Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня
А.В.Денісова. Кримінально-правові неузгодженості, 2006 - перейти до змісту підручника

З А К Л Ю Ч Е Н І Е

Проведене нами дослідження на тему «Виявлення та подолання неузгодженості положень КК РФ і приписів кримінально-правового характеру, що містяться в федеральних законах іншої галузевої приналежності », аналіз публікацій з теми, вивчення судової практики дозволяють сформулювати такі висновки:
- Кримінальному праву притаманні такі ознаки, як системність і логічність, бо воно характеризується наявністю безлічі взаємопов'язаних кримінально-правових норм, що утворюють якесь впорядковане єдність; елементи даної системи повинні бути внутрішньо узгоджені і несуперечливі. Однак у той же час кримінальне право є елементом (підсистемою) вітчизняної правової системи, тому узгодженість, несуперечність і гармонійність повинні бути притаманні не тільки внутрішньогалузевим взаємозв'язкам, а й взаємозв'язкам з іншими галузями права.
- Саме завдяки системним взаємозв'язкам нормативні приписи однієї або різної галузевої приналежності не можуть суперечити один одному. Несуперечливість - якісна характеристика міжгалузевої взаємодії правових норм, під яким слід розуміти взаємну зв'язок норм та інститутів кримінального та інших галузей права, яку необхідно враховувати при законодавчому конструюванні та застосуванні кримінально-правових приписів.
- Крім основного джерела російського кримінального права, представленого Кримінальним кодексом, доречно виділяти і інші джерела кримінально-правових норм, які на відміну від КК РФ, мають додатковий характер; при регламентуванні суспільних відносин вони приєднуються до приписам Кримінального кодексу, утворюючи в поєднанні з ними єдиний регулятор.
- Федеральні закони іншої галузевої приналежності, містять приписи кримінально-правового характеру, не відомі КК РФ, не можуть виступати додатковим джерелом вітчизняного кримінального права, бо містяться в них приписи, які стосуються сфері виключно кримінально-правового регулювання, не є правовими в традиційному розумінні цього значення з тієї причини, що їх порушення не може тягти за собою жодних юридичних наслідків.
- Подолання неузгодженості приписів кримінально-правового характеру, що містяться в федеральних законах іншої галузевої приналежності, і положень КК РФ цілком відноситься до компетенції законодавця, є його прерогативою. Подолати неузгодженість у законодавстві можна лише шляхом додаткового нормотворчості з боку законодавчих органів. Всі інші суб'єкти приймають діяльну участь у виявленні неузгодженостей, але не наділені правом їх усунення.
- Доцільно закріпити обов'язковість проведення комплексної правової експертизи при прийнятті федеральних законів іншої галузевої приналежності, містять приписи кримінально-правового характеру, з обов'язковою участю фахівців з кримінального права на предмет виявлення можливого неузгодженості положень прийнятого акту з системою норм Кримінального кодексу РФ.
Постановка і спроба вирішення проблем, позначених у цій роботі, можуть сприяти подальшому розвитку наукових досліджень в російському кримінальному праві про взаємозв'язок кримінального та інших галузей законодавства. Сформульовані в монографії висновки та рекомендації можуть бути використані у законодавчій діяльності при вдосконаленні КК і федеральних законів іншої галузевої приналежності, а також при подальшій доктринальної розробці проблеми узгодженості кримінального та інших галузей законодавства.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" З А К Л Ю Ч Е Н І Е "
© 2014-2022  yport.inf.ua