Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття натуральних зобов'язань

Істота зобов'язань, як відомо, зводиться до обов'язку боржника і відповідному вимогу кредитора, причому останнє може бути здійснено в примусовому порядку, тобто користується судової (позовної) захистом. Такі й вимоги, засновані на укладеному сторонами договорі або випливають з односторонніх угод особи.
Разом з тим з часів римського приватного права відомі зобов'язання, головним чином договірні, що не користувалися примусової захистом, але що мали певне юридичне (цивільно-правове) значення. Зокрема, добровільно вироблене боржником виконання за таким зобов'язанням (наприклад, грошовий платіж) не могло бути витребувано їм назад в якості безпідставного збагачення і надходило у власність кредитора, причому відомий правовий принцип був такий: pacta sunt servanda, тобто неформальні угоди (пакти) все ж мали дотримуватися, хоча і не під страхом судового (державного) примусу.
Такого роду зобов'язання відомі і вітчизняному цивільному праву (1). Натуральні (непозовні) зобов'язання представляють собою виникли з договорів юридично дійсні зобов'язальні відносини, вимоги за якими в силу прямої вказівки цивільного закону не можуть бути здійснені в судовому (позовній, тобто примусовому) порядку, але добровільне виконання по яких не є марна збагаченням .
---
(1) Див: § 3 гл. 35 т. III цього підручника.
Крім того, вони здатні до новації в позовну зобов'язання (ст. 414 ЦК), а деякі з них можуть навіть пред'являтися до заліку проти вимог, забезпечених позовної захистом, і самі забезпечуватися порукою або заставою.
Названі, за висловом Д.Д. Грімма, "неповні зобов'язання" (1) є, таким чином, визнаними законом цивільно-правовими зобов'язаннями, розрахованими на добровільне виконання їх боржниками своїх обов'язків. Цим вони принципово відрізняються від відносин, пов'язаних з вчиненням недійсних, в тому числі протизаконних угод, які породжують лише наслідки, пов'язані з недійсністю угоди, що лежить в їх основі (п. 1 ст. 167 ЦК).
---
(1) Грімм Д.Д. Лекції по догми римського права. М., 2003. С. 323.
Більше того, натуральні (непозовні) зобов'язання виникають з договорів, прямо названих у законі (наприклад, з укладання угод ігор і парі) і цим відрізняються від договорів, непойменовані в ГК або іншому федеральному законі <1 >. Останні за наявності умов, передбачених п. 1 ст. 8 ГК, не тільки визнаються законом, а й користуються позовної (судової) захистом.
---
(1) Незважаючи на велику кількість таких непойменовані договорів, особливо за участю комерційних організацій (від договорів про проведення маркетингових досліджень або надання рекламних послуг або згадуються в законодавстві про ринок цінних паперів депозитарних договорів та договорів про ведення реєстру власників цінних паперів до договорів про централізовану охорону майна органами позавідомчої охорони МВС), їх удавану різноманітність, як правило, зводиться або до різновидів відомих договорів (в значній частині - договорів возмездного надання послуг), або до різних видів змішаних договорів і рідко пов'язано з наявністю нових видів договорів, дійсно залишилися без необхідної уваги законодавця.
Виділення натуральних зобов'язань пов'язане з їх протиставленням всім іншим зобов'язанням, забезпеченим позовної захистом. Тому що розглядаються зобов'язання за своєю юридичною природою не становлять особливої підгрупи зобов'язань, що виникають з договорів або односторонніх угод, оскільки їх відокремлення пов'язане не з особливим характером підстав їх виникнення або їх змісту, а з відсутністю їх примусової (позовної) захисту. Водночас саме за цим пунктом законодавець виділяє деякі з натуральних зобов'язань, а саме зобов'язання, що виникають з проведення ігор і парі, в особливий розділ (гл. 58 ЦК), хоча за своєю цивільно-правовою природою вони відносяться до договірних зобов'язань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття натуральних зобов'язань "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 2. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 3. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 4. § 2. Оренда
  поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М., 1991; Комаров ЕФ., Колуга Є.В., Юсупова А.Т Оренда Лізинг. Фірмовий сервіс. Новосибірськ, 1991, Основи зовнішньоекономічних знань: Словник-довідник. М., 1990. [4] Тимчасове положення про лізинг. Утв. Постановою Уряду РФ від 29 червня 1995 р. № 633. / / СЗ РФ. 1995. № 27. ст.
 5. § 3. Активні операції комерційних банків
  поняттю власних коштів (капіталу) стосовно кредитної організації »[3]. Цілям контролю за діяльністю комерційних банків служить певна система бухгалтерського обліку активних банківських операцій. У балансі банку їх активи групуються залежно від рівня ризику та ліквідності активів. Виділяються основні шість груп розміщених коштів в активі балансу комерційного банку:
 6. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво сільськогосподарської продукції ведеться десятками тисяч комерційних організацій, які
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 8. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
  поняття «місце знаходження юридичної особи» в законі не визначено, необхідно керуватися нормою п.2 ст. 54 ЦК, що передбачає, що «місце знаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо відповідно до закону в установчих документах юридичної особи не встановлено інше». При цьому, «враховуючи, що відповідно до статті 8 Федерального
 9. § 1. Поняття і джерела правового регулювання бухгалтерського обліку
  зрозумілою потенційним користувачам інформації. Гарантією існування та доступності подібної інформації служать бухгалтерський облік та звітність. Без них неможлива належна захист прав та інтересів третіх осіб, а також захист суспільних інтересів в умовах ринку. Легальне визначення бухгалтерського обліку дано в п. 1 ст. 1 Закону РФ «Про бухгалтерський облік» (далі - Закон про бухгалтерський
 10. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права "та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
© 2014-2022  yport.inf.ua