підготовка відповіді на пропозицію укласти договір є обов'язком, а не правом сторони, що отримала оферту, як це відбувається при укладанні договору в звичайному порядку.
За результатами розгляду запропонованих умов договору можливі три варіанти відповіді:
- по-перше, повний і беззастережний акцепт (підписання договору без протоколу розбіжностей). У цьому випадку договір буде вважатися укладеним з моменту отримання особою, що запропонувала укласти його, повідомлення про акцепт;
- по-друге, повідомлення про акцепт на інших умовах (напрямок стороні, що запропонувала укласти договір, підписаного екземпляра договору разом з протоколом розбіжностей). На відміну від загального порядку укладення договору, коли акцепт на інших умовах розглядається в якості нової оферти, отримання повідомлення про акцепт на інших умовах від сторони, зобов'язаної укласти договір, дає право особі, яка подала оферту, передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду протягом 30 днів з дня отримання повідомлення про акцепт оферти на інших умовах;
- по-третє, повідомлення про відмову від укладення договору. Воно має практичний сенс при наявності обставин, які розглядаються законодавством як обгрунтованих причин, які є підставою до відмови від укладення договору. Наприклад, якщо йдеться про публічне договорі, в якості таких обставин будуть розцінюватися докази відсутності можливості надати споживачеві відповідні товари, послуги або виконати для нього певну роботу (п. 3 ст. 426 ЦК).
У всякому разі, своєчасне повідомлення особи, який направив оферту, про відмову укласти договір може позбавити зобов'язану його укласти сторону від відшкодування збитків, викликаних необгрунтованим ухиленням від укладення договору.
Якщо оферта виходить від сторони, зобов'язаної укласти договір, і на її пропозицію є відповідь іншого боку у вигляді протоколу розбіжностей до умов договору, спрямований протягом 30 днів, сторона, що відправила проект договору (зобов'язана укласти договір), повинна розглянути виникли розбіжності в 30-денний термін. За результатами розгляду можливі два варіанти дій відносно сторони, яка заявила про свої розбіжності до запропонованих умов договору:
- прийняття договору в редакції, зафіксованої в протоколі розбіжностей іншого боку. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним з моменту отримання цією стороною повідомлення про прийняття відповідних умов договору в її редакції;
- повідомлення стороні, яка заявила про розбіжності до умов договору, про відхилення (повністю або частково) протоколу розбіжностей. Отримання повідомлення про відхилення протоколу розбіжностей або відсутність відповіді про результати його розгляду після закінчення 30-денного терміну дають право стороні, яка заявила про розбіжності по відношенню до запропонованих умов договору, звернутися до суду з вимогою про розгляд розбіжностей, що виникли при укладенні договору.
Ухилення від укладення договору може спричинити для сторони, щодо якої встановлено обов'язок укласти договір, два види юридичних наслідків: рішення суду про спонукання до укладення договору, яке може бути прийняте за заявою іншої сторони, яка направила оферту ; обов'язок відшкодувати іншій стороні збитки, завдані ухиленням від укладення договору.
Порушення термінів на розгляд оферти іншої сторони або, відповідно, протоколу розбіжностей стороною, зобов'язаною укласти договір, може спричинити для неї негативні наслідки навіть у тому випадку, якщо судом не визнаватиметься факт необгрунтованого ухилення від укладення договору . На цю сторону можуть бути віднесені витрати по державному миту, оскільки справа в суді виникло внаслідок її неправильних дій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Укладення договору в обов'язковому порядку "
 1. § 2. Правове становище публічних утворень
  укладення договору в обов'язковому порядку (абз. 2 п. 1 ст. 421 ЦК), невірно, так як дане виняток із загального правила про свободу договорів встановлено рівним чином для всіх учасників цивільного обороту. По-друге, неможливе використання яких би то не було переваг, що випливають з притаманних публічним утворень владних повноважень. Так, публічна освіта не вправі диктувати
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  укладення договору. Оферта. Акцепт. Укладення договору в обов'язковому порядку. Укладення договору на торгах. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні договору. Форма договору. Момент укладання договору. Зміна і розірвання договору. Наслідки зміни або розірвання договору. Зміна і розірвання договору за угодою сторін. Зміна і розірвання договору
 3. 3. Підстави виникнення зобов'язань
  висновок більшості конкретних угод між державними юридичними особами, а також розподіляючи деякі види дефіцитного майна, зокрема житла (шляхом видачі ордерів на право укладення договорів житлового найму). В даний час такі підстави виникнення зобов'язань залишилися лише як виняток, головним чином у формі замовлень на постачання і підрядні роботи для
 4. 2. Зміст і виконання зобов'язань з проведення ігор і парі
  укладанні договору в обов'язковому порядку має містити умови про термін проведення ігор, порядок визначення виграшу і його розмірі (абз. 1 п. 3 ст. 1063 ЦК). Відкликані особи, визнані виграли відповідно до умов проведення гри, мають право на отримання виграшу в розмірі, формі і в термін, встановлені умовами, а якщо термін отримання виграшу спеціально не встановлений, то чи не
 5. 6. Обов'язкове укладення договорів
  укладанні договорів. Як вже неодноразово зазначалося, в нашій країні протягом тривалого часу ситуація в цивільному обороті була прямо протилежною тій, яка закріплена в новому Кодексі: загальним правилом служило обов'язкове укладення договорів, а те, що вкладалося в рамки свободи договорів, становило лише виняток. Мається на увазі, що дійсно вільним можна було вважати
 6. 2. Договірні умови
  укладеним і тим самим здатним породити права і обов'язки у його сторін. На відміну від "істотних" виділення умов "звичайних" і "випадкових" проводиться тільки в літературі. Виключно доктринальний характер цього останнього поділу став однією з причин відсутності єдності в уявленні про те, в чому полягають класифікаційні ознаки звичайних і відповідно випадкових умов і
 7. 11. Договір особистого страхування
  укладено договір ". На відміну від договорів майнового страхування розглянутий договір регулюється Кодексом без виділення його окремих видів. Це аж ніяк не виключає того, що на практиці такі окремі види зі своїм особливим режимом все ж існують. Індивідуалізація в такому випадку забезпечується, зокрема, нормами, які містяться в прийнятих на різному рівні актах, включаючи
 8. 12. Обов'язкове страхування
  укладеному договорі зі страховиком. При оцінці зазначеної норми необхідно мати на увазі, що потреба в обов'язковому страхуванні виникає з тієї причини, що особистий інтерес страхувальника в даному випадку відсутня або принаймні виявляється недостатнім для укладання договору страхування. І тоді виникає необхідність вже в інтересах публічних вдатися до примусу. Зазначені
 9. 1. Поняття і загальна характеристика
  укладеним з моменту передачі засновником довірчого управління відповідного майна довірчого керуючого (п. 2 ст. 433 ЦК). Таким чином, для виникнення зобов'язання довірчого управління майном потрібна складний юридичний склад, що складається з двох юридичних фактів: підписання сторонами угоди і передачі довірчому керуючому майна, що є
 10. 7. Поновлення, зміна та припинення договору
  укладення нового договору на тих же умовах (право на поновлення договору). Зазначене право користувача знайшло відображення в п. 1 ст. 1035 ЦК, згідно з яким користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має після закінчення терміну договору комерційної концесії право на укладення договору на новий термін на тих же умовах. В юридичній літературі визнається правомірність
© 2014-2022  yport.inf.ua