Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Юридична природа угод на різницю

У сучасному підприємницькому обороті відоме поширення отримали угоди на різницю, що оформляються у вигляді або різновиду укладаються на біржі термінових (ф'ючерсних) контрактів, або укладаються також і поза біржею (зазвичай за участю банків) розрахункових форвардних контрактів. Такі угоди не передбачають реальний товарообмін у формі купівлі-продажу товарів, цінних паперів, іноземної валюти, а полягають у розрахунку на отримання однієї з сторін різниці між ціною угоди і фактичної (ринкової) вартістю товару в момент її передбачуваного в майбутньому виконання.
За своєю природою ці угоди є не чим іншим, як парі, і в цій якості традиційно не користувалися цивільно-правовим захистом (1). Однак у міру розвитку фінансового ринку законодавство, насамперед торгівельне (підприємницьке) , пом'якшує своє ставлення до даних операціях, визнаючи юридичну силу за деякими з них, перш за все за вчинюваними на біржах (2).
--- ---
(1) Про суперечливому розвитку законодавства з цього питання див: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. М. , 2003 (серія "Класика російської цивілістики"). Т. II. С. 499 - 505.
(2) Так, у Німеччині спочатку містилося в § 764 ГГУ визнання угод на різницю грою, не породжує цивільно-правових зобов'язань, згодом було замінено правилами § 53 і 58 Біржового закону (див.: Claussen CP Bank-und Borsenrecht. Munchen, 1996. S. 394 - 396: Medicus D. Schuldrecht II. Besonderer Teil. 9 Aufl. Munchen , 1999. S. 244 - 245), а названа норма ГГУ в 2002 р. була скасована.
Чинне цивільне законодавство прямо не регулює такі відносини, створюючи тим самим можливість для недобросовісних учасників підприємницького обороту відмовлятися від виконання укладених ними угод такого роду з посиланням на їх алеаторного характер (1). Незважаючи на те, що арбітражні суди зазвичай також відмовляють у примусовій захисті відповідних вимог (2), можливість здійснення таких угод тепер визнається законодавством про цінні папери (щодо правочинів, укладаються на фондових біржах) і податковим законодавством (3).
--- ---
(1) Детальніше про ці угоди див.: Губин Е.П., Шерстобитов А.Є. Розрахунковий форвардний контракт: теорія і практика / / Законодавство. 1998. N 10; Суханов Е.А. Про судову захист форвардних контрактів / / Законодавство. 1998. N 11; Іванова Є.В. Розрахунковий форвардний контракт як термінова угода. М., 2005.
(2) Див: Постанова Президії ВАС РФ від 8 червня 1999 р. N 5347/98 / / Вісник ВАС РФ. 1999. N 9.
(3) Див: абз. 2 п. 1 ст. 13 Закону про ринок цінних паперів (у редакції Федерального закону від 28 грудня 2002 р. N 185-ФЗ / / СЗ РФ. 2002. N 52 (ч. 2). Ст. 5141) та п. 1 ст. 301 Податкового кодексу РФ.
Тому слід визнати, що в даний час такі угоди породжують натуральні зобов'язання, права та обов'язки з яких хоча і не забезпечуються позовної захистом, але самі по собі не повинні викликати сумнівів у своїй дійсності (законності), а отримане за ним виконання не є марна збагаченням. У майбутньому ж можна прогнозувати появу спеціального правового захисту таких відносин, що складаються на біржах та інших організованих фінансових ринках (1).
--- ---
(1) Відповідне доручення федеральному законодавцеві сформульовано в п. 4 констатуючій частині Визначення КС РФ від 16 грудня 2002 р. N 282-О "Про припинення провадження у справі про перевірку конституційності статті 1062 Цивільного кодексу Російської Федерації у зв'язку зі скаргою комерційного акціонерного банку" Банк Сосьете Женераль Схід "/ / Вісник КС РФ. 2003. N 1.
Додаткова література
КонсультантПлюс: примітка.
Стаття В.А. Бєлова "Гра і парі як інститути цивільного права" включена в інформаційний банк.
Бєлов В.А. Ігри та парі як інститути цивільного права / / Законодавство. 1999. N 9, 10.
Брагінський М.І. Проведення ігор і парі (гл. 58) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. М., 1996.
Синайський В.І. Російське цивільне право (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2002.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Юридична природа угод на різницю"
 1. § 2. Товарні біржі
  Поняття товарної біржі. Правове становище товарних бірж визначається Законом РФ від 20 лютого 1992 р. (з ізм. від 30 квітня 1993 р) «Про товарні біржі і біржової торгівлі» (далі - Закон про товарні біржі) [1]. До числа спеціальних нормативних актів, що регулюють діяльність товарних бірж , відносяться також постанову Уряду РФ від 24 лютого 1994 р. № 152 «Про затвердження Положення про
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  Загальні положення. Найбільш поширеною зовнішньоторговельною операцією традиційно є міжнародна купівля-продаж товарів, яка в ході її виконання «обростає» цілим рядом інших угод, спрямованих, зокрема, на забезпечення доставки товару від продавця до покупця (договори експедиції, перевезення та ін.), огорожу продавця і покупця від ризику випадкової загибелі або пошкодження товару
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також у галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 4. 2. Окремі види зобов'язань
  Зобов'язання розрізняються також за своїм юридичним особливостям - змістом і співвідношенням прав та обов'язків, визначеності або характером предмета виконання, кількістю що беруть участь суб'єктів або участі інших (третіх) осіб і т.п. Такі відмінності не становлять основи єдиної класифікації всіх зобов'язань, але дозволяють виявити і врахувати їх конкретну юридичну специфіку. У розвиненому обороті
 5. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. --- ---
 6. § 1. Муніципальна власність
  Муніципальна власність визнається і захищається державою нарівні з іншими формами власності. Вона являє собою вид публічної власності поряд з державною власністю. Цільовий характер муніципальної власності. У власності муніципальних утворень може перебувати майно, призначене, по-перше, для вирішення питань місцевого значення, по-друге, для
 7. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  Майно - необхідна основа практично будь-якої підприємницької діяльності. Тому правовий режим майна є одним з центральних інститутів комерційного права . Загальносуспільне розуміння майнових прав передбачає їх розподіл на права речові та зобов'язальні. До речових прав відносять такі суб'єктивні права, об'єктами яких виступають речі, до зобов'язальних же -
 10. § 2. Правовий режим речей
  Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту , а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за
© 2014-2022  yport.inf.ua