Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

О

Обман як підставу оспорімості угод II, 13, § 3 (8) - с. 502 - 503
Оборотоздатність речей II, 11, § 2 (2) - с. 401 - 402
Зворотній сила нормативних актів I, 4, § 3 (2) - с. 111 - 112
Загальна
- О. довіреність, см. Генеральна довіреність
- О. правоздатність II, 7, § 2 (2) - с. 237 - 238
Загальна частина цивільного права I, 2, § 4 (1) - с. 56 - 57; I, 2, § 4 (2) - с. 58 - 59
Загальне право I, 1, § 2 (1) - с. 16 - 17, см. Англо-американська правова система
Загальна правонаступництво, см. Універсальне правонаступництво
Товариства взаємного страхування II, 9, § 2 (3) - з . 336
Громадська організація II, 9, § 8 (3) - с. 358 - 359
Громадський рух II, 9, § 8 (3) - с. 360
Громадське об'єднання
- види О. о. II, 9, § 8 (3) - с. 358 - 360
- поняття О. о. II, 9, § 8 (1) - с. 355 - 357
- права та обов'язки членів О. о. II, 9, § 8 (2) - с. 358
- управління О. о. II, 9, § 8 (2) - с. 357 - 358
Громадський фонд II, 9, § 9 (2) - с. 361
Товариство з додатковою відповідальністю II, 8, § 3 (3) - с. 290 - 291
Товариство з обмеженою відповідальністю
- відчуження (відступлення) частки у О. с. о. о. II, 8, § 3 (2) - с. 288 - 289
- поняття О. с. о. о. II, 8, § 3 (1) - с. 284 - 285
- права та обов'язки учасника О. с. о. о. II, 8, § 3 (2) - с. 287 - 290
- перетворення О. с. о. о. II, 8, § 3 (1) - с. 287
- управління О. с. о. о. II, 8, § 3 (1) - с. 285 - 286
Загальні терміни III, 17, § 1 (3) - с. 627
Громади нечисленних народів II, 9, § 2 (3) - с. 336
Звичай I, 4, § 1 (5) - с. 93
Звичай
- О. ділового обороту I, 4, § 1 (5) - с. 95
- О. як джерело цивільного права I, 4, § 1 (1) - с. 80
- О. майнового обороту I, 4, § 1 (5) - с. 92 - 95
Об'єднання капіталів, см. Господарське товариство
Об'єднання осіб, см. Господарське товариство
Об'єднання роботодавців
- види О. р.. II, 9, § 6 (1) - с. 351
- поняття О. р.. II, 9, § 6 (1) - с. 350 - 351
- права та обов'язки членів О. р.. II, 9, § 6 (2) - с. 352
Об'єднання юридичних осіб
- види О. ю. л. II, 9, § 5 (3) - с. 349 - 350
- поняття О. ю. л. II, 9, § 5 (1) - с. 345 - 347
- права та обов'язки учасників О. ю. л. II, 9, § 5 (2) - с. 347 - 348
Об'єктивна відповідальність III, 16, § 3 (1) - с. 610 - 613
Об'єкти цивільних правовідносин
- речі як О. м. п., см. Речі
- майно як Про . р. п. II, 11, § 1 (4) - с. 398 - 400
- матеріальні та нематеріальні блага як О. м. п. II, 11, § 1 (1 - 3) - с. 394 - 398
- поняття О. р. п. II, 5, § 1 (1) - с. 119; II, 5, § 3 (3) - с. 128 - 130; II, 11, § 1 (1) - с. 393 - 394
Оголошення громадянина померлим
- поняття О. р. у. II, 6, § 9 (3) - с. 201 - 202
- наслідки О. р. у. II, 6, § 9 (3) - с. 202
Обов'язкове представництво III, 14, § 4 (2) - с. 549
Зобов'язальне право як підгалузь цивільного права I, 2, § 4 (2) - с. 60
Зобов'язальні правовідносини
- договірні і позадоговірні О. п. I, 2, § 2 (3) - с. 38 - 39
- поняття О. п. I, 2, § 2 (3) - с. 38 - 39; II, 5, § 4 (4) - с. 133 - 134
- участь публічно-правових утворень в О. п. II, 10, § 2 (3) - с. 385 - 388
Обмежений судовий імунітет держави II, 10, § 2 (6) - с. 391 - 392
Обмежувальне тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с. 116
Односторонні угоди
- механізм дії О. с. II, 12, § 3 (2) - с. 449 - 451
- поняття О. с. II, 12, § 3 (2) - с. 448
- правостворюючі, правозмінюючі і правоприпиняючі О. с. II, 12, § 3 (2) - с. 448 - 449
Одностороння реституція II, 13, § 4 (5) - с. 514 - 515
Одушевлені речі II, 11, § 2 (5) - с. 417
Опіка
- органи О. та піклування II, 6, § 7 (2) - с. 185 - 186
- поняття і цілі О. II, 6, § 7 (1) - с. 183 - 185
- припинення О. II, 6, § 7 (5) - с. 190 - 192
Опікун II, 6, § 7 (1) - с. 184
- особи, які призначаються О. II, 6, § 7 (3) - с. 186 - 188
- права та обов'язки О. II, 6, § 7 (4) - с. 188 - 190
Певні терміни III, 17, § 1 (3) - с. 627
Орган
- О. громадської самодіяльності II, 9, § 8 (3) - с. 360
- О. опіки та піклування II, 6, § 7 (2) - с. 185 - 186
- О. публічної влади II, 10, § 1 (2) - с. 377; II, 10, § 1 (3) - с. 379 - 381
- О. юридичної особи II, 7, § 2 (3) - с. 240 - 242
Ордерні цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 423 - 424
Ордерний індосамент II, 11, § 3 (2) - с. 424
Особлива частина цивільного права I, 2, § 4 (2) - с. 59 - 61
Підстава угоди II, 12, § 2 (3) - с. 442 - 445
Підстави виникнення цивільних правовідносин, см. Юридичний факт
Оспорімость угод
- О. с., Скоєних в результаті зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою II, 13, § 3 (11) - с. 505
- О. с. громадянина, яка здатна розуміти значення своїх дій або керувати ними II, 13, § 3 (6) - с. 500 - 501
- О. с. громадянина, обмеженого судом у дієздатності II, 13, § 3 (5) - с. 499
- О. с., Скоєних внаслідок збігу тяжких обставин (кабальних угод) II, 13, § 3 (12) - с. 505 - 506
- О. с., Скоєних неповнолітніми у віці від 14 до 18 років II, 13, § 3 (4) - с. 498 - 499
- О. с., Скоєних під впливом помилки II, 13, § 3 (7) - с. 501 - 502
- О. с., Вчинених під впливом обману II, 13, § 3 (8) - с. 502 - 503
- О. с., Вчинених під впливом насильства II, 13, § 3 (9) - с. 503
- О. с., Скоєних під впливом погрози II, 13, § 3 (10) - с. 504
- О. с., Скоєних з виходом за межі повноважень на вчинення правочину II, 13, § 3 (3) - с. 496 - 498
- О. с., Скоєних з виходом за межі правоздатності юридичної особи II, 13, § 3 (2) - с. 494 - 496
- загальні підстави О. с. II, 13, § 3 (1) - с. 493 - 494
- поняття О. с. II, 13, § 1 (3) - с. 484 - 486
- спеціальні підстави О. с. II, 13, § 3 (13) - с. 506 - 508
Здійснення цивільних прав, см. Зловживання правом, Виконання цивільно-правових обов'язків, Межі здійснення цивільних прав
- О. р. п. відповідно до її соціальним призначенням III, 14, § 2 (4) - с. 534 - 535
- О. р. п. як розділ курсу цивільного права I, 3, § 2 (2) - с. 75
- поняття О. р. п. III, 14, § 1 (1) - с. 520 - 522
- принцип безперешкодного О. р. п. I, 2, § 3 (3) - с. 53
- фактичні і юридичні способи О. р. п. III, 14, § 1 (2) - с. 522 - 523
Відповідальність
- цивільно-правова О. за заподіяння майнової та моральної шкоди III, 16, § 1 (4) - с. 592
- договірна і позадоговірна цивільно-правова О. III, 16, § 1 (4) - с. 592 - 593
- часткова і солідарна О. III, 16, § 1 (4) - с. 594 - 595
- О. за порушення грошового зобов'язання III, 16, § 3 (3) - с. 617 - 620
- О. основного порушника і субсидіарну О. III, 16, § 1 (4) - с. 595 - 596
- О., наступаюча незалежно від вини основного порушника (об'єктивна О.) III, 16, § 3 (1) - с. 610, див Непереборна сила, Ризик, Випадок
- об'єкти О. III, 16, § 3 (4) - с. 620 - 623
- підстави та умови О. III, 16, § 2 (1) - с. 597 - 598
- особливості цивільно-правової О. III, 16, § 1 (2) - с. 587 - 590
- поняття цивільно-правової О. III, 16, § 1 (3) - с. 590 - 591
- поняття юридичної О. III, 16, § 1 (1) - с. 585 - 587
- переддоговірна О. III, 16, § 2 (2) - с. 600
- застосування О. III, 16, § 3 (3) - с. 601 - 602
- розмір О. III, 16, § 3 (2) - с. 614, див Неустойка
- регресних О. III, 16, § 1 (4) - с. 596 - 597
- змішана О. III, 16, § 3 (2) - с. 616 - 617
- функції цивільно-правової О. III, 16, § 1 (3) - с. 591 - 592
Відмова від договору як міра оперативного впливу III, 15, § 3 (2) - с. 573 - 574
Відкрите акціонерне товариство
- відкрита (публічна) підписка на акції О. а. о. II, 8, § 3 (5) - с. 298
- поняття II, 8, § 3 (5) - с. 298
відкладальною умовою II, 12, § 3 (4) - с. 457 - 458
отменітельнимумовою II, 12, § 3 (4) - с. 458
Відносна недійсність угод, см. Оспорімость угод
Відносні цивільні правовідносини I, 2, § 2 (3) - с. 38, 41; II, 5, § 4 (2) - с. 131 - 132
Відносні події II, 12, § 1 (3) - с. 437 - 438
Відстрочка виконання зобов'язань III, 17, § 2 (3) - с. 634 - 635
Охоронна функція цивільного права I, 2, § 3 (2) - с. 48 - 49
Охоронні зобов'язання I, 2, § 2 (3) - с. 39
Черговість задоволення вимог кредиторів при банкрутстві II, 7, § 3 (5) - с. 267 - 268
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "О"
© 2014-2022  yport.inf.ua