Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н . Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

14.1. Переконання як метод управлінського впливу органів виконавчої влади держави

У механізмі управлінського впливу переконання займає провідне місце Воно спрямоване на те, щоб підвладні самі добровільно виконували виражену в правових актах волю суб'єкта влади. Завдяки переконання досягається єдність волі законодавця і громадян, керівника і колективу, яке є необхідною умовою єдності дій
Метод переконання являє собою активну моральне та (або) матеріальне вплив на свідомість і поведінку людей з метою виховання у них усвідомленого виконання вимог правових та інших соціальних норм
Переконання як метод - це такий вплив, яке забезпечує добровільне дотримання громадянами норм права та вимог посадових осіб Переконання припускає систематичну роботу з формування суспільної свідомості, визнанням обгрунтованості та необхідності встановлених державою правил і проведених владою заходів. Роз'яснення цілей держави, проектів законів та намічених заходів необхідно тому, що вони зачіпають інтереси більшості громадян
Громадяни добровільно підкоряються юридичним нормам, якщо розуміють цілі і завдання держави, схвалюють їх, свідомо і активно беруть участь у здійсненні даних цілей і завдань Це означає, що за допомогою заходів переконання держава домоглося бажаного впливу на свідомість і волю людей і у них з'явилося необхідне розуміння, сформувалася внутрішня переконаність у доцільності юридичних приписів
Переконання виступає і як засіб профілактики правопорушень і зміцнення державної дисципліни Воно використовується систематично щодо всіх громадян і забезпечує добровільне виконання норм, команд, а в кінцевому підсумку виховує переконаність і звичку законослухняності Сутність переконання полягає в тому, що воно є методом впливу на суспільні відносини, а його зміст включає комплекс різних роз'яснювальних , виховних та організаційних заходів впливу на свідомість і поведінку людей.
Серед заходів переконання - роз'яснення, обгрунтування, обговорення, критика, заохочення, показ позитивних прикладів і багато іншого, що описується і реалізоване в поняттях і процедурах соціальної психології та педагогіки. Наприклад, переконання включає в себе такі елементи, як оволодіння увагою, навіювання, вплив на свідомість, емоції, розпалювання інтересу, порушення бажання Вибір та використання цих елементів завжди носить активний і творчий характер
Форми переконання різноманітні Серед них навчання, пропаганда, агітація, роз'яснення та обмін досвідом Великий вплив на громадян надають інструктажі, мітинги, збори, реклама, своєчасне реагування на звернення і небюрократичне вирішення справ Переконує організаційна практика виконавчих органів, прес-конференції, зустрічі керівників з народом, інформування про досягнутих успіхах і т д
Важливе місце в стимулюванні належної поведінки учасників управлінських відносин серед заходів переконання належить заохоченню. Це публічне визнання заслуг, нагородження, надання громадського пошани особі у зв'язку з досягнутими успіхами у виконанні правових обов'язків або громадського обов'язку Заохочення призначене для стимулювання активної діяльності суб'єктів управлінських відносин, формування законослухняної поведінки та зміцнення дисципліни в державному управлінні З точки зору правової основи розрізняють заохочення формальне і неформальне Формальним визнається заохочення, регламентоване правовими нормами, відповідні заходи оформляються спеціальними правозастосовними актами (наказами і т д) і, як правило, заносяться в трудову книжку, службову картку
У заохочувальної діяльності можливо і бажано прояв ініціативи, застосування різноманітних заходів впливу, які взагалі не передбачені юридичними нормами або не належать ними до заходів заохочення Неформальні засоби - це і похвала, висловлена особі керівником в особистій бесіді, і похвала публічна, і напрямок на престижний симпозіум за кордоном, та надання позики для придбання меблів, квартири та багато іншого
Цілям стимулювання служать також висунення працівників, які підвищили свій професійний рівень, на більш кваліфіковану роботу, дострокове присвоєння персонального звання або класного чину (рангу), дострокове зняття з працівника дисциплінарного стягнення , висвітлення в пресі досягнутих громадянином успіхів у роботі або виконанні громадського обов'язку і т п Заохочувальні засоби залежно від кола осіб, до яких вони можуть застосовуватися, діляться на загальні, відомчі, суб'єктів Російської Федерації, регіональні (почесний громадянин міста та ін.) і локальні
На підставі норм адміністративного права можуть заохочуватися колективні та індивідуальні суб'єкти Серед колективних знаходяться структурні підрозділи державних і громадських організацій, підприємства, установи, військові частини та інші організації Серед індивідуальних суб'єктів виділяються державні службовці, інші працівники державних організацій , громадяни Росії, іноземні громадяни та особи без громадянства (тільки до них застосовуються такі заохочувальні засоби, як присвоєння звання почесного громадянина Росії, достроковий прийом в російське громадянство)
Підставами для заохочення є зазначені в нормах права дії , поведінка, які стимулюються державою з метою досягнення конкретних успіхів в економічній, соціально-культурної, оборонної та інших сферах життєдіяльності Заохочення сприяє розвитку успіхів не тільки тих, до кого воно застосовано, але має і велике стимулююче значення для інших громадян, спонукає їх до сумлінної відношенню до обов'язків, громадського обов'язку, сприяє розвитку свідомості громадян Зміст заохочення складають заходи морального (подяка, почесна грамота та ін.), матеріального (премія, цінний подарунок та ін.), статутного (привласнення звання заслуженого юриста, почесного громадянина міста) і змішаного характеру (лауреат премії, премія та ін.).
Чинну в Російській Федерації систему заохочень складають державні нагороди, державні та інші премії, почесні знаки та інші види заохочень, передбачені Положенням про державні нагороди Російської Федерації, затвердженим Указом Президента Російської Федерації від 2 березня 1994 № 442, законодавством про працю, державну та муніципальної службі
Державні нагороди Російської Федерації є вищою формою заохочення громадян за видатні заслуги в економіці, науці, культурі, мистецтві, захисту Вітчизни, державному будівництві, вихованні, освіті , охороні здоров'я, життя і прав громадян, благодійної діяльності та інші заслуги перед державою Державні нагороди засновуються указами Президента Російської Федерації Він же видає укази про нагородження і вручає нагороди.
Державних нагород можуть бути удостоєні громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни, а також особи без громадянства До державних нагород відносяться: звання «Герой Російської Федерації», ордена, медалі, відзнаки Російської Федерації та почесні звання Російської Федерації.
До російських орденів, медалей і знаків відмінності відносяться: орден «За заслуги перед Вітчизною», орден Жукова, орден Мужності, орден «За військові заслуги», орден Пошани, орден Дружби, медаль «За заслуги перед Вітчизною », медаль« За відвагу », медаль« Захиснику вільної Росії », медаль« За порятунок погибавших », медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Нестерова, медаль« За відзнаку в охороні державного кордону », медаль« За відзнаку в охороні громадського порядку », ювілейна медаль« 50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.. », Медаль Жукова, ювілейна медаль« 300 років Російському флоту »та відзнаку« За бездоганну службу ». Указами Президента Російської Федерації затверджені статути орденів, положення про медалі, відзнаку Російської Федерації та опису названих державних нагород.
Важлива роль у стимулюванні і заохоченні громадян поряд з орденами, медалями та відзнаками належить почесних звань Російської Федерації, які є однією з форм найбільш високого визнання державою заслуг відзначилися громадян
До числа почесних звань відносяться: «Заслужений діяч науки Російської Федерації», «Заслужений юрист Російської Федерації», «Заслужений працівник культури Російської Федерації», «Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації», «Заслужений лікар Російської Федерації», «Заслужений артист Російської Федерації »,« Народний артист Російської Федерації »,« Заслужений працівник сільського господарства Російської Федерації »,« Заслужений будівельник Російської Федерації »,« Льотчик-космонавт Російської Федерації »,« Заслужений вчитель школи Російської Федерації »і багато інших. Так, звання «Заслужений юрист Російської Федерації» присвоюється висококваліфікованим юристам за заслуги у зміцненні законності та правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян, формуванні правової держави, розвитку юридичних наук, підготовці юридичних кадрів, які працюють за спеціальністю 15 і більше років
Особи, удостоєні державних нагород, користуються пільгами і перевагами в порядку та випадках, встановлених законодавством Російської Федерації За видатні досягнення у сфері науки і техніки, літератури і мистецтва присуджуються державні премії Російської Федерації (наприклад, молодим вченим за видатні роботи в галузі науки і техніки)
Органи федеральної виконавчої влади своїми рішеннями можуть встановлювати різні види заохочення працівників, у тому числі премії, звання, нагрудні знаки, медалі та ін Встановлення таких видів заохочення провадиться за погодженням з Комісією з державних нагород при Президентові Російської Федерації та Державної Герольда при Президентові Російської Федерації
Наприклад, Урядом Росії заснована Премія Уряду Російської Федерації в галузі науки і техніки, яка є засобом заохочення вчених і фахівців за науково-дослідні і дослідно -конструкторські роботи, в результаті яких отримано значний економічний або соціальний ефект, розроблено принципово нові технології і техніка, прилади, матеріали, обладнання, речовини, інші досягнення в галузі науки і техніки, а також за створення високоякісних підручників для загальноосвітніх установ Російської Федерації Існують також премії імені видатних учених. Одним з видів заохочення є премії, золоті та срібні медалі імені видатних учених і діячів мистецтва Медалями нагороджуються за кращі наукові роботи, твори образотворчого мистецтва та ін
Система заохочень носить складний і різноманітний характер. Право заохочувати надано широкому колу державних органів та їх посадових осіб. У ряді галузей державного управління, наприклад на транспорті, у Збройних Силах, застосовуються специфічні для їх умов види заохочення, встановлені статутами про дисципліну в цих галузях управління.
Положенням про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації, затвердженим Постановою Верховної Ради Російської Федерації від 23 грудня 1992 № 4202-1, за зразкове виконання обов'язків і досягнуті високі результати в службі для працівників ОВС передбачені наступні види заохочення: оголошення подяки; видача грошової премії; нагородження цінним подарунком; занесення до Книги пошани, на Дошку пошани; нагородження почесною грамотою; нагородження нагрудним знаком; нагородження особистою фотографією співробітника, знятого у розгорнутого прапора ОВС; нагородження іменною зброєю; дострокове присвоєння чергового спеціального звання і присвоєння спеціального звання на один ступінь вище звання, передбаченого по займаній штатної посади
Як заохочення може застосовуватися дострокове зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення. У навчальних закладах МВС, крім перерахованих заходів заохочення, застосовуються також підвищення розміру стипендії та надання позачергового звільнення з розташування навчального закладу
За зразкове виконання службового обов'язку співробітники, які прослужили в ОВС не менше 10 років, можуть бути нагороджені почесним знаком «Заслужений працівник Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації»
За мужність і відвагу, проявлені при виконанні службового обов'язку, інші особливі заслуги співробітники ОВС можуть бути представлені до державних нагород Російської Федерації. Характерною державною нагородою для співробітників ОВС служить медаль «За відзнаку в охороні громадського порядку» Цією медаллю нагороджуються співробітники ОВС, військовослужбовці внутрішніх військ, інші військовослужбовці за сміливість і відвагу, проявлені в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями, за високі показники у службовій діяльності та інші заслуги в період проходження служби, а також інші громадяни - за сприяння ОВС у їх роботі з охорони громадського порядку
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "14.1. Переконання як метод управлінського впливу органів виконавчої влади держави"
 1. 14.1. Поняття, основні риси та види методів державного управління
  переконання, заохочення і
 2. 14.1. Поняття та ознаки методів державного управління
  як у волевиявленні суб'єкта управління щодо інших учасників адміністративних правовідносин, так і в характері волевиявлення. Вибір того чи іншого методу державного управління залежить від багатьох чинників: компетенції та повноважень органу державного управління або посадової особи, специфіки об'єкта управління, поставлених цілей і функцій державного управління та
 3. 7.7. Територіальні федеральні органи виконавчої влади
    управлінську діяльність в рамках встановленої компетенції; 3) запитувати та одержувати інформацію, необхідну для здійснення власної управлінської діяльності; 4) брати участь у роботі відповідних центральних органів виконавчої влади РФ і суб'єктів РФ; 5) брати участь у виробленні управлінських відносин у межах своєї компетенції; 6) вносити
 4. 2.2. Предмет адміністративного права
    управлінські відносини, що виникають в інших сферах життєдіяльності суспільства, складають предмет адміністративного права. Види управлінських відносин, що регулюються нормами адміністративного права: За суб'єктним ознакою: - між супідрядними суб'єктами державного управління (вертикальні відносини); - між суб'єктами виконавчої влади, що не перебувають у
 5. 14.3. Переконання як метод державного управління
    переконання впливають на свідомість об'єкта або на волю об'єкта. Елементами переконання є оволодіння увагою, навіювання, вплив на свідомість, оперування емоціями, формування інтересу. Існують наступні засоби (способи) переконання: - навчання - процес цілеспрямованого формування знань, умінь, навичок; - агітація - поширення ідей з метою залучення
 6. 2.3. Метод адміністративного права
    метод адміністративного права. Характеристика адміністративно-правового методу: 1) являє собою певне співвідношення коштів приписи, заборони і дозволу; 2) найбільш притаманні правові засоби розпорядчого типу; 3) найчастіше являє собою одностороннє волевиявлення одного з учасників регульованого відносини; 4) не виключає використання
 7. 14.2. Методи прямого (адміністративного) впливу: особливості та види
    методів: 1) здійснюють прямий вплив суб'єкта на об'єкт управління; 2) носять імперативний, директивний характер; 3) однозначність (конкретність) зазначень; 4) широке застосування адміністративних актів; 5) реалізуються в режимі контрольно-наглядової діяльності; 6) обов'язковість настання негативних наслідків у разі надання об'єктом протидії;
 8. Поняття методу виконавчого провадження
    як відносини влади і підпорядкування, з причини участі суду в якості обов'язкового суб'єкта всіх цивільних процесуальних відносин. Суд виступає як орган влади і підпорядкування, який покликаний здійснювати правосуддя. Метод правового регулювання відносин виконавчого провадження - це поєднання імперативності і диспозитивності. Імперативність методу правового регулювання
 9. 54. Методи і форми державного регулювання сільського господарства та управління агропромисловим комплексом
    переконання, дозволу, метод прямих приписів, рекомендаційний. Найбільш поширеним є метод переконань. Цей метод впливу на суспільні відносини являє собою комплекс виховних, роз'яснювальних та заохочувальних дій, які здійснюються з метою забезпечення високої організованості і дисципліни. Даний метод виступає як постійна роз'яснювальна,
 10. 1.5. Виконавча влада: поняття і ознаки
    вплив на поведінку людей за допомогою певних засобів. Розділяють такі гілки (види) державної влади: законодавча; виконавча і судова. Виконавча влада - гілка державної влади, діяльність з управління справами держави і суспільства, здійснювана системою державних органів, які наділені виконавчо-розпорядчими повноваженнями і
 11. 7.1. Поняття та ознаки органів виконавчої влади
    управлінську діяльність на основі предметної спеціалізації; - здійснює діяльність у різних формах (правотворча, правозастосовна, договірна); - розпорядженні широкий арсенал засобів, способів здійснення діяльності; - володіє внутрішньою організацією, структурою; - наділений адміністративної правосуб'єктністю; - діє в межах певної
 12. 4.1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання
    управлінські відносини, організовують їх відповідно до завдань суспільства і держави. Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання: - являє собою сукупність юридичних засобів; - кошти носять адміністративно-правовий характер; - об'єктом впливу виступають управлінські відносини; - спрямоване на вирішення завдань суспільства і
 13. 1.2. Соціальне управління: поняття, загальні риси, види, елементи
    як людина (індивід), колективи (соціальні групи), держава (суспільство в цілому). Прямі зв'язку - цілеспрямований організуючий вплив суб'єкта управління на керований об'єкт. Зворотні зв'язки - канал інформаційного впливу об'єкта управління на суб'єкта управління з метою інформування про виконання покладених на нього управлінських завдань. Управлінський цикл -
© 2014-2022  yport.inf.ua