Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

Законодавство 50-60-х рр.. проти расової дискримінації.

Практика масового відсторонення негрів від участі у виборах тривала аж до 50-х рр.. XX в. Вона досягалася як правовими (цензовими) обмеженнями, діючими в основному в південних штатах, так і терористичними заходами - судами Лінча, залякуванням тих чорних громадян, які вирішувалися голосувати.
Масовий рух протесту чорних американців проти расової дискримінації призвело до прийняття в 1957 р. Закону про громадянські права, доповненого в 1960 р., яким передбачалися деякі правові гарантії забезпечення виборчих прав негрів. З цією метою була створена Комісія з цивільних прав, до компетенції якої входило розслідування випадків позбавлення громадян США права голосу на основі "кольору шкіри, раси, релігії або національного походження" (ця комісія, що входить до Виконавче управління президента, діє до цих пір і складається з осіб, що призначаються президентом за згодою Сенату). Встановлювалася також судова відповідальність за дискримінаційну виборчу практику. Комісії ставилося в обов'язок "розслідувати, вивчати, збирати інформацію", розглядати заяви громадян у разі відмови їм у виборчих правах. В особливу задачу Комісії входило також вивчення і збір інформації про нормативні акти, які дискримінують або відмовляють однаковою захисту закону особам по вищеназваних підстав.
Слабка ефективність судових гарантій виборчих прав негрів сприяла радикалізації вимог міцніючого негритянського руху протесту кінця 50-х - початку 60-х рр.. Якщо в 50-х рр.. однією з головних вимог залишалася відміна расової сегрегації (початок формального заборони якої було покладено рішенням Верховного суду 1954 р. по "справі Брауна", визнавав неконституційною практику сегрегації в школах), то в 60-х рр.. - Вимога політичної рівності і вирішення соціально-економічних проблем.
1963 прийнято вважати початком "негритянської революції" в США, яка проходила не тільки у формі демонстрацій і маніфестацій протесту, але й у формі стихійних бунтів в гетто великих міст. Під натиском потужного виступу негрів в 1964 р. був прийнятий Закон про громадянські права, який формально ліквідував дискримінацію негрів у всіх сферах економічного і політичного життя, в школах, громадських місцях та ін Зокрема, закон визнавав протиправною дискримінаційну практику підприємців при відмові від найму , звільнення, утиску статусу працівника "на підставі раси, кольору шкіри, віросповідання, статі та національної приналежності", а також при відмові в "підготовці та перепідготовці за програмою учнівства". Закон вимагав застосування одних і тих же норм, процедур до всіх виборців в межах того чи іншого адміністративно-територіального підрозділу. Їм частково обмежувалося застосування цензу грамотності, усувають від участі у виборах в основному негритянське населення. Міністру юстиції надавалося право призначати федеральних інспекторів (маршалів) в ті місця, звідки надходили скарги про дискримінацію на виборах.
Характерною рисою Закону 1964 було те, що він торкався проблему рівних прав американців на працю. З цією метою була створена особлива Комісія сприяння рівній зайнятості, яка, однак, не змогла вирішити цю проблему, тому що дія закону не поширювалася на робочих дрібних підприємств, з числом зайнятих менше 15 людей. Якщо працівник звертався до Комісії сприяння рівній зайнятості або до суду, підприємець міг завжди послатися на його низьку кваліфікацію.
У 1965 році в якості нової радикальної міри був прийнятий Закон про виборчі права, згідно з яким застосування спеціальних перевірок (тестів), відсіваючих виборців, могло бути призупинено в будь-якому штаті, якщо вони, на думку суду, могли призвести до обмеження виборчих прав громадян на підставі "расової приналежності чи кольору шкіри". Федеральному уряду було дозволено посилати своїх реєстраторів в штати і виборчі округи, на яких покладалась відповідальність за виправлення виборчих списків, складених у порушення закону.
Ці контрольні акції, проте, повинні були проводитися не повсюдно, а вибірково, і до 1967 р., наприклад, не проводилися у таких расистських штатах, як Джорджія, в ряді графств Міссісіпі і Алабами. Більше того, навіть у разі явної дискримінації в штатах, де зареєструвалося 50% виборців, федеральні повноваження не могли бути застосовані.
Незважаючи на свою неповноту, казуїстичні перепони, що заважають ефективному викорінення дискримінації, Закон 1965 р., як і попереднє йому законодавство, мав незаперечний позитивний ефект. Наприклад, рівень зареєстрованих молодих виборців у штаті Міссісіпі за 10 років після прийняття закону зріс з 5 до 70%. Він поклав початок масової реєстрації негрів в якості виборців, послужив зростанню їх політичної свідомості, підготувавши тим самим умови для подальшого розвитку антирасистської боротьби.
У 1968 році, після вбивства расистами негритянського лідера М. Л. Кінга, з ім'ям якого була пов'язана ціла епоха у визвольному русі американських чорних, в країні відбулося 930 виступів негрів. На початку 70-х рр.. в Закон про виборчі права 1965 р. був внесений ряд нових положень, зокрема тимчасова заборона використовувати тести грамотності та інші дискримінаційні випробування чорних американців стало постійно діючим.
Розширення виборчих, громадянських прав, ставши загальною тенденцією розвитку американської демократії в XX в., Відбувається між тим повільно і суперечливо. У порівнянні з 1970 р., наприклад, в 1987 р. більш ніж в 4 рази збільшилася кількість чорних американців, які займають виборні посади в Америці, але це лише 1,3% всіх виборних посадових осіб країни, хоча негри становлять 11% серед американців, володіють виборчими правами.
Конгрес ще в 1988 р. констатував, що дискримінація в області виборчих прав відносно мовних меншин носить поширений по всій країні характер, в силу чого заборонив проведення виборів тільки англійською мовою, якщо більше 5% громадян -якого політико-адміністративного підрозділу, регіону є представниками мовних меншин. Він зобов'язав суд призначати федеральних інспекторів, якщо надійшла скарга від 20 осіб, або більше з метою підготовки списків осіб, які мають право голосувати на федеральних або місцевих виборах. Передбачалося призначення та інших посадових осіб на прохання Генерального атторнея для перевірки ходу голосування, підрахунку голосів і пр. Йому ж надавалося право пред'являти позови для надання допомоги громадянам "у разі їх примусу з метою сплати виборчого податку". Кримінальне покарання загрожувало й тим, хто залякував виборців і погрожував їм, надавав неправдиві відомості на виборах і пр.
Верховний суд в останні десятиліття розглянув не один десяток справ, пов'язаних прямо чи опосередковано з порушенням громадянських прав, постанови по яких носили суперечливий характер. Якщо на початку 60-х рр.. Верховний суд Уоррена активно проводив у життя ідею рівності при розгляді справ про расову дискримінацію, то вже в 1976 р. Верховним судом Бергера була визнана правомірність використання расистських кваліфікаційних тестів при відмові в роботі неграм, якщо не були представлені докази "расових дискримінаційних цілей" в самій системі найму на роботу. У 1989 р. Верховний суд (у справі компанії "Кросон") з посиланням на необхідність рівняння білих в правах з чорними "фактично перекреслив дію законів, прийнятих за Програмою позитивних дій в 70-х рр.., Які передбачали надання певних пільг при прийомі на роботу неграм, іспаномовним і американцям азійського походження. До початку 1989 р. безробіття склала 4,6% серед білих і 11,6% серед чорних американців.
У жовтні 1990 р. президент Буш наклав вето на законопроект про громадянські права, схвалений перед цією більшістю голосів в обох палатах конгресу. Законопроект передбачав значне посилення федеральної захисту американців з числа національних меншин і жінок від дискримінації при наймі на роботу. Передбачалася, зокрема, грошова компенсація підприємців особам, постраждалим від дискримінації. Законопроект прямо був направлений на скасування шести прийнятих раніше постанов Верховного суду США, які були розцінені як підрив цивільних прав осіб, які зазнали дискримінації через колір шкіри, релігійних переконань, статі чи національності. При повторному розгляді законопроекту в конгресі він не отримав необхідних 2/3 голосів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Законодавство 50-60-х рр.. проти расової дискримінації. "
 1. Стаття 7
  Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої
 2. Стаття 5.62. Дискримінація (введена Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
  Дискримінація, тобто порушення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина залежно від її статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, приналежності до громадським об'єднанням або яким-небудь соціальним групам, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від
 3. 15.5.2. Режим недискримінації
  Передбачає, що кожна держава володіє правом на надання суб'єктам його національного права з боку держави-партнера таких умов оподаткування, які не гірше умов, цієї держави суб'єктам національного права інших країн. Норми про недискримінацію містяться як в національному податковому законодавстві, так і в міжнародних угодах.
 4. Обов'язок держав співробітничати один з одним відповідно до Статуту
  Держави зобов'язані співпрацювати один з одним, незалежно від відмінностей їхніх політичних, економічних і соціальних систем, в різних областях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності і прогресу, загальному добробуту народів та міжнародного співробітництва, вільного від дискримінації, що має у своїй
 5. Стаття 132. Оплата по праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює критерії визначення розміру заробітної плати, в якості яких виступають кваліфікація працівника, складність праці, його кількість і якість (див. коментар. до ст. 129). Треба відзначити, що оплата праці працівника залежить не тільки від цих критеріїв, але і від умов праці, від індивідуальних і колективних досягнень та інших факторів,
 6. Глава 2. ПРАВА І СВОБОДИ
  Стаття 14. Всі іспанці рівні перед законом , і не може бути будь-якої дискримінації за мотивами народження, раси, статі, віросповідання, поглядів або з якихось інших умов особистого чи соціального
 7. 8. Злочини, що посягають на проголошений Конституцією РФ принцип рівності громадян незалежно від раси, національності та віросповідання
  Цю групу становить один злочин, передбачений ст. 282 КК, - збудження національної, расової або релігійної ворожнечі. Воно віднесено законодавцем до числа посягань на основи конституційного ладу, тому що саме Конституція РФ проголошує рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від національності, раси, віросповідання (ст. 19). Високий ступінь суспільної
 8. Геноцид (ст. 357 КК).
  У 1946 р. Генеральна Асамблея ООН в резолюції 96 (I) оголосила геноцид злочином, порушую-щим норми міжнародного права і суперечить духу і цілям ООН. У 1948 р. була прийнята, а в 1951 р. набула чинності Конвенція про попередження злочину геноциду і наказа-ванні за нього. Безпосереднім об'єктом геноциду є гро-ні відносини, що забезпечують безпечні
 9. 1. Злочини проти життя в системі злочинів проти особистості
  Особлива частина Кримінального кодексу РФ відкривається розділом VII "Злочини проти особи", який включає п'ять глав: "Злочини проти життя і здоров'я" (гл. 16); "Злочини проти волі, честі та гідності особи" (гл. 17); "Злочини проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості "(гл. 18);" Злочини проти конституційних прав і свобод людини і
 10. § 3. Сутність держави: різні підходи
  Сутність як філософська категорія означає головне, основне, необхідне в тому чи іншому явище. Отже, сутність держави є те найбільш характерне, значуще в ньому, що визначає його зміст, соціальне призначення та функціонування. Без глибокого і різнобічного розуміння природи і сутності держави неможливе грамотне, кваліфіковане управління ім. Об'єктивна
 11. Стаття 386. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора
  Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання повідомлення про перехід прав за зобов'язанням до нового
 12. Стаття 3. Заборона дискримінації у сфері праці
  Коментар до статті 1. Трудовий кодекс виділяє заборона дискримінації у сфері праці в окрему статтю. Цим підкреслюється значення одного з основоположних принципів трудових відносин - недопущення дискримінації в галузі праці і занять, закріпленого в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці. Ця Декларація є обов'язковою для держав - членів МОП
© 2014-2022  yport.inf.ua