Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Кокоть О.М., Саломаткін А.С.. Муніципальне право Росії, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Муніципальна власність

Муніципальна власність визнається і захищається державою нарівні з іншими формами власності. Вона являє собою вид публічної власності поряд з державною власністю.
Цільовий характер муніципальної власності. У власності муніципальних утворень може перебувати майно, призначене, по-перше, для вирішення питань місцевого значення, по-друге, для здійснення переданих органам місцевого самоврядування окремих державних повноважень, по-третє, для забезпечення діяльності органів, посадових осіб місцевого самоврядування, муніципальних службовців , працівників муніципальних підприємств, установ. У разі виникнення у муніципального утворення права власності на майно, не призначене для вищеназваних цілей, таке майно підлягає перепрофілюванню (зміні цільового призначення майна) або відчуженню. Порядок і строки відчуження такого майна встановлюються федеральним законом.
Види муніципального майна. Закон від 6 жовтня 2003 р. встановлює у загальному вигляді перелік об'єктів власності поселень, муніципальних районів, міських округів.
У власності поселень можуть знаходитися: 1) майно, призначене для електро-, тепло-, газо-і водопостачання населення, водовідведення, постачання населення паливом, для освітлення вулиць населених пунктів поселення; 2) автомобільні дороги загального користування, мости та інші транспортні інженерні споруди в межах населених пунктів поселення, за винятком автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд федерального і регіонального значення, а також майно, призначене для їх обслуговування; 3) житловий фонд соціального використання для забезпечення незаможних громадян, що проживають в поселенні і потребують поліпшення житлових умов, житловими приміщеннями на умовах договору соціального найму, а також майно, необхідне для утримання муніципального житлового фонду; 4) пасажирський транспорт та інше майно, призначені для транспортного обслуговування населення в межах поселення; 5) майно, призначене для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах поселення; 6) об'єкти, а також пожежне обладнання та спорядження, призначені для забезпечення первинних заходів з гасіння пожеж; 7) бібліотеки; 8) майно, призначене для організації дозвілля та забезпечення жителів поселення послугами організацій культури; 9) об'єкти культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) місцевого (муніципального) значення, розташовані в межах поселення; +10) майно, призначене для розвитку на території поселення масової фізичної культури і спорту; +11) майно, призначене для організації благоустрою та озеленення території поселення, в тому числі для облаштування місць загального користування та місць масового відпочинку населення; 12) майно, призначене для збору та вивезення побутових відходів та сміття; 13) майно, включаючи земельні ділянки, призначені для організації ритуальних послуг і утримання місць поховання; 14) майно, призначене для офіційного опублікування (оприлюднення) муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації; 15) земельні ділянки, віднесені до муніципальної власності поселення відповідно до федеральних законів; 16) відокремлені водні об'єкти на території поселення; 17) ліси, розташовані в межах населених пунктів поселення.
У власності муніципальних районів можуть знаходитися: 1) майно, призначене для електро-і газопостачання поселень у межах муніципального району; 2) автомобільні дороги загального користування між населеними пунктами, мости та інші транспортні інженерні споруди поза меж населених пунктів у межах муніципального району, за винятком автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд федерального і регіонального значення, а також майно, призначене для їх обслуговування; 3) пасажирський транспорт та інше майно, призначені для транспортного обслуговування населення між поселеннями на території муніципального району; 4) майно, призначене для організації та здійснення екологічного контролю; 5) майно, призначене для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території муніципального району; 6) майно, призначене для організації охорони громадського порядку на території муніципального району муніципальної міліцією; 7) майно, призначене для забезпечення загальнодоступного і безкоштовного дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти, а також надання додаткової освіти та організації відпочинку дітей в канікулярний час; 8) майно, призначене для надання на території муніципального району швидкої медичної допомоги (за винятком санітарно-авіаційної), первинної медико-санітарної допомоги в амбулаторно-поліклінічних і лікарняних установах, медичної допомоги жінкам у період вагітності, під час і після пологів; 9) майно, призначене для утилізації та переробки побутових і промислових відходів; 10) архівні фонди, в тому числі кадастр землевпорядної та містобудівної документації, а також майно, призначене для зберігання зазначених фондів; 11) майно, включаючи земельні ділянки, призначене для утримання на території муніципального району межпоселенческіх місць поховання та організації ритуальних послуг; 12) межпоселенческого бібліотеки та бібліотечні колектори; 13) майно, необхідне для офіційного опублікування (оприлюднення) муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації; 14) земельні ділянки, віднесені до муніципальної власності муніципального району відповідно до федеральними законами; 15) відокремлені водні об'єкти на території муніципального району , розташовані на межселенной території муніципального району.
У власності міських округів можуть знаходитися всі види майна, перераховані вище.
Суб'єкти і зміст права муніципальної власності. Зміст права муніципальної власності відповідно до ст. 209 ГК РФ становлять правомочності володіння, користування, розпорядження муніципальним майном. Однак власник - це суб'єкт, який не просто володіє, користується, розпоряджається певним майном, але робить це на свій розсуд і в своєму інтересі "*". Можна володіти, користуватися, навіть розпоряджатися певним майном, але не за своїм розсудом, не в своєму інтересі, а за дорученням власника.
---
"*" Див: Толстой Ю.К. До вчення про право власності / / Правознавство. 1992. N 1. С. 21.

Власник має право на свій розсуд вчиняти щодо належного йому майна будь-які дії, що не суперечать закону, іншим актам, що не порушують права, охоронювані законом інтереси інших осіб, в тому числі відчужувати своє майно у власність іншим особам , передавати їм, залишаючись власником, права володіння, користування і розпорядження майном, віддавати майно в заставу й обтяжувати його іншими способами, розпоряджатися ним іншим чином. Власник може передавати своє майно в довірче управління іншим особам.
На відносини муніципальної власності поширюються загальні правила цивільного законодавства. Так, п. 1 ст. 215 ГК РФ в якості первинного суб'єкта права муніципальної власності визначає муніципальні освіти, а значить - місцеві спільноти жителів, чию юридичну особу і персоніфікують муніципальні освіти "*". Місцеве населення в сфері відносин муніципальної власності виступає первинним власником. Органи місцевого самоврядування можуть бути визначені як публічні власники, тобто як органи, які не тільки здійснюють повноваження від імені первинного власника, а й формулюють його інтереси, ототожнюють своє вольове розсуд з розсудом населення.
---
"*" Про цивільно-правовий статус муніципальних утворень див.: Камалов О.А. Громадянська правосуб'єктність муніципальних утворень. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2001.

Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції здійснюють усі повноваження власників. Вони від імені муніципального освіти самостійно володіють, користуються і розпоряджаються муніципальним майном відповідно до Конституції РФ, федеральними законами та прийнятими в їх розвиток нормативними актами органів місцевого самоврядування. Вони мають право передавати муніципальне майно у тимчасове чи постійне користування фізичним та юридичним особам, органам державної влади РФ, суб'єктів Федерації, органам місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, відчужувати, здійснювати інші операції відповідно до федеральних законів.
Управління муніципальним майном. Органи місцевого самоврядування здійснюють правомочності власника щодо муніципального майна в рамках своєї компетенції. Представницькі органи місцевого самоврядування встановлюють порядок управління і розпорядження об'єктами муніципальної власності, а виконавчі органи місцевого самоврядування виходячи із заданої нормативної програми безпосередньо володіють, користуються, розпоряджаються цим майном.
Рухоме, нерухоме муніципальне майно перебуває в місцевій скарбниці поряд з коштами місцевих бюджетів або закріплюється за муніципальними унітарними підприємствами та установами. Муніципальні підприємства та установи, за якими закріплюється певне майно, здійснюють в його відношенні правомочності володіння, користування, розпорядження, але не в якості власників, оскільки їх дії з управління довіреним майном обмежені розсудом органів місцевого самоврядування, що продовжують здійснювати стосовно названого майна правомочності власника. Муніципальні підприємства володіють, користуються, розпоряджаються закріпленим за ними майном на праві господарського відання, а муніципальні установи - на праві оперативного управління. Обидва ці права є похідними від права муніципальної власності і являють собою його змістовно усічені копії.
Находящееся у складі скарбниці майно належить на праві власності безпосередньо відповідному муніципальному освіті. Облік становить місцеву казну майна та його руху, наприклад, в Єкатеринбурзі, здійснюється комітетом з управління міським майном шляхом занесення відповідних відомостей в спеціальний розділ реєстру муніципальної власності. Виписка з реєстру муніципальної власності є документом, що підтверджує облік нерухомого майна у складі муніципальної власності. Документом, що засвідчує право муніципальної власності на нерухоме майно, є свідоцтво про державну реєстрацію права, видане установою юстиції щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним. Документом, що підтверджує право муніципальної власності на рухоме майно, є виписка з реєстру муніципальної власності.
Відомості про муніципальному майні, закріпленому за муніципальними організаціями на праві господарського відання та оперативного управління, так само, як і про казенному майні, заносяться до реєстру муніципальної власності.
Органи місцевого самоврядування, створюючи муніципальні підприємства, визначають предмет і цілі діяльності даних підприємств, вирішують питання призначення і звільнення керівників муніципальних підприємств, реорганізації та ліквідації останніх, регулюють ціни і тарифи на їх продукцію (послуги), здійснюють контроль за використанням за призначенням і збереженням належного підприємствам майна, заслуховують звіти керівників даних підприємств про їх діяльність. Підприємства не має права продавати належне їм на праві господарського відання нерухоме майно, здавати його в оренду, віддавати в заставу, вносити в якості внеску до статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств або іншим способом розпоряджатися цим майном без згоди відповідних органів місцевого самоврядування. Решті своїм майном муніципальні підприємства розпоряджаються, за загальним правилом, самостійно. Муніципальні освіти в особі органів місцевого самоврядування мають право на отримання частини прибутку від використання майна, що перебуває у господарському віданні підприємств.
Состоящие на місцевому бюджеті установи здійснюють щодо закріпленого за ними на праві оперативного управління майна правомочності володіння, користування, розпорядження в межах, встановлених законом, відповідно до цілей своєї діяльності, завданнями органів місцевого самоврядування та призначенням майна. Органи місцевого самоврядування, здійснюючи повноваження власника муніципального майна, має право вилучати закріплене за установами майно, якщо воно виявляється зайвим, не використовується або використовується не за призначенням. Органи місцевого самоврядування мають право розпоряджатися таким майном на свій розсуд. Установи не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ними майном або майном, придбаним за рахунок коштів, виділених їм за кошторисом. Органи місцевого самоврядування від імені муніципального освіти субсидиарно (додатково) відповідають за зобов'язаннями муніципальних установ і забезпечують їх виконання.
Необхідно мати на увазі, що представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування мають складну природу, одночасно будучи і органами управління - суб'єктами публічного права, і установами - суб'єктами цивільного права, насамперед майнового обороту. Отже, органи місцевого самоврядування як органи публічно-владного управління здійснюють повноваження власників муніципального майна, а в якості установ - юридичних осіб - повноваження оперативного управління щодо майна, яке вони самі за собою закріплюють (або яке закріплене за ними іншим шляхом). Органи місцевого самоврядування мають право брати участь у створенні підприємств змішаної форми власності.
  Органи місцевого самоврядування наділені правом надавати різні види муніципального майна в оренду. Прагнучи підвищити привабливість муніципального майна для реальних і потенційних орендарів, збільшити ефективність його використання в інтересах жителів, органи місцевого самоврядування вдаються до практики надання пільг орендарям муніципального майна. Як приклад можна привести рішення Єкатеринбурзькій міської Думи від 30 грудня 1996 р., яким затверджено Положення про порядок надання пільг орендарям об'єктів муніципального нежитлового фонду м. Єкатеринбурга "*". Серед надаються орендарям пільг: збільшення строку договору оренди, що передбачає окупність понесених орендарем витрат по поліпшенню муніципальної власності та отримання ним прибутку у визначених розмірах; надання орендарю права передачі частини приміщення в суборенду; часткове звільнення від орендної плати на певний строк; відстрочка орендної плати; надання орендарю в установленому порядку права викупу в рахунок частки орендної плати, належної балансоутримувачу орендованого об'єкта, коштів, що спрямовуються орендарем на капітальний ремонт приміщення.
  ---
  "*" Див: Юридичний вісник. 1997. N 2.

  Порядок та умови приватизації муніципального майна (оплатне відчуження майна у власність фізичних та юридичних осіб) визначаються нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідно до федеральним законодавством "*". Доходи від використання та приватизації муніципального майна надходять до місцевих бюджетів.
  ---
  "*" Див: Федеральний закон від 21 грудня 2001 р. "Про приватизацію державного та муніципального майна" / / Відомості Верховної. 2002. N 4. Ст. 251; 2003. N 9. Ст. 805.

  Не менш важливо, ніж експлуатація і відчуження муніципального майна, поповнення муніципального майна новими об'єктами. Один з напрямів цієї роботи - будівництво житла та соціально-економічної інфраструктури.
  Органам місцевого самоврядування на території своїх муніципальних утворень доводиться взаємодіяти не тільки з підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у муніципальній власності, а й з немуніціпальних підприємствами, установами, організаціями. У цій взаємодії можна виділити дві сфери: сферу компетенції муніципальних утворень та їх органів місцевого самоврядування та сферу інших аспектів місцевого життя та взаємодії муніципальних та немуніціпальних суб'єктів.
  У першій сфері органи місцевого самоврядування мають право координувати участь будь-яких розташованих на їх території підприємств, установ, організацій у комплексному соціально-економічному розвитку своїх муніципальних утворень. У межах своєї компетенції або переданої їм у порядку наділення державними повноваженнями органи місцевого самоврядування визначають порядок і умови господарювання та іншої діяльності будь-яких суб'єктів. Вони, наприклад, здійснюють приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів житлово-цивільного та виробничого призначення, відповідають за переведення житлових приміщень у нежитлові і за переклад нежитлових приміщень у житлові, визначають правила організації вуличної торгівлі.
  Впорядковуючи на території своїх муніципальних утворень діяльність господарюючих та інших суб'єктів незалежно від форм їх власності, органи місцевого самоврядування не вправі встановлювати обмеження господарської діяльності підприємств, організацій, за винятком випадків, передбачених федеральним законодавством і законами суб'єкта РФ. З питань, що не входять до компетенції органів місцевого самоврядування, їх відносини з підприємствами, установами, організаціями, що не перебувають у муніципальній власності, а також з фізичними особами будуються на основі договорів. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Муніципальна власність"
 1. § 3. Джерела муніципального права.
    муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст.
 2. § 4. Муніципальної-правові норми, інститути, суб'єкти.
    муніципальне право при цьому складається з відносно автономних, але пов'язаних між собою складових частин. Муніципальної-правова норма - це первинний елемент системи муніципального права. У сукупності муніципальної-правові норми утворюють галузь муніципального права. Під муніципальної-правовими нормами розуміються правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері місцевого
 3. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
    муніципальним господарством, розпорядження майном та об'єктами муніципальної власності, розробка місцевого бюджету, забезпечення його виконання, а також виконання інших виконавчо-розпорядчих функцій. Причому дані функції глава місцевого самоврядування здійснював безпосередньо або через утворені ними органи; 6) органи місцевого самоврядування наділялися правом самостійно
 4. § 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя.
    муніципальному рівні. Конституція Росії встановлює, що в Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування в межах своїх повноважень самостійно. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Таким чином, місцеве самоврядування становить одну з основ конституційного ладу Російської
 5. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
    муніципальних утворень, створюваних на території районів міста Москви. В одному районі міста Москви може бути створено кілька муніципальних утворень, але муніципальні освіти не можуть включати в себе території кількох районів. Однак московські законодавці не стали дробити райони і утворювати муніципальні освіти в одному районі, а створили у кожному районі по
 6. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    муніципального освіти підприємствами, установами та організаціями, а також самими органами місцевого самоврядування та громадянами. Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено, що муніципальні правові акти, прийняті в межах компетенції муніципального освіти, підлягають обов'язковому виконанню на всій території
 7. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
    муніципального освіти встановлює окремий перелік питань місцевого значення, тобто питання місцевого значення поселення не збігаються з питаннями місцевого значення муніципального району та міського округу. Таке нововведення виправило існуючу раніше ситуацію, коли є муніципальними утвореннями мільйонне місто і поселення з числом жителів у кілька сотень людей
 8. § 2. Система муніципальних правових актів
    муніципальних правових актів входять: 1) статут муніципального освіти; 2) правові акти, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), нормативні та інші правові акти представницького органу муніципального освіти; 3) правові акти глави муніципального освіти, постанови та розпорядження голови місцевої адміністрації, інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування,
 9. § 1. Типи і території муніципальних утворень
    муніципальних районах, міських округах і на внутрішньоміських територіях міст федерального значення. Межі територій муніципальних утворень встановлюються і змінюються законами суб'єктів Федерації (ст. 10). Муніципальне утворення - це територіальна одиниця, на якій здійснюється місцеве самоврядування, є муніципальна власність, місцевий бюджет і сформовані
 10. Глава 10. ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    муніципальної власності майно, кошти місцевих бюджетів, а також майнові права муніципальних утворень. Згідно ч. 2 ст. 8 Конституції Російської Федерації муніципальна власність визнається і захищається нарівні з приватної, державної та іншими формами власності. У частині 1 ст. 130 Конституції Російської Федерації закріплено, що місцеве самоврядування в Російській
© 2014-2022  yport.inf.ua