Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Зміст і виконання зобов'язань, що виникають з вчинення дій в чужому інтересі

Зміст аналізованого зобов'язання полягає в обов'язку зацікавленої особи відшкодувати витрати особі, яка вчинила такі дії. При цьому не має значення досягнення передбачуваного результату, що характерно для зобов'язань, що виникають з рятування (а не спасіння) життя або чужого майна.
Розмір відшкодування тут обмежений реально понесеними збитками (п. 1 ст. 984 ЦК) і виключає компенсацію Рятувати особі упущеної вигоди в якому-небудь розмірі, оскільки така особа мало на меті допомоги іншій особі, а не отримання якого доходу від своїх дій. При рятуванні чужого майна розмір можливого відшкодування, у всякому разі, не може перевищувати вартості такого майна, інакше спотворюється зміст самого зобов'язання, особливо в ситуації, коли майно не вдалося врятувати. При позитивному результаті скоєних для зацікавленої особи дій рятував відповідно до ст. 985 ГК може додатково претендувати також і на винагороду, але тільки якщо воно прямо передбачено законом, угодою з зацікавленою особою або звичаями ділового обороту (головним чином у сфері підприємницьких відносин).
Зі свого боку, діяло в чужому інтересі особа незалежно від результату своїх дій і їх схвалення чи несхвалення зацікавленою особою зобов'язана подати останньому письмовий звіт із зазначенням отриманих доходів та понесених витрат і інших збитків (ст. 989 ЦК). Адже воно вторглося в чужу майнову сферу і тому має проінформувати законного власника про наслідки свого втручання.
У результаті вчинення дій в чужому інтересі можливо і заподіяння майнової шкоди зацікавленій особі або третім особам (наприклад, необережна псування або навіть знищення чужої речі). Така шкода підлягає відшкодуванню за загальними правилами про відшкодування позадоговірної шкоди (у формі деліктного зобов'язання). Якщо діяло в чужому інтересі особа заподіяло майнову шкоду, але при цьому дотримувалося необхідну за обставинами справи розумність і обачність, воно, очевидно, буде звільнений від обов'язку його відшкодування. В іншому випадку воно повинно відповідати перед потерпілим за несприятливий результат своїх дій.
Зобов'язання з відшкодування Рятувати особі понесених ним витрат існує лише до моменту схвалення вчинених дій зацікавленою особою. Після отримання такого схвалення, у тому числі і усного, юридична природа розглянутих відносин змінюється - згідно зі ст. 982 ГК вони стають договірними. Дії рятував при цьому вважаються досконалими в порядку виконання договору (доручення, якщо вони носили юридичний характер, або іншого договору, відповідає характеру вжитих дій). Тому і питання про компенсацію збитків Рятувати з цього моменту має вирішуватися за правилами про відповідному договорі (п. 2 ст. 984 ЦК).
Якщо ж особа вчинить в чужому інтересі угоду, не маючи необхідних для цього повноважень, то при подальшому схвалення операції зацікавленою особою останнє і стає її учасником (ст. 183 ЦК). Тому до нього повинні перейти всі права та обов'язки за такою угодою, але з дотриманням умов, встановлених законом для уступки вимоги та переведення боргу. В силу цього крім схвалення зацікавленої особи для його участі в угоді потрібна і згода кредитора по яке з'явилося з угоди зобов'язанню, якщо тільки останній вже в момент укладання угоди не знав або не повинен був знати про її вчиненні в чужому інтересі (ч. 1 ст. 986 ЦК).
Додаткова література
Брагінський М.І. Публічна обіцянка нагороди (гл. 56). Публічний конкурс (гл. 57) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. М., 1996.
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя. Договори про виконання робіт і надання послуг. М., 2002.
Іоффе О.С. Зобов'язання, що виникають з односторонніх дій / / Зобов'язальне право. М., 1975.
Нерсесов Н.О. Поняття добровільної представництва в цивільному праві / / Представництво і цінні папери в цивільному праві. Вибрані праці. 3-е изд. (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 2005.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Зміст і виконання зобов'язань, що виникають з вчинення дій в чужому інтересі "
 1. § 7. Агентування
  виконанню угоди. Або агент діє від імені принципала - в цьому випадку за угодою, укладеної агентом з третьою особою від імені та за рахунок принципала, права та обов'язки виникають безпосередньо у принципала. Отже, агентські договори можуть будуватися або за моделлю договору доручення, або за моделлю договору комісії. Подібна побудова агентських договорів зумовлює
 2. § 2. Способи захисту цивільних прав
  змісту, або виплати йому викупної ціни ренти (п. 2 ст. 605 ЦК) і т.д. Найчастіше даний спосіб захисту реалізується в юрисдикційному порядку, так як пов'язаний з примусовим припиненням або зміною правовідносини, але в принципі не виключається його самостійне застосування потерпілим. Наприклад, при істотному порушенні постачальником або покупцем договору поставки потерпіла сторона
 3. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  змістом. Примусове припинення права власності на земельну ділянку підпорядковується загальним положенням ГК про способи припинення права власності, спеціальним нормам, закріпленим у ст. 235, 239, 284 ЦК, а також нормам ЗК (гл. VII, VIII). Спеціальним підставою вилучення земельних ділянок, призначених для сільськогосподарського виробництва або будівництва, є
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зміст багатьох статей Цивільного кодексу, а іноді й найменування більших його рубрик (див., напр., ст. 357, 454-491, 492-504, 506, 508-524) містять згадка саме про товар, а в числі врегульованих правовідносин переважають обмінні відносини. * (11) Регулятивна функція закону вартості полягає в його об'єктивному впливі на коливання ринкових цін навколо громадської
 5. § 6. Договір оренди транспортного засобу
  утримання екіпажу (заробітна плата, провіант, питна вода, спецодяг, консульські збори) відповідно також лежать на орендодавцеві, якщо інше не передбачено договором. По-четверте, орендодавець зобов'язаний слідувати вказівкам орендаря, які даються з метою комерційної експлуатації транспортного засобу. Комерційна експлуатація - це діяльність, прямо або побічно спрямована на
 6. § 1. Поняття і значення договору довірчого управління майном
  змісту, який покладається на довірчого керуючого. 3. Укладаючи договір довірчого управління майном, власник може керуватися прагненням надавати допомогу третій особі за рахунок використання цього майна, але звільняючись при цьому від турбот, пов'язаних з його експлуатацією. 4. Конструкція довірчого управління може бути зручною для акумулювання і
 7. § 2. Дії в чужому інтересі без доручення
  змістом будь-кого, наприклад сплата аліментних платежів на утримання непрацездатних батьків або неповнолітніх дітей за зацікавлена особа. По-четверте, після вчинення дій в чужому інтересі особа, яка здійснила їх, зобов'язана при першій нагоді повідомити про це зацікавленій особі і почекати протягом розумного строку його рішення про схвалення або про несхвалення вжитих
 8. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  вмістом деліктного зобов'язання завжди є право потерпілого вимагати відшкодування заподіяної йому шкоди і обов'язок правопорушника відшкодувати цю шкоду. Види зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди. Деліктні зобов'язання можуть класифікуватися по різних підставах (суб'єктний склад; об'єкт правопорушення; вид діяльності, що завдає шкоди; характер виниклого шкоди і
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи і структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної
 10. 2. Умови виникнення зобов'язань з дій в чужому інтересі
  змістом громадян. У цих випадках відповідні дії можуть вживатися і проти волі зацікавлених осіб (наприклад, при порятунку особи, що вирішив покінчити життя самогубством, або при виконанні аліментні обов'язки проти волі зобов'язаної особи, оскільки мова йде про захист повністю або частково непрацездатних громадян). За загальним же правилом несхвалення зацікавленою особою
© 2014-2022  yport.inf.ua