Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

С

Самовільна споруда
- поняття С. п. IV, 19, § 2 (2) - з . 41
- умови визнання права власності на С. п. IV, 19, § 2 (2) - с. 41 - 42
Збір загальнодоступних речей як спосіб набуття права власності IV, 19, § 2 (2) - с. 43
Відомості
- спростування не відповідають дійсності С., ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію VII, 34, § 1 (4) - с. 423 - 425; VII, 34, § 1 (5) - с. 426 - 428
- поширення не відповідають дійсності С., ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію VII, 34, § 1 (3) - с. 421 - 422
Свідки при складанні та посвідченні заповіту V, 26, § 1 (2) - с. 212 - 215
Свідоцтво
- авторське С. на селекційне досягнення VI, 31, § 5 (3) - с. 364 - 365
- С. на право користування найменуванням місця походження товару VI, 31, § 6 (4) - с. 382 - 384
- С. на товарний знак VI, 31, § 6 (2) - с. 371
- С. про право на спадщину V, 28, § 1 (2) - с. 243; V, 28, § 1 (5) - с. 248 - 249
Вільне використання творів, що охороняються авторським правом VI, 30, § 5 (1) - с. 301 - 306
Властивість V, 27, § 2 (2) - с. 239
Угода
- "речова С." IV, 19, § 2 (3) - с. 50 - 51
- заповіт як одностороння С. V, 26, § 1 (1) - с. 210 - 212
- прийняття і відмова від спадщини як одностороння С. V, 28, § 1 (1) - с. 242
Секретний винахід VI, 31, § 2 (9) - с. 351 - 353; VI, 31, § 4 (2) - с. 361
Селекційні досягнення
- авторське свідоцтво на С. д. VI, 31, § 5 (3) - с. 364 - 365
- патент на С. д. VI, 31, § 5 (1) - с. 363
- поняття С. д. VI, 31, § 5 (1) - с. 363
- права патентовласника та автора С. д. VI, 31, § 5 (3) - с. 364 - 365
- умови охороноздатності С. д. VI, 31, § 5 (2) - с. 364
Сервітут
- водний с. IV, 23, § 2 (1) - с. 150
- земельна С. IV, 23, § 2 (1) - с. 149
- лісовий с. IV, 23, § 2 (1) - с. 150
- "негативний С." і "позитивний С." IV, 23, § 2 (1) - с. 150
- постійний і терміновий С. IV, 23, § 2 (1) - с. 150
- публічний С. IV, 23, § 2 (1) - с. 151 - 152
- С. як обмежене речове право IV, 23, § 2 (1) - с. 149
- будівельний С. IV, 23, § 2 (1) - с. 150
Сингулярне правонаступництво, см. Часткове правонаступництво
Система
- "С. реєстрації" IV, 19, § 2 (3) - с. 49 - 50
- "С. традиції" IV, 19, § 2 (3) - с. 48 - 49
Складеного капіталу IV, 20, § 2 (3) - с. 77
Службові твори VI, 30, § 3 (5) - с. 293
Суміжні права
- межі С. п. VI, 30, § 7 (7) - с. 319 - 320
- захист С. п. VI, 30, § 8 (1 - 3) - с. 321 - 325
- знак охорони С. п. VI, 30, § 7 (1) - с. 313
- інформація про С. п. VI, 30, § 8 (2) - с. 323 - 324
- об'єкти С. п. VI, 30, § 7 (2) - с. 313 - 315
- поняття С. п. VI, 30, § 7 (1) - с. 311 - 313
- С. п. як інститут цивільного права VI, 29, § 2 (1) - с. 268
- термін дії С. п. VI, 30, § 7 (7) - с. 320
- суб'єкти С. п. VI, 30, § 7 (3) - с. 315 - 316
Смерть громадянина V, 25, § 1 (3) - с. 198; V, 25, § 2 (3) - с. 205 - 206
Співавторство
- виникнення С. VI, 30, § 3 (2) - с. 289; VI, 31, § 2 (7) - с. 349
- нероздільне С. VI, 30, § 3 (2) - с. 289
- роздільне С. VI, 30, § 3 (2) - с. 289
- угода про С. VI, 30, § 3 (2) - с. 290
Власність, см. Право власності, Форми власності, Економічні відносини власності
- "благо" і "тягар" С. IV, 18, § 2 (1) - с. 19; IV, 19, § 1 (4) - с. 32
- "довірча" С. IV, 19, § 1 (5) - с. 33 - 36
- "неповні права" С. IV, 18, § 1 (1) - с. 4
- "розщеплена" С. IV, 18, § 1 (1) - с. 2 - 4; IV, 19, § 1 (5) - с. 36
- титули С. IV, 19, § 2 (1) - с. 37
Співвласники IV, 22, § 1 (1) - с. 117
Укладачі як суб'єкти авторського права VI, 30, § 3 (3) - с. 290 - 291
Складові твори VI, 30, § 2 (2) - с. 286
Спеціалізоване установа IV, 21, § 2 (2) - с. 103
Способи приватизації
- внесення майна до статутного капіталу ВАТ як С. п. IV, 21, § 2 (5) - с. 114
- передача акцій в довірче управління як С. п. IV, 21, § 2 (5) - с. 114
- передача майна в оренду з правом подальшого викупу як С. п. IV, 21, § 2 (5) - с. 115 - 116
- перетворення державного підприємства в АТ як С. п. IV, 21, § 2 (3) - с. 107 - 110
- продаж акцій через організатора торгів на ринку цінних паперів як С. п. IV, 21, § 2 (5) - с. 114 - 115
- продаж майна без оголошення ціни як С. п. IV, 21, § 2 (5) - с. 115
- продаж майна за допомогою публічної пропозиції як С. п. IV, 21, § 2 (5) - с. 115
- продаж об'єктів на аукціонах і конкурсах як С. п. IV, 21, § 2 (4) - с. 111 - 114
- загальна характеристика С. п. IV, 21, § 2 (2) - с. 104 - 105
Способи набуття права власності
- загальні та спеціальні С. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) - с. 39
- поняття і види С. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) - с. 37 - 39
- початкові С. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) - с. 37 - 39; IV, 19, § 2 (2) - с. 39 - 47
- похідні С. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) - с. 37 - 39; IV, 19, § 2 (3) - с. 47 - 51
Засоби індивідуалізації, см. Найменування місця походження товару, Товарний знак, Фірмове найменування
- С. і. як об'єкти виключних прав VI, 29, § 1 (2) - с. 263
- функції цивільного права з охорони і використання С. і. VI, 29, § 1 (3) - с. 265 - 266
Засоби масової інформації VII, 34, § 1 (4) - с. 423 - 424; VII, 34, § 1 (5) - с. 426 - 428
Термін
- С. дії авторських прав VI, 30, § 5 (2) - с. 306 - 308
- С. дії патенту на селекційне досягнення VI, 31, § 5 (1) - с. 363
- С. дії патентів на винахід, промислову модель, корисний зразок VI, 31, § 2 (1) - с. 338
- С. дії свідоцтва на право користування найменуванням місця походження товару VI, 31, § 6 (4) - с. 382 - 383
- С. дії свідоцтва на товарний знак VI, 31, § 6 (3) - с. 379
- С. дії суміжних прав VI, 30, § 7 (7) - с. 320
- С. прийняття спадщини V, 28, § 1 (2) - с. 244 - 246
- С. набувальною давністю IV, 19, § 2 (2) - с. 45 - 46
Статика майнових відносин IV, 18, § 1 (1) - с. 1
Ступінь споріднення V, 27, § 2 (2) - с. 238
Субсидіарна відповідальність власника казенного підприємства та установи IV, 23, § 3 (4 - 5) - с. 168 - 169, 172 - 173
Субституция, см. Подназначение - П. спадкоємця
Суб'єктивні права
- особисті немайнові права як самостійний вид С. п. VII, 33, § 1 (3) - с. 410
Сукцесія, см. Правонаступництво
Суперфиций, см. Право - П. забудови
Сценарист аудіовізуального твору VI, 30, § 3 (4) - с. 292
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "С"
© 2014-2022  yport.inf.ua