Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Зміст і виконання зобов'язань з проведення ігор і парі

Відношення між організатором та учасником ігор (тобто покликаний і відгукнувшись) засновано на договорі (п. 1 ст. 1063 ЦК), що є двосторонньою угодою. При цьому угода має ризиковий характер практично тільки для відгукнувся особи, оскільки сума призового фонду завжди менше суми ігрових внесків.
Договір укладається у письмовій формі, до якої прирівнюються всілякі варіанти квитків, квитанцій, купонів і т.п. Примітно, що в цій якості можуть використовуватися не тільки власне лотерейні квитки, а й квитки, які посвідчують право на відвідування видовищних заходів (наприклад, коли розігрується приз між глядачами, які прийшли на спортивний захід, і підставою участі в розіграші і подальшого отримання виграшу служать вхідні квитки). Такого роду лотереї не мають на безпосередньо комерційних цілей, але сприяють рекламі видовищних заходів.
Пропозиція з боку організатора ігор про укладення договору в обов'язковому порядку має містити умови про термін проведення ігор, порядок визначення виграшу і його розмірі (абз. 1 п. 3 ст. 1063 ЦК). Відкликані особи, визнані виграли відповідно до умов проведення гри, мають право на отримання виграшу в розмірі, формі і в термін, встановлені умовами, а якщо термін отримання виграшу спеціально не встановлений, то не пізніше десяти днів з моменту визначення результатів гри.
Об'єктивно при проведенні ігор відгукнулася особи є слабкою стороною через те, що учасниками, як правило, виступають фізичні особи, а організаторами - державні та муніципальні структури, а також суб'єкти підприємницької діяльності. У зв'язку з цим законодавець встановив наступне правило: можливість звернення за судовим захистом прав, порушених при проведенні ігор і парі, надана тільки учасникам у випадках, прямо передбачених ЦК:
а) якщо відкликала особа взяло участь у іграх або парі під впливом обману, насильства чи загрози, а також за наявності зловмисної угоди між представником відгукнувся особи і організатором ігор (ст. 1062 ЦК);
б) у разі невиконання організатором ігор своїх обов'язків по виплаті виграшу, в тому числі за умовами розміру, форми і терміну виплати (учасник має право вимагати не тільки виплати виграшу, але й відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору) (п. 5 ст. 1063 ЦК);
в) у разі відмови організатора ігор від їх проведення у встановлений термін (скасування або перенесення) (абз. 2 п. 3 ст. 1063 ЦК).
В останньому випадку кожен з учасників має право вимагати від організатора гри тільки відшкодування понесених ним реального збитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Зміст і виконання зобов'язань з проведення ігор і парі "
 1. § 2. Страхове правовідношення
  змісту. У разі виявлення викраденої речі і її витребування з чужого незаконного володіння вона передається страхувальникові (вигодонабувачу), а страховик має право вимагати повернення страхового відшкодування повністю або частково зважаючи відпадання підстави для його виплати (п. 1 ст. 1102 ЦК). При системі абандона страхувальник має право заявити про абандон і зажадати виплати йому страхової суми.
 2. § 1. Загальні положення
  змістом договорів про проведення ігор і парі; правила захисту прав, що виникають з розглянутих зобов'язань. Одним з основних джерел регулювання в даній сфері є Закон про азартні ігри, в якому містяться легальні визначення таких ключових для розглянутого правового інституту понять, як азартна гра, парі, ставка, виграш, гральний заклад; встановлені
 3. § 2. Елементи зобов'язань з проведення ігор і парі
  змісту даного підвиду зобов'язань характерні дві відмінні риси. По-перше, ще до виникнення зобов'язання організатор несе ряд обов'язків, безпосередньо пов'язаних з утриманням самого зобов'язання. Так, в силу п. 3 ст. 1063 ЦК пропозицію про укладення договору, яке організатор ігор адресує потенційним учасникам, має включати умови про термін проведення ігор,
 4. § 3. Захист прав, що виникають з проведення ігор і парі
  зміст зобов'язань, судовому захисту. Зобов'язання, права вимоги за якими судовому захисту не підлягають, іменуються натуральними. Специфіка натуральних зобов'язань полягає в тому, що їх виконання цілком залежить від волі боржника. Кредитор не має права вимагати в судовому порядку виконання боржником обов'язку або застосування до нього будь-яких санкцій за невиконання. У цьому
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  утримання з утриманням / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / під ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 320. * (130) Див: Синайський В.І. Російське цивільне право. М., 2002 (Серія "Класика російської цивілістики"). С. 396; Побєдоносцев К.П. Курс цивільного права. Частина третя. Договори і
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи й структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної
 7. 2. Окремі види зобов'язань
  змістом і співвідношенням прав і обов'язків, визначеності або характером предмета виконання, кількістю що беруть участь суб'єктів або участі інших (третіх) осіб і т.п. Такі відмінності не становлять основи єдиної класифікації всіх зобов'язань, але дозволяють виявити і врахувати їх конкретну юридичну специфіку. У розвиненому обороті відносно рідко зустрічаються найпростіші зобов'язання, в яких
 8. 1. Загальні класифікації цивільно-правових договорів
  змісту договору або його істоти. Важливим є і вже згадуване розподіл договорів (угод) на зазначені (в законі) і непойменовані (невідомі закону, але не суперечать загальним засадам і змісту цивільного законодавства). Непойменовані договори, на відміну від римських contractus innominati, в сучасній практиці зазвичай називають договорами "sui generis", тобто "Свого
 9. 1. Поняття натуральних зобов'язань
  змісту, а з відсутністю їх примусової (позовної) захисту. Водночас саме за цим пунктом законодавець виділяє деякі з натуральних зобов'язань , а саме зобов'язання, що виникають з проведення ігор і парі, в особливий розділ (гл. 58 ЦК), хоча за своєю цивільно-правовою природою вони відносяться до договірних
 10. П
  зміст і виконання зобов'язань з проведення ігор та П. XVII, 66, § 2 (2) - с. 608 - 609 Пасажир - укладання договору перевезення П. XIII, 55, § 3 (2) - с. 139 - 141 - обов'язки П. XIII, 55, § 3 (5) - с. 145 - 146 - обов'язки перевізника за договором перевезення П. XIII, 55, § 3 (3) - с. 141 - 143 - відповідальність перевізника у зобов'язаннях з перевезення П. XIII, 55, § 3 (6 - 7)
© 2014-2022  yport.inf.ua